คอร์ดเพลง อย่าเกลียดกันก็พอ – อ๊อฟ ปองศักดิ์

แชร์
แชร์ไปยัง
อย่าบอกฉัน ให้ตัดใจ อย่าผลักไสฉันให้ไกลเลยอย่าขอ ปล่อยให้ฉัน ได้เฝ้ารอ คนที่รักแค่ได้เฝ้ารอก็สุขใจ รักที่เธอไม่รับ ช่วยทำเป็นไม่รู้ ปล่อยให้ฉันได้รักเธออยู่เหมือนเดิมได้ไ...

Lyric and chords

รูปภาพประกอบไปด้วย เนื้อร้อง และ คอร์ดเพลง อย่าเกลียดกันก็พอ ของ อ๊อฟ ปองศักดิ์ ::อย่าบอกฉัน ให้ตัดใจ อย่าผลักไสฉันให้ไกลเลยอย่าขอ ปล่อยให้ฉัน ได้เฝ้ารอ คนที่รักแ...

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : อย่าเกลียดกันก็พอ - อ๊อฟ ปองศักดิ์

สังกัด: Grammy

Lyric and chords width transpose key

เลื่อนกระดึ๊บ
Intro:Bb Cรู้ว่าเธอไม่Fรัก ไม่มีใจใC/Eห้ฉัน แต่เธBbอรู้ไหมหัCวใจ
ไม่มีเหตุFผล แลกทุBbกอย่างเพื่อคำว่ารัก 
รักแล้Amวเจ็บก็ยอมก็D7ทน อยู่อย่าGmงคนที่รอให้เธอCรัก 
รู้ว่าเธอหนักFใจ รู้ว่าลำบาC/Eกใจ ที่ยังBbเห็นฉันทุ่มเCทใจ
ให้เธออย่าFงนี้ ไม่มีBbทางที่จะรักฉัน ทุกถ้อAmยคำ
ฉันเข้าใD7จดี แต่ในวัGmนนี้  Cยังทำใจไม่Fได้เลย

อย่าบอกBbฉัน  Bb/C    ให้ตัAmดใจ  Dm  อย่าผลัGmกไสฉัน
ให้ไกลCเลยอย่าFขอ ปล่อยให้Bbฉัน Bb/C  ได้เฝ้Amารอ Dsus4 
D  คนที่Gmรักแค่ได้เฝ้าCรอก็สุขใF(C)

รักที่เธอไม่Fรับ ช่วยทำเป็นAmไม่รู้ ปล่อยใBbห้ฉันได้รักCเธอ
Fอยู่เหมือนเดิมได้ไหม ไม่วิงBbวอนให้เธอสงสาร 
อ้อนAmวอนให้เธอมีD7ใจ แค่อย่าใจGmร้าย อCย่าเกลียดกันก็Fพออย่าบอกBbฉัน  Bb/C   ให้ตัAmดใจ  Dm อย่าผลัGmกไสฉัน
ให้ไกลCเลยอย่าFขอ ปล่อยให้Bbฉัน  Bb/C  ได้เฝ้Amารอ Dsus4 
D  คนที่Gmรักแค่ได้เฝ้าCรอก็สุขใF(C) 

รู้ว่าเธอไม่Fรัก ไม่มีใจใAmห้ฉัน แต่เธBbอรู้ไหมหัวCใจไม่มี
เหตุผFล ไม่วิงวBbอนให้เธอสงสาร อ้อAmนวอนให้เธอD7มีใจ 
แค่อย่าใจGmร้าย อCย่าเกลียดกันก็Fพอ  
Gm    Cอย่าเกลียดกันFก็พอ