อยู่ตรงนี้ คอร์ด - Third

หากแม้วันหนึ่ง เราต้องห่างกัน แต่ความทรงจำยังคงอยู่ จะเป็นเช่นไร ตอนสุดท้าย ก็ไม่รู้ แต่จะขอสัญญา จะยืนอยู่ตรงนี้ ไม่ยอมไปไหน
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง อยู่ตรงนี้ และเนื้อร้อง อยู่ตรงนี้ Third เนื้อร้อง::หากแม้วันหนึ่ง เราต้องห่างกัน แต่ความทรงจำยังคงอยู่ จะเป็นเช่นไร ตอนสุดท้าย ก็ไม... เนื้อเพลง อยู่ตรงนี้, คอร์ดเพลงของ Third, คอร์ด อยู่ตรงนี้
Standard tuning / Capo fret 1 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด อยู่ตรงนี้ ของ Third คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner down 1/2 tune to Eb (ตั้งสายลดครึ่งเสียง)
Intro:GGGG*G  ไม่ต้องถาม ที่ฉันใCห้ไป
Gอาจไม่เหมือน คนอื่นทั่วDไป
Gไม่ต้องคิด แค่เธอCมั่นใจ เธอคือคนEmสำคัญ
ที่ทำให้โDลกนี้ มันเปCลี่ยนไป----------** หากEmแม้วันหนึ่ง เราต้อDงห่างกัน
แต่CความทรงจำยังคGงอยู่
จะเป็Emนเช่นไร ตอDนสุดท้าย ก็ไCม่รู้ แต่จะขอDสัญญา----------*** จะยืนอGยู่ตรงนี้ ไม่ยอD/F#มไปไหน
คอยส่งคEmวามรัก ให้เธอDทั้งใจ
ไม่ว่าวัCนนี้ ไม่ว่าวันBmไหน จะเติมรAmอยยิ้ม
ให้กับเธอไม่หDายไป แค่เธอคนGนี้ ไม่เคยทำใD/F#ห้ใคร
เธอเองจะคิEmด เหมือนกันบ้A/C#างไหม
ทุกCอย่างมันแทน ถ้อยBmคำในใจ
ก็อAmยากให้เธอรับไDป แค่เธอเท่านั้น
Instru.:GGD( ซ้ำ *, **, ** )Instru:G  D/F#Em  Dไม่ว่าวัCนนี้ ไม่ว่าวันไBmหน จะเติมรAmอยยิ้ม
ให้กับเธอไม่หDายไป แค่เธอคนGนี้ ไม่เคยทำD/F#ให้ใคร
เธอเองจะคิEmด เหมือนกันบ้A/C#างไหม
ทุกCอย่างมันแทน ถ้อยBmคำในใจ
ก็อAmยากให้เธอรับไDป แค่เธอเท่านั้GD G
คอร์ดเริ่มต้น
  • AmChord key_a
  • BmChord key_b
  • CChord key_c
  • DChord key_d
  • EmChord key_e
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: อยู่ตรงนี้ - Third

ศิลปิน Third | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
* ไม่ต้องถาม ที่ฉันให้ไป
อาจไม่เหมือน คนอื่นทั่วไป
ไม่ต้องคิด แค่เธอมั่นใจ เธอคือคนสำคัญ
ที่ทำให้โลกนี้ มันเปลี่ยนไป----------** หากแม้วันหนึ่ง เราต้องห่างกัน
แต่ความทรงจำยังคงอยู่
จะเป็นเช่นไร ตอนสุดท้าย ก็ไม่รู้ แต่จะขอสัญญา----------*** จะยืนอยู่ตรงนี้ ไม่ยอมไปไหน
คอยส่งความรัก ให้เธอทั้งใจ
ไม่ว่าวันนี้ ไม่ว่าวันไหน จะเติมรอยยิ้ม
ให้กับเธอไม่หายไป แค่เธอคนนี้ ไม่เคยทำให้ใคร
เธอเองจะคิด เหมือนกันบ้างไหม
ทุกอย่างมันแทน ถ้อยคำในใจ
ก็อยากให้เธอรับไป แค่เธอเท่านั้น----------(ซ้ำ *, **, **) ----------ไม่ว่าวันนี้ ไม่ว่าวันไหน จะเติมรอยยิ้ม
ให้กับเธอไม่หายไป แค่เธอคนนี้ ไม่เคยทำให้ใคร
เธอเองจะคิด เหมือนกันบ้างไหม
ทุกอย่างมันแทน ถ้อยคำในใจ
ก็อยากให้เธอรับไป แค่เธอเท่านั้น