อยากให้เธอสบายใจ คอร์ด – Butter Caramel

อยากจะทำทุกสิ่ง และทำทุก ๆ อย่างกับวันนี้ เธอเจ็บช้ำมาอยากให้ซบตรงไหล่ พักลงตรงไหล่ของฉัน ที่คอยซึมน้ำตา* และหัวใจเธอที่มันสลายที่ต้องพังทลายด้วยมือของเขาและตัวเขา ไม่เคยจะเห็นค่าให้ตัวฉันที่คอยเป็นเพ...
คอร์ดเพลง อยากให้เธอสบายใจ และ เนื้อร้อง อยากให้เธอสบายใจ ของ Butter Caramel ::อยากจะทำทุกสิ่ง และทำทุก ๆ อย่างกับวันนี้ เธอเจ็บช้ำมาอยากให้ซบตรงไหล่ พักลงตรงไ...

เนื้อเพลง : อยากให้เธอสบายใจ - Butter Caramel

ศิลปิน: Butter Caramel | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

อยากจะทำทุกสิ่ง และทำทุก ๆ อย่างกับวันนี้ เธอเจ็บช้ำมาอยากให้ซบตรงไหล่ พักลงตรงไหล่ของฉัน ที่คอยซึมน้ำตา* และหัวใจเธอที่มันสลายที่ต้องพังทลายด้วยมือของเขาและตัวเขา ไม่เคยจะเห็นค่าให้ตัวฉันที่คอยเป็นเพื่อนที่ดีให้ช่วยเธอเยียวยา และคอยเยียวยารักษาจะได้ไหม จะได้ไหม** อยากจะได้ทำอะไร ช่วยบอกฉันมาเลยได้ไหมบอกฉันจะคอยตามใจ หากเธอนั้นต้องการอะไรอยากให้ทำอะไร ช่วยบอกฉันมาเลยคนดีอยากให้เธอรู้สึกดีและเพียงตอนนี้ (อยากให้เธอสบายใจ)(อยากให้เธอกอดฉันไว้)เรื่องราวที่เกิด ช่วยลบได้ไหมเธอเป็นความหลัง จากที่ฝังใจฉันเองที่จะอยู่ และคอยเฝ้าดูอยู่ตรงนี้ ไม่เดินจากหายไป (ซ้ำ *,**) ...ดนตรี... (ซ้ำ **,**) อยากให้เธอสบายใจ

ขยายกรอบเนื้อร้อง