อย่าหยุดยั้ง คอร์ด - โจ้ Pause

วันเวลาที่แสนเศร้าคงจางไป ไม่นานความสดใสที่เธอหวังคงคืนมา โอ้พรอันใดศักดิ์สิทธิเพียงไหนจงบันดาล สู่แดนดินแด่ตัวเธอผู้ช้ำตรมในดวงใจ ให้หายความจาบัลย์
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง อย่าหยุดยั้ง และเนื้อร้อง อย่าหยุดยั้ง โจ้ Pause เนื้อร้อง::วันเวลาที่แสนเศร้าคงจางไป ไม่นานความสดใสที่เธอหวังคงคืนมา โอ้พรอันใดศักดิ์สิทธิเ... เนื้อเพลง อย่าหยุดยั้ง, อย่าหยุดยั้ง คอร์ดง่าย ๆ, อย่าหยุดยั้ง คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด อย่าหยุดยั้ง ของ โจ้ Pause คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:G  DEm(4 Times)อย่าไปแGคร์ถึงเรื่องDราวในครั้งEmก่อน
อย่ามัวGนอนเศร้าโศกDศัลย์เมื่อช้ำEmใจ
ก็Gลองคิดใคร่คDรวญ มันคุ้มEmกันหรือเปล่า
ตัดอกตัดGใจบ้างเถิดหDนาคนEmดี ----------แต่CเธอบางคนยังยึดGมั่นภายในใจ
ซ่อนAmเก็บความเจ็บไว้ มีใครบ้างEmไหมเข้าใจเธอ
Cมี ยังมี คนอื่นเข้าAmใจเธอยังมี อย่าสับEmสน
อย่ากังวลร้องCไห้ไปทำไม ทิ้งDไว้ในอดีต----------อยู่แห่งไGหนหรือเป็นใDครเคยช้ำEmโศก
ใช่เพียงตัวGเราที่อับDเฉายับEmเยิน
ชีGวิตของคนเDราพบEmพานหลายหลาก
สุขสมหGวังมีปวดDร้าวปนEmเป
* วันเวลาที่แสนเGศร้าคงจางไป
ไม่Amนานความสดใสที่เธอEmหวังคงคืนมา
โอ้Cพรอันใดศักดิ์สิทธิเพียงAmไหนจงบันดาล
สู่แEmดนดินแด่ตัวเธอผู้ช้ำตCรมในดวงใจ
ให้Dหายความจาบัลย์----------** ต่อแต่Gนี้หัวใจเDธอ มีเพียงEmความสบายใจ
เธอเปี่ยมAmล้นด้วยพลัง เธอสDร้างขึ้นมาใหม่ Gด้วยใจ
และเEmธอก็เข้าใจ สิ่งที่Cแล้วพลาดพลั้งไปเธอเข้าEmใจ ----------***Cย่า อย่าหยุดยั้ง ก้าวDไปยังสิ่งที่หมาย
ที่Amเธอใฝ่และฝัน ให้สมEmหวังดังใจปอง ((C_D)โอ้เธอ) (Em)
Instru:G DEm(4 Times)( ซ้ำ *, **, ***, ***, *** )
คอร์ดเริ่มต้น
  • AmChord key_a
  • CChord key_c
  • DChord key_d
  • EmChord key_e
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: อย่าหยุดยั้ง - โจ้ Pause

ศิลปิน โจ้ Pause | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
อย่าไปแคร์ถึงเรื่องราวในครั้งก่อน
อย่ามัวนอนเศร้าโศกศัลย์เมื่อช้ำใจ
ก็ลองคิดใคร่ครวญ มันคุ้มกันหรือเปล่า
ตัดอกตัดใจบ้างเถิดหนาคนดี----------แต่เธอบางคนยังยึดมั่นภายในใจ
ซ่อนเก็บความเจ็บไว้ มีใครบ้างไหมเข้าใจเธอ
มี ยังมี คนอื่นเข้าใจเธอยังมี อย่าสับสน
อย่ากังวลร้องไห้ไปทำไม ทิ้งไว้ในอดีต----------อยู่แห่งไหนหรือเป็นใครเคยช้ำโศก
ใช่เพียงตัวเราที่อับเฉายับเยิน
ชีวิตของคนเราพบพานหลายหลาก
สุขสมหวังมีปวดร้าวปนเป----------* วันเวลาที่แสนเศร้าคงจางไป
ไม่นานความสดใสที่เธอหวังคงคืนมา
โอ้พรอันใดศักดิ์สิทธิเพียงไหนจงบันดาล
สู่แดนดินแด่ตัวเธอผู้ช้ำตรมในดวงใจ
ให้หายความจาบัลย์----------** ต่อแต่นี้หัวใจเธอ มีเพียงความสบายใจ
เธอเปี่ยมล้นด้วยพลัง เธอสร้างขึ้นมาใหม่ ด้วยใจ
และเธอก็เข้าใจ สิ่งที่แล้วพลาดพลั้งไปเธอเข้าใจ----------*** อย่า อย่าหยุดยั้ง ก้าวไปยังสิ่งที่หมาย
ที่เธอใฝ่และฝัน ให้สมหวังดังใจปอง (โอ้เธอ)----------(ซ้ำ *, **, ***, ***, ***, ***)