อยู่กับความผิดหวัง คอร์ด - สายัณห์ สัญญา

จากไปแล้ว ไม่เคยคืนคอน เจ้าไม่ย้อนหวลคืนให้หงอย ให้มันพ้นผ่าน ไปกับการรอคอย โชคของคนบุญน้อย เฝ้าคอยแต่ความผิดหวัง
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง อยู่กับความผิดหวัง และเนื้อร้อง อยู่กับความผิดหวัง สายัณห์ สัญญา เนื้อร้อง::จากไปแล้ว ไม่เคยคืนคอน เจ้าไม่ย้อนหวลคืนให้หงอย ให้มันพ้นผ่าน ไปกับการรอคอย โชคข... เนื้อเพลง อยู่กับความผิดหวัง, คอร์ด อยู่กับความผิดหวัง, อยู่กับความผิดหวัง สายัณห์ สัญญา spotify 4sh mp3 joox
Standard tuning / Capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด อยู่กับความผิดหวัง ของ สายัณห์ สัญญา คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:BbGmGmBbCm  FBbBbจากไปแล้ว ไม่เคยคืนGmคอน
เจ้าไม่ย้อนหวลคืนกลับBbหลัง G
ทิ้งใครคนGmหนึ่ง C ให้รำพึงผิGmดหวัง
เจ้าทิ้งเรืCmอนรัง ที่เจ้าเคยนั่งเคFยนอน----------Bbจากไปแล้ว เหมือนดังสาGmยลม
เจ้าคนใจขม แค่ลม เว้าBbวอน G
เหมือน ดังดวงGmจันทร์ Cส่องแสงอัGmนสุนทร
แต่กลับถูกCmตัดตอน เพรDmาะมี เมฆหมอก Gmมาบัง----------บอกใBbห้รู้ ว่าฉันคือคนอกGmหัก
Fถูกผู้หญิงตัBbดรัก นี่แหละคนผิดGmหวัง F
เหมือนจะร้องEbไห้ เหมือนจะดีFใจ เหมือนคนคลุ้มคEbลั่ง
คนที่มีความDmหลัง Cm มักจะนั่งFใจลอย
*Bb จากความหลังเหมือนดังละGmคร
ไม่อาจย้อนถอนมาให้Bbถอย G
ให้มันพ้นGmผ่าน C ไปกับการรอGmคอย
โชคของคนบุญCmน้อย เฝ้าDmคอยแต่ความผิBbดหวัง
Instru:Gm BbGm FBbBbGm FEbDm CmF( ซ้ำ * )Outro:BbBb
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • BbChord key_bb
  • CChord key_c
  • CmChord key_c
  • DmChord key_d
  • EbChord key_eb
  • FChord key_f
  • GChord key_g
  • GmChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: อยู่กับความผิดหวัง - สายัณห์ สัญญา

ศิลปิน สายัณห์ สัญญา | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
จากไปแล้ว ไม่เคยคืนคอน
เจ้าไม่ย้อนหวลคืนกลับหลัง
ทิ้งใครคนหนึ่ง ให้รำพึงผิดหวัง
เจ้าทิ้งเรือนรัง ที่เจ้าเคยนั่งเคยนอน----------จากไปแล้ว เหมือนดังสายลม
เจ้าคนใจขม แค่ลม เว้าวอน
เหมือน ดังดวงจันทร์ ส่องแสงอันสุนทร
แต่กลับถูกตัดตอน เพราะมี เมฆหมอก มาบัง----------บอกให้รู้ ว่าฉันคือคนอกหัก
ถูกผู้หญิงตัดรัก นี่แหละคนผิดหวัง
เหมือนจะร้องไห้ เหมือนจะดีใจ เหมือนคน คลุ้มคลั่ง
คนที่มีความหลัง มักจะนั่งใจลอย----------* จากความหลังเหมือนดังละคร
ไม่อาจย้อนถอนมาให้ถอย
ให้มันพ้นผ่าน ไปกับการรอคอย
โชคของคนบุญน้อย เฝ้าคอยแต่ความผิดหวัง----------(ซ้ำ *)