อย่าเกลียดกันก็พอ คอร์ด – อ๊อฟ ปองศักดิ์

อย่าบอกฉัน ให้ตัดใจ อย่าผลักไสฉันให้ไกลเลยอย่าขอ ปล่อยให้ฉัน ได้เฝ้ารอ คนที่รักแค่ได้เฝ้ารอก็สุขใจ รักที่เธอไม่รับ ช่วยทำเป็นไม่รู้ ปล่อยให้ฉันได้รักเธออยู่เหมือนเดิมได้ไ...
คอร์ดเพลง อย่าเกลียดกันก็พอ และ เนื้อร้อง อย่าเกลียดกันก็พอ ของ อ๊อฟ ปองศักดิ์ ::อย่าบอกฉัน ให้ตัดใจ อย่าผลักไสฉันให้ไกลเลยอย่าขอ ปล่อยให้ฉัน ได้เฝ้ารอ คนที่รักแ...
คอร์ดเพลง อย่าเกลียดกันก็พอ และ เนื้อร้อง อย่าเกลียดกันก็พอ ของ อ๊อฟ ปองศักดิ์ ::อย่าบอกฉัน ให้ตัดใจ อย่าผลักไสฉันให้ไกลเลยอย่าขอ ปล่อยให้ฉัน ได้เฝ้ารอ คนที่รักแ...
Intro:Bb Cรู้ว่าเธอไม่Fรัก ไม่มีใจใC/Eห้ฉัน แต่เธBbอรู้ไหมหัCวใจ ไม่มีเหตุFผล แลกทุBbกอย่างเพื่อคำว่ารัก รักแล้Amวเจ็บก็ยอมก็D7ทน อยู่อย่าGmงคนที่รอให้เธอCรัก รู้ว่าเธอหนักFใจ รู้ว่าลำบาC/Eกใจ ที่ยังBbเห็นฉันทุ่มเCทใจ ให้เธออย่าFงนี้ ไม่มีBbทางที่จะรักฉัน ทุกถ้อAmยคำ ฉันเข้าใD7จดี แต่ในวัGmนนี้ Cยังทำใจไม่Fได้เลย อย่าบอกBbฉัน Bb/C ให้ตัAmดใจ Dm อย่าผลัGmกไสฉัน ให้ไกลCเลยอย่าFขอ ปล่อยให้Bbฉัน Bb/C ได้เฝ้Amารอ Dsus4 D คนที่Gmรักแค่ได้เฝ้าCรอก็สุขใF(C) รักที่เธอไม่Fรับ ช่วยทำเป็นAmไม่รู้ ปล่อยใBbห้ฉันได้รักCเธอ Fอยู่เหมือนเดิมได้ไหม ไม่วิงBbวอนให้เธอสงสาร อ้อนAmวอนให้เธอมีD7ใจ แค่อย่าใจGmร้าย อCย่าเกลียดกันก็Fพออย่าบอกBbฉัน Bb/C ให้ตัAmดใจ Dm อย่าผลัGmกไสฉัน ให้ไกลCเลยอย่าFขอ ปล่อยให้Bbฉัน Bb/C ได้เฝ้Amารอ Dsus4 D คนที่Gmรักแค่ได้เฝ้าCรอก็สุขใF(C) รู้ว่าเธอไม่Fรัก ไม่มีใจใAmห้ฉัน แต่เธBbอรู้ไหมหัวCใจไม่มี เหตุผFล ไม่วิงวBbอนให้เธอสงสาร อ้อAmนวอนให้เธอD7มีใจ แค่อย่าใจGmร้าย อCย่าเกลียดกันก็Fพอ Gm Cอย่าเกลียดกันFก็พอ
สังกัด: Grammy