อยู่กับความผิดหวัง คอร์ด – สายัณห์ สัญญา

จากไปแล้ว ไม่เคยคืนคอน เจ้าไม่ย้อนหวลคืนให้หงอย ให้มันพ้นผ่าน ไปกับการรอคอย โชคของคนบุญน้อย เฝ้าคอยแต่ความผิดหวัง...
คอร์ดเพลง อยู่กับความผิดหวัง และ เนื้อร้อง อยู่กับความผิดหวัง ของ สายัณห์ สัญญา ::จากไปแล้ว ไม่เคยคืนคอน เจ้าไม่ย้อนหวลคืนให้หงอย ให้มันพ้นผ่าน ไปกับการรอคอย โชคข...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง อยู่กับความผิดหวัง ของ สายัณห์ สัญญา
Intro:BbGmGmBbCm FBbBbจากไปแล้ว ไม่เคยคืนGmคอน เจ้าไม่ย้อนหวลคืนกลับBbหลัง G ทิ้งใครคนGmหนึ่ง C ให้รำพึงผิGmดหวัง เจ้าทิ้งเรืCmอนรัง ที่เจ้าเคยนั่งเคFยนอน Bbจากไปแล้ว เหมือนดังสาGmยลม เจ้าคนใจขม แค่ลม เว้าBbวอน G เหมือน ดังดวงGmจันทร์ Cส่องแสงอัGmนสุนทร แต่กลับถูกCmตัดตอน เพรDmาะมี เมฆหมอก Gmมาบัง บอกใBbห้รู้ ว่าฉันคือคนอกGmหัก Fถูกผู้หญิงตัBbดรัก นี่แหละคนผิดGmหวัง F เหมือนจะร้องEbไห้ เหมือนจะดีFใจ เหมือนคนคลุ้มคEbลั่ง คนที่มีความDmหลัง Cm มักจะนั่งFใจลอย *Bb จากความหลังเหมือนดังละGmคร ไม่อาจย้อนถอนมาให้Bbถอย G ให้มันพ้นGmผ่าน C ไปกับการรอGmคอย โชคของคนบุญCmน้อย เฝ้าDmคอยแต่ความผิBbดหวัง Instru:Gm BbGm FBbBbGm FEbDm CmF( ซ้ำ * )Outro:BbBb
  • Bb or A#
  • Gm
  • G
  • C
  • Cm
  • F
  • Dm
  • Eb or D#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : อยู่กับความผิดหวัง - สายัณห์ สัญญา

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
จากไปแล้ว ไม่เคยคืนคอน
เจ้าไม่ย้อนหวลคืนกลับหลัง 
ทิ้งใครคนหนึ่ง ให้รำพึงผิดหวัง
เจ้าทิ้งเรือนรัง ที่เจ้าเคยนั่งเคยนอน----------จากไปแล้ว เหมือนดังสายลม
เจ้าคนใจขม แค่ลม เว้าวอน 
เหมือน ดังดวงจันทร์ ส่องแสงอันสุนทร
แต่กลับถูกตัดตอน เพราะมี เมฆหมอก มาบัง----------บอกให้รู้ ว่าฉันคือคนอกหัก 
ถูกผู้หญิงตัดรัก นี่แหละคนผิดหวัง 
เหมือนจะร้องไห้ เหมือนจะดีใจ เหมือนคนคลุ้มคลั่ง 
คนที่มีความหลัง มักจะนั่งใจลอย ----------* จากความหลังเหมือนดังละคร 
ไม่อาจย้อนถอนมาให้ถอย 
ให้มันพ้นผ่าน ไปกับการรอคอย
โชคของคนบุญน้อย เฝ้าคอยแต่ความผิดหวัง
(ซ้ำ *)