อยู่ให้ฉัน คอร์ด – Lullaby

อยู่ให้ฉันรักเธอ อยู่ให้ฉันรักก่อน หัวใจร่ำร้องไม่ยอมให้เธอไป อยู่ให้ฉันรักเถอะ แม้เธอไม่รักตอบ ทิ้งตัวลงอ้อนวอนขอให้เธอ อยู่กับฉัน ไม่ไป...
คอร์ดเพลง อยู่ให้ฉัน และ เนื้อร้อง อยู่ให้ฉัน ของ Lullaby ::อยู่ให้ฉันรักเธอ อยู่ให้ฉันรักก่อน หัวใจร่ำร้องไม่ยอมให้เธอไป อยู่ให้ฉันรักเถอะ ...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง อยู่ให้ฉัน ของ Lullaby
Intro:GDCC(2 Times)จะกอดเธอเอาGไว้ Dอ้อนวอนด้วยหัวCใจ เผื่อจะทำให้เธอเปGลี่ยนใจ เผื่อจะทำให้เธอเDห็นใจ เผื่อจะทำให้เธอไม่Cไปจากฉัน ยังไงก็เคยGรัก Dก็คนเคย ๆ ห่Cวงใย เธอจะทำให้ฉันไGด้ไหม หากว่าฉันพอมีความDหมาย อยู่กับฉันโดยที่Cไม่ต้องรักกัน * Emก็รู้อยู่ แต่จะCให้ทำอย่างไร ก็ยังEmรักอยู่ จนไม่อาจCทำใจรับไDหว ** อยู่ให้ฉันGรักเธอ อยู่ให้ฉันDรักก่อน Cหัวใจร่ำร้องไม่ยอมใDห้เธอไป อยู่ให้ฉันGรักเถอะ แม้เธอไม่Dรักตอบ Cทิ้งตัวลงอ้อนวอนขอให้เDธอ อยู่กับฉัน (ไม่ไป) Instru.:GDCCที่ใครให้ความหGมาย D รักคือการใCห้ ไม่อาจครอบครองเอาGไว้ ฉันก็รู้ก็เข้าใDจ แต่ไม่พอทำให้Cหัวใจเจ็บน้อยลง ( ซ้ำ *,** )Instru:EmCEmCEmCEmC D( ซ้ำ ** )จะกอดเธอเอGาไว้ D อ้อนวอนด้วยหัวCใจ เผื่อจะทำให้เธอเปGลี่ยนใจ เผื่อจะทำให้เธอDเห็นใจ เผื่อจะทำให้เธอCไม่ไปจากฉัน
  • G
  • D
  • C
  • Em
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : อยู่ให้ฉัน - Lullaby

ผู้แต่ง ❱ Album: Sweet Nightmare
จะกอดเธอเอาไว้ อ้อนวอนด้วยหัวใจ
เผื่อจะทำให้เธอเปลี่ยนใจ เผื่อจะทำให้เธอเห็นใจ
เผื่อจะทำให้เธอไม่ไปจากฉัน ยังไงก็เคยรัก
ก็คนเคย ๆ ห่วงใย เธอจะทำให้ฉันได้ไหม
หากว่าฉันพอมีความหมาย อยู่กับฉันโดยที่ไม่ต้องรักกัน----------* ก็รู้อยู่ แต่จะให้ทำอย่างไร ก็ยังรักอยู่ 
จนไม่อาจทำใจรับไหว----------** อยู่ให้ฉันรักเธอ อยู่ให้ฉันรักก่อนหัวใจร่ำร้องไม่ยอมให้เธอไป อยู่ให้ฉันรักเถอะ 
แม้เธอไม่รักตอบ 
ทิ้งตัวลงอ้อนวอนขอให้เธอ อยู่กับฉัน (ไม่ไป) ----------ที่ใครให้ความหมาย รักคือการให้ 
ไม่อาจครอบครองเอาไว้ ฉันก็รู้ก็เข้าใจ 
แต่ไม่พอทำให้หัวใจเจ็บน้อยลง
(ซ้ำ *,**)...ดนตรี...(ซ้ **)
จะกอดเธอเอาไว้ อ้อนวอนด้วยหัวใจ 
เผื่อจะทำให้เธอเปลี่ยนใจ เผื่อจะทำให้เธอเห็นใจ 
เผื่อจะทำให้เธอไม่ไปจากฉัน