อยากเปลี่ยนใจเธอ คอร์ด - Loso

อยากเปลี่ยนตึกสูงเป็นต้นไม้ อยากให้คนใจร้ายใจดีบ้าง อยากให้คนที่เดินอยู่ริมทาง เปลี่ยนให้เขาได้นั่งบีเอ็มดับเบิ้ลยู อยากเปลี่ยนยาบ้าเป็นยาดี อยากเปลี่ยนยาอีเป็นอีโน อยากเปลี่ยนโคเคนเป็นแดงโม ตาเธอโต้โต ฉันอยากมองนานๆ
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง อยากเปลี่ยนใจเธอ และเนื้อร้อง อยากเปลี่ยนใจเธอ Loso เนื้อร้อง::อยากเปลี่ยนตึกสูงเป็นต้นไม้ อยากให้คนใจร้ายใจดีบ้าง อยากให้คนที่เดินอยู่ริมทาง เ... คอร์ด อยากเปลี่ยนใจเธอ - Loso, อยากเปลี่ยนใจเธอ คอร์ดง่าย ๆ, อยากเปลี่ยนใจเธอ - Loso mp3 4sh
Tuning E capo fret 2 / Tuning Eb capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด อยากเปลี่ยนใจเธอ ของ Loso คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro :AmAmAmAm* อยากเปลี่ยนวันAmจันทร์ เป็นวันอาทิตย์
อยากเปลี่ยนชีวิตให้ง่ายขึ้น
อยากเปลี่ยนกลางDmวันเป็นกลางคืน
อยากให้คนที่Gยืนได้นั่งเAmก้าอี้
อยากเปลี่ยนการAmรบ เป็นการรัก
อยากให้คนหน้ายักษ์มีร้อยยิ้ม
อยากเปลี่ยนเปลวDmไฟเป็นไอติม
ให้คนจนได้Gลิ้มไข่ปลาคาเAmวียร์----------** อยากเปลี่ยนใจAmเธอ อยากเปลี่ยนใจDmเธอ   
G ให้ชอบฉันสักAmหน่อย E       Am          E----------อยากเปลี่ยนตึกAmสูงเป็นต้นไม้
อยากให้คนใจร้ายใจดีบ้าง
อยากให้คนที่เDmดินอยู่ริมทาง
เปลี่ยนให้เขาได้Gนั่งบีเอ็มดับเAmบิ้ลยู
อยากเปลี่ยนยาAmบ้าเป็นยาดี อยากเปลี่ยนยาอีเป็นอีโน
อยากเปลี่ยนโคDmเคนเป็นแดงโม
ตาเธอโต้Gโต ฉันอยากมอง นAmาน ๆ ( ซ้ำ ** )
Instru :E AD GC FE G+AmAmDmG Am(2 Times)( ซ้ำ **, *, ** )อยากเปลี่ยนคนAmแก่ เป็นวัยรุ่น
อยากให้พวกชอบวุ่นอยู่ เฉย ๆ
อยากให้การเมืองไDmทยเปลี่ยไปเอย
ชอบเธอจัGงเลยไม่รู้จะพูดยังAmไง----------*** อยากเปลี่ยนใAmจเธอ อยากเปลี่ยนDmใจเธอ
G ให้ชอบฉันสักAmหน่อย อยากเปลี่ยนใจAmเธอ
อยากเปลี่ยนใจDmเธอ    Gให้ชอบฉันสักหน่Amอย( ซ้ำ ***, ***, *** )Outro :E AD GC FE G
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • AmChord key_a
 • BbChord key_bb
 • CChord key_c
 • CmChord key_c
 • DChord key_d
 • DmChord key_d
 • EChord key_e
 • EbChord key_eb
 • FChord key_f
 • GChord key_g
 • GmChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: อยากเปลี่ยนใจเธอ - Loso

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
* อยากเปลี่ยนวันจันทร์ เป็นวันอาทิตย์
อยากเปลี่ยนชีวิตให้ง่ายขึ้น
อยากเปลี่ยนกลางวันเป็นกลางคืน
อยากให้คนที่ยืนได้นั่งเก้าอี้
อยากเปลี่ยนการรบ เป็นการรัก
อยากให้คนหน้ายักษ์มีร้อยยิ้ม
อยากเปลี่ยนเปลวไฟเป็นไอติม
ให้คนจนได้ลิ้มไข่ปลาคาเวียร์----------** อยากเปลี่ยนใจเธอ อยากเปลี่ยนใจเธอ
ให้ชอบฉันสักหน่อย----------อยากเปลี่ยนตึกสูงเป็นต้นไม้
อยากให้คนใจร้ายใจดีบ้าง
อยากให้คนที่เดินอยู่ริมทาง
เปลี่ยนให้เขาได้นั่งบีเอ็มดับเบิ้ลยู
อยากเปลี่ยนยาบ้าเป็นยาดี
อยากเปลี่ยนยาอีเป็นอีโน
อยากเปลี่ยนโคเคนเป็นแดงโม
ตาเธอโต้โต ฉันอยากมองนาน ๆ----------(ซ้ำ **) ...ดนตรี... (ซ้ำ **, *, **) ----------อยากเปลี่ยนคนแก่ เป็นวัยรุ่น
อยากให้พวกชอบวุ่นอยุ่เฉย ๆ
อยากให้การเมืองไทยเปลี่ยไปเอย
ชอบเธอจังเลยไม่รู้จะพูดยังไง----------*** อยากเปลี่ยนใจเธอ อยากเปลี่ยนใจเธอ
ให้ชอบฉันสักหน่อย อยากเปลี่ยนใจเธอ
อยากเปลี่ยนใจเธอ ให้ชอบฉันสักหน่อย----------(ซ้ำ ***, ***, ***)