คอร์ดเพลง อย่าทำร้าย – ปลื้ม ปุริม

The Hook (ท่อนฮุค)

โปรดอย่าทำร้าย หนึ่งคนที่มันรักเธอ หมดใจ อย่าทำร้าย ฉันเลยด้วยคำว่ารัก ที่เธอนั้นพูดมันจริงใช่ไหม ไม่คิดแกล้งกันใช่ไหม คำพูดที่มาจากหัวใจ เรื่องเดียวอยากขอร้องเธอ...

Lyric and chords

คอร์ดเพลง อย่าทำร้าย และ เนื้อร้อง อย่าทำร้าย ของ ปลื้ม ปุริม ::โปรดอย่าทำร้าย หนึ่งคนที่มันรักเธอ หมดใจ อย่าทำร้าย ฉันเลยด้วยคำว่ารัก ที่เธอนั้...
คอร์ดเพลง อย่าทำร้าย และ เนื้อร้อง อย่าทำร้าย ของ ปลื้ม ปุริม ::โปรดอย่าทำร้าย หนึ่งคนที่มันรักเธอ หมดใจ อย่าทำร้าย ฉันเลยด้วยคำว่ารัก ที่เธอนั้...
แชร์แชร์

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : อย่าทำร้าย - ปลื้ม ปุริม

คำร้อง/ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ | เรียบเรียง : Bellsnowbear | Ost : My Dear Loser รักไม่เอาถ่าน

Lyric and chords width transpose key

Intro:BbGmEbEbmฉันทุ่มเทให้Bbใครเท่าไร ฉันก็ต้องมาDmเจ็บเท่านั้น ฉันได้แต่ผิดหGmวังซ้ำซ้ำ นอนกEbอดตัวเEbmอง ฉันทุ่มเททุกอBbย่างให้เธอ ฉันก็ทำด้วยDmใจที่มี ฉันก็ได้แต่Gmหวัง ให้เธอไม่EbคิดจะเปEbmลี่ยนใจF *Gm ที่เธอDmพูดมา พูEbดมาว่ารักฉัน Gm ไม่คิดหลอDmกกันใช่Ebไหม Ebm **F โปรดอย่าBbทำร้าย หนึ่งคนที่มันรัDmกเธอ หมดใจ อย่าGmทำร้าย ฉันเลยด้Fmวยคำว่าBbรัก ที่เธอนั้นEbพูดมันจริงใช่ไหม ไDmม่คิดแกล้งกันใช่ไหมG คำพูCmดที่มาจากหัวFใจ เรื่องเดียวอยากขอร้องเธอ Instru.:BbGmEbEbmหวังว่าเธอจBbะพอเข้าใจ รักที่มันมDmาจากหัวใจ รักที่ไม่ทำGmร้ายทำลาย ให้Ebฉันต้องEbmปวดใจF ( ซ้ำ *, ** )Instru:Gm DmEbGm DmEbEbm( ซ้ำ **, ** )Outro:BbGmEbEbmBb
...ค้นเพลงอื่น ๆ...