อยากเป็นแปรงสีฟันอ้าย คอร์ด – แบม ไพลิน

กะย้อนฮักอ้ายแฮง เลยอยากเป็นแปรงสีฟันของอ้าย ยามอ้ายสีแข้วยามใด๋ สิได้อยู่ใกล้ แปรงซ้าย แปรงขวา สิห่วงใย ใส่ใจทุกวัน สิดูแลฟันจนขาวพู้นล่ะ ขอแค่อ้าย อย่าถิ่ม อย่าป๋า ให้ค...
คอร์ดเพลง อยากเป็นแปรงสีฟันอ้าย และ เนื้อร้อง อยากเป็นแปรงสีฟันอ้าย ของ แบม ไพลิน ::กะย้อนฮักอ้ายแฮง เลยอยากเป็นแปรงสีฟันของอ้าย ยามอ้ายสีแข้วยามใด๋ สิได้อยู่ใกล้ แ...
คอร์ดและเนื้อร้อง อยากเป็นแปรงสีฟันอ้าย ของ แบม ไพลิน
Intro:BbG# BbGm CmFm BbEbG# BbGm CmFm BbEb Bbตื่นแล้วEbบ่อ้ายตื่นแล้วบ่ มื้Gmอนี้สีแข้วแล้วบ่ ดูFmแลเจ้าของบ่หนอ เป็นห่วEbงอ้ายหลาย ย้านEbอ้ายเป็นแบคทีเรีย อ้ายต้องมีGmเมียไปอยู่ข้างกาย หาFmกอ้ายังบ่มีไผ ยังว่างอBbยู่เด้อพี่ * สิG#คอยดูแลใส่Bbใจ ขอGmเพียงได้ใกล้ชิดCmอ้าย คุG#ณภาพของน้องกะหลาย ค่าดองบ่Bbแพง ** กะย้อนฮักอ้าEbยแฮง เลยอยากเป็นแGmปรงสีฟันของCmอ้าย ยามBbอ้ายสีแข้วยาG#มใด๋ สิได้อยู่Bbใกล้ แปรงซ้าย แปรงEbขวา สิห่วG#งใย ใส่ใจทุกBbวัน สิดูแGmลฟันจนขาวพู้Cmนล่ะ ขอแค่Fmอ้าย อย่าถิ่ม อย่าป๋า ให้คิดเห็นBbหน้า เมื่อยามแปรงEbฟัน (Bb) หากEbอ้ายฮักคนใจดีฮักคนใจดี น้อGmงนี่ถูกใจอ้ายแฮง ขอFmงดีราคาบ่แพง แถมเด็ดEbอ้ายจ๋า โปรEbดมองกันที่หัวใจ อย่ามองร่างGmกายกับเพียงหน้าตา กFmะมักกะหยังอยู่ล่ะ เลยเว้าBbแบบนี้ ( ซ้ำ *, ** )Instru:G# BbGm CmFm BbEb(2 Times)( ซ้ำ *, **, ** )ขอแค่Fmอ้าย อย่าถิ่ม อย่าป๋า ให้คิดเห็นBbหน้า เมื่อยามแปรEbงฟัน Outro:G# BbGm CmFm BbEb
  • Eb or D#
  • Gm
  • Fm
  • Bb or A#
  • Cm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : อยากเป็นแปรงสีฟันอ้าย - แบม ไพลิน

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : เบิ้ล ปทุมราช | เรียบเรียง : ป๊อป นพรัตน์
ตื่นแล้วบ่อ้ายตื่นแล้วบ่ มื้อนี้สีแข้วแล้วบ่
ดูแลเจ้าของบ่หนอ เป็นห่วงอ้ายหลาย
ย้านอ้ายเป็นแบคทีเรีย อ้ายต้องมีเมียไปอยู่ข้างกาย
หากอ้ายังบ่มีไผ ยังว่างอยู่เด้อพี่----------* สิคอยดูแลใส่ใจ ขอเพียงได้ใกล้ชิดอ้าย
คุณภาพของน้องกะหลาย ค่าดองบ่แพง----------** กะย้อนฮักอ้ายแฮง 
เลยอยากเป็นแปรงสีฟันของอ้าย
ยามอ้ายสีแข้วยามใด๋ สิได้อยู่ใกล้ แปรงซ้าย แปรงขวา
สิห่วงใย ใส่ใจทุกวัน สิดูแลฟันจนขาวพู้นล่ะ
ขอแค่อ้าย อย่าถิ่ม อย่าป๋า
ให้คิดเห็นหน้า เมื่อยามแปรงฟัน ----------หากอ้ายฮักคนใจดีฮักคนใจดี น้องนี่ถูกใจอ้ายแฮง
ของดีราคาบ่แพง แถมเด็ดอ้ายจ๋า
โปรดมองกันที่หัวใจ อย่ามองร่างกายกับเพียงหน้าตา
กะมักกะหยังอยู่ล่ะ เลยเว้าแบบนี้
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ *, **, **)
ขอแค่อ้าย อย่าถิ่ม อย่าป๋า
ให้คิดเห็นหน้า เมื่อยามแปรงฟัน