อยากรู้ความจริง คอร์ด – ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง

บอกให้ฉัน ทำใจ บอกฉันให้ลืมเธอ มันง่ายเกินไปหรือเปล่า ปิดบังไว้ทำไม บอกฉันสักคำก่อน ก่อนจะมีน้ำตา...
คอร์ดเพลง อยากรู้ความจริง และ เนื้อร้อง อยากรู้ความจริง ของ ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง ::บอกให้ฉัน ทำใจ บอกฉันให้ลืมเธอ มันง่ายเกินไปหรือเปล่า ปิดบังไว้ทำไม บอกฉันสักคำก...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง อยากรู้ความจริง ของ ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง
Intro:Em B/EbD A/C#C DGอยากGค้นความจริงใBmนใจที่เธอคิดEmอยู่ C ฉันเพียงอยAmากรู้เรื่องราวDบางอย่าง EmโกรธกันหEmM7รือไร มาEm7ปรับความเEm6ข้าใจ ผิดตรงไCหนขอเพียงให้Dเธอแค่บอกGมา จากวันGนั้น ที่AmเจอเกิBmดรักเกินAmใจข่ม C เธอจุดปรCmะกายยิ่งใGหญ่ แต่วัGนนี้ มืดAmมน สัBmบสนวุ่นAmวายใจ C เธอเปลี่ยนไปเป็DนคนละGคน Instru:Em B/EbD A/C#C DG* หากGรู้ใจเธอมีBmคนจับจองไว้Emก่อน D Cรักคงไม่Amซ้อนให้ใครต้Dองเจ็บ Emแต่มันสEmM7ายไป เกิEm7นกว่าจะห้าEm6มใจ หมดทาCงรั้งหัวใจตัวDเองให้กลับGมา ** บอกใGห้ฉัน Amทำใจ บอBmกฉันให้Amลืมเธอ C มันง่ายเกิCmนไปหรือเGปล่า ปิดบัGงไว้ ทำAmไม บอกBmฉัน สักAmคำก่อนC ก่อนจDะมีน้ำGตา Instru:C AmBm EAm DEmC AmBm EAm DG( ซ้ำ **, * )Emเก็บความEmM7น้อยใจ เEm7ดินจากไปEm6แสนไกล แต่คำCถามก็ยังคาDใจตลอดEbมา F D
  • G
  • Bm
  • Em
  • C
  • Am
  • D
  • Em7
  • Em6
  • Cm
  • Eb or D#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : อยากรู้ความจริง - ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ชัชวาลย์ ภักดีศรี | ทำนอง/เรียบเรียง : มงคลพัฒน์ ทองเรือง
อยากค้นความจริงในใจที่เธอคิดอยู่ 
 ฉันเพียงอยากรู้เรื่องราวบางอย่าง
โกรธกันหรือไร มาปรับความเข้าใจ
ผิดตรงไหนขอเพียงให้เธอแค่บอกมา----------จากวันนั้น ที่เจอเกิดรักเกินใจข่ม
 เธอจุดประกายยิ่งใหญ่
แต่วันนี้ มืดมน สับสนวุ่นวายใจ
 เธอเปลี่ยนไปเป็นคนละคน
* หากรู้ใจเธอมีคนจับจองไว้ก่อน 
รักคงไม่ซ้อนให้ใครต้องเจ็บ
แต่มันสายไป เกินกว่าจะห้ามใจ 
หมดทางรั้งหัวใจตัวเองให้กลับมา ----------** บอกให้ฉัน ทำใจ บอกฉันให้ลืมเธอ
 มันง่ายเกินไปหรือเปล่า
ปิดบังไว้ ทำไม บอกฉัน สักคำก่อน ก่อนจะมีน้ำตา
(ซ้ำ **, *)
เก็บความน้อยใจ เดินจากไปแสนไกล
แต่คำถามก็ยังคาใจตลอดมา