อย่ากลับมา คอร์ด – AM CRAZY

ก็ได้ใจไปแล้วจะเอาอะไรนักหนา จะเอาน้ำตาของฉัน ไปอีกทำไม เมื่อเธอจะไปเธอก็ไปและไม่ต้องหันกลับมา ก็ได้ใจไปแล้วจะเอาอะไรอีกหนา ขอร้องอย่ากลับมา ไม่อยากเสียเวลา เสียน้ำตา ให้...
คอร์ดเพลง อย่ากลับมา และ เนื้อร้อง อย่ากลับมา ของ AM CRAZY ::ก็ได้ใจไปแล้วจะเอาอะไรนักหนา จะเอาน้ำตาของฉัน ไปอีกทำไม เมื่อเธอจะไปเธอก็ไปและไม...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง อย่ากลับมา ของ AM CRAZY
Intro:Bm AG F#Bm AG(2 Times)Dจำได้Dไหม ว่Aาเธอเคยทิ้งฉัBmนไป จำได้ไGหม ว่Aาเธอไม่เคยสนDใจ แต่วัGนนี้ จะกลัAบมา พึ่F#mงจะเห็นว่าฉัBmนมีค่า ที่เธอกลัEmบมา เพรGาะเค้าทิ้งเธAอไป * คิดEmจะมาเธอก็มา คิดF#mจะไปเธอก็ไป ถ้าไม่จGริงใจ ก็ไม่ต้องหันกลับAมา ** ก็ได้ใจไปแGล้วจะเอาอะไรนักหAนา จะเอาน้F#mำตาของฉัน ไปอีกทำBmไม เมื่อเธอจGะไปเธอก็F#mไปและไม่ต้องหันกลับมAา ก็ได้ใจไปGแล้วจะเอาอะไรอีกหAนา ขอF#mร้องอย่ากลับBmมา ไม่อยากเสียเGวลา เสียน้ำAตา ให้กับเธDInstru.:Bm AGAในDวันนั้น Aฉันขอให้เธอBmอยู่ เธอGก็รู้ เธAอขอจะจากไDป หากว่าGเธอไม่เหAลือใคร แF#mล้วเห็นฉันมีBmค่า โปรดอย่ากEmลับมาเพราGะเค้าทิ้งเธอAไป ( ซ้ำ *, ** )Instru:G AF#m BmEm AD( ซ้ำ ** )Outro:Bm AGAD
  • D
  • A
  • Bm
  • G
  • F#m or Gb
  • Em
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : อย่ากลับมา - AM CRAZY

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : วีรยุทธ สุวรรณโล | ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
จำได้ไหม ว่าเธอเคยทิ้งฉันไป
จำได้ไหม ว่าเธอไม่เคยสนใจ
แต่วันนี้ จะกลับมา พึ่งจะเห็นว่าฉันมีค่า
ที่เธอกลับมา เพราะเค้าทิ้งเธอไป----------* คิดจะมาเธอก็มา คิดจะไปเธอก็ไป
ถ้าไม่จริงใจ ก็ไม่ต้องหันกลับมา----------** ก็ได้ใจไปแล้วจะเอาอะไรนักหนา
จะเอาน้ำตาของฉัน ไปอีกทำไม
เมื่อเธอจะไปเธอก็ไปและไม่ต้องหันกลับมา
ก็ได้ใจไปแล้วจะเอาอะไรอีกหนา ขอร้องอย่ากลับมา
ไม่อยากเสียเวลา เสียน้ำตา ให้กับเธอ----------ในวันนั้น ฉันขอให้เธออยู่ 
เธอก็รู้ เธอขอจะจากไป
หากว่าเธอไม่เหลือใคร แล้วเห็นฉันมีค่า
โปรดอย่ากลับมาเพราะเค้าทิ้งเธอไป
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **)