อย่าหลอกฉันได้ไหม คอร์ด – แจ็ค (มงคล ธรรมดี)

แค่เห็นเธอไปมีใคร ทั้งที่มีฉันอยู่ ไม่รู้หรือทำไม่สนใจ หรือว่าเธอแกล้งทำ เพื่ออยากให้ฉันต้องปวดใจ ก็พอจะเข้าใจ...อยู่แล้ว อย่าเลยนะ อย่าหลอกฉันได้ไหม หากเธอมีใครคนนั้นอีก...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง อย่าหลอกฉันได้ไหม และ เนื้อร้อง อย่าหลอกฉันได้ไหม ของ แจ็ค (มงคล ธรรมดี) ::แค่เห็นเธอไปมีใคร ทั้งที่มีฉันอยู่ ไม่รู้หรือทำไม่สนใจ หรือว่าเธอแกล้งทำ เพื่ออย...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง อย่าหลอกฉันได้ไหม ของ แจ็ค (มงคล ธรรมดี)
Tuning Down ½ to Eb
Intro:D F#mBm F#mG AD G Dใจเธอเป็นDสอง เมื่อF#mวันที่เขาเข้าBmมา ฉันก็มีน้ำGตา ในAวันที่เธอแบ่งDใจ ให้กับเDขา F#mแม้เพียงครึ่Bmงใจ ฉันก็ปวดGใจ... ปวดใจมากพออยู่แAล้ว * แค่เห็นBmเธอไปมีใคร ทั้งF#mที่มีฉันอยู่ ไม่Gรู้หรือAทำไม่สนDใจ หรือว่าBmเธอแกล้งทำ เพื่ออยากให้F#mฉันต้องปวดBmใจ ก็Gพอจะเข้าใจ...อยู่แAล้ว ** อย่าเลยDนะ อย่าF#mหลอกฉันได้Bmไหม A หากเธอมีGใคร คนAนั้นอีกDคน อย่าเลยGนะ ถ้าเธอ รักF#mใครอีกBmคน อย่าGทนรักAฉันเพียงครึ่งDใจ G D สายตาที่Dฟ้อง ส่วนA/C#ลึกจากBmใจ Aฉันเองเข้าGใจ ว่าเAธอต้องไปกับDเขา แต่ติดที่Dฉัน ไม่F#mลืมเรื่องราBmว เรื่องเธอกับเGขา... ใจมันยังทนไม่Aไหว ( ซ้ำ *, ** )GการกระทำของเAธอ มันF#mฟ้องว่าเธอรักBmเขา G ไม่ต้องAเดาฉันก็รู้Dได้ G ทำเป็นแสดง แกล้งรักF#mฉันเพื่ออะBmไร หรืออGยากให้ฉันEไปขนาดAนั้น ( ซ้ำ ** )อย่าGทน รักAฉันเพียงครึ่ง... หัวDใจ G D
  • D
  • F#m or Gb
  • Bm
  • G
  • A
  • A/C# (Slash)
  • E
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : อย่าหลอกฉันได้ไหม - แจ็ค (มงคล ธรรมดี)

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ใจเธอเป็นสอง เมื่อวันที่เขาเข้ามา 
ฉันก็มีน้ำตา ในวันที่เธอแบ่งใจ
ให้กับเขา แม้เพียงครึ่งใจ 
ฉันก็ปวดใจ... ปวดใจมากพออยู่แล้ว----------* แค่เห็นเธอไปมีใคร ทั้งที่มีฉันอยู่ 
ไม่รู้หรือทำไม่สนใจ หรือว่าเธอแกล้งทำ 
เพื่ออยากให้ฉันต้องปวดใจ 
ก็พอจะเข้าใจ...อยู่แล้ว----------** อย่าเลยนะ อย่าหลอกฉันได้ไหม 
หากเธอมีใคร คนนั้นอีกคน
อย่าเลยนะ ถ้าเธอ รักใครอีกคน 
อย่าทนรักฉันเพียงครึ่งใจ ----------สายตาที่ฟ้อง ส่วนลึกจากใจ ฉันเองเข้าใจ 
ว่าเธอต้องไปกับเขา แต่ติดที่ฉัน ไม่ลืมเรื่องราว 
เรื่องเธอกับเขา... ใจมันยังทนไม่ไหว
(ซ้ำ *, **)
การกระทำของเธอ มันฟ้องว่าเธอรักเขา 
ไม่ต้องเดาฉันก็รู้ได้ ทำเป็นแสดง 
แกล้งรักฉันเพื่ออะไร หรืออยากให้ฉันไปขนาดนั้น
(ซ้ำ **)
อย่าทน รักฉันเพียงครึ่ง... หัวใจ