อย่าเกลียดกันก็พอ คอร์ด – อ๊อฟ ปองศักดิ์

อย่าบอกฉัน ให้ตัดใจ อย่าผลักไสฉันให้ไกลเลยอย่าขอ ปล่อยให้ฉัน ได้เฝ้ารอ คนที่รักแค่ได้เฝ้ารอก็สุขใจ รักที่เธอไม่รับ ช่วยทำเป็นไม่รู้ ปล่อยให้ฉันได้รักเธออยู่เหมือนเดิมได้ไ...
คอร์ดเพลง อย่าเกลียดกันก็พอ และ เนื้อร้อง อย่าเกลียดกันก็พอ ของ อ๊อฟ ปองศักดิ์ ::อย่าบอกฉัน ให้ตัดใจ อย่าผลักไสฉันให้ไกลเลยอย่าขอ ปล่อยให้ฉัน ได้เฝ้ารอ คนที่รักแ...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง อย่าเกลียดกันก็พอ ของ อ๊อฟ ปองศักดิ์
Intro:Bb Cรู้ว่าเธอไม่Fรัก ไม่มีใจใC/Eห้ฉัน แต่เธBbอรู้ไหมหัCวใจ ไม่มีเหตุFผล แลกทุBbกอย่างเพื่อคำว่ารัก รักแล้Amวเจ็บก็ยอมก็D7ทน อยู่อย่าGmงคนที่รอให้เธอCรัก รู้ว่าเธอหนักFใจ รู้ว่าลำบาC/Eกใจ ที่ยังBbเห็นฉันทุ่มเCทใจ ให้เธออย่าFงนี้ ไม่มีBbทางที่จะรักฉัน ทุกถ้อAmยคำ ฉันเข้าใD7จดี แต่ในวัGmนนี้ Cยังทำใจไม่Fได้เลย อย่าบอกBbฉัน Bb/C ให้ตัAmดใจ Dm อย่าผลัGmกไสฉัน ให้ไกลCเลยอย่าFขอ ปล่อยให้Bbฉัน Bb/C ได้เฝ้Amารอ Dsus4 D คนที่Gmรักแค่ได้เฝ้าCรอก็สุขใF(C) รักที่เธอไม่Fรับ ช่วยทำเป็นAmไม่รู้ ปล่อยใBbห้ฉันได้รักCเธอ Fอยู่เหมือนเดิมได้ไหม ไม่วิงBbวอนให้เธอสงสาร อ้อนAmวอนให้เธอมีD7ใจ แค่อย่าใจGmร้าย อCย่าเกลียดกันก็Fพออย่าบอกBbฉัน Bb/C ให้ตัAmดใจ Dm อย่าผลัGmกไสฉัน ให้ไกลCเลยอย่าFขอ ปล่อยให้Bbฉัน Bb/C ได้เฝ้Amารอ Dsus4 D คนที่Gmรักแค่ได้เฝ้าCรอก็สุขใF(C) รู้ว่าเธอไม่Fรัก ไม่มีใจใAmห้ฉัน แต่เธBbอรู้ไหมหัวCใจไม่มี เหตุผFล ไม่วิงวBbอนให้เธอสงสาร อ้อAmนวอนให้เธอD7มีใจ แค่อย่าใจGmร้าย อCย่าเกลียดกันก็Fพอ Gm Cอย่าเกลียดกันFก็พอ
  • F
  • C/E (Slash)
  • Bb or A#
  • C
  • Am
  • D7
  • Gm
  • Dm
  • Dsus4
  • D
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : อย่าเกลียดกันก็พอ - อ๊อฟ ปองศักดิ์

ผู้แต่ง ❱ สังกัด: Grammy
รู้ว่าเธอไม่รัก ไม่มีใจให้ฉัน แต่เธอรู้ไหมหัวใจ
ไม่มีเหตุผล แลกทุกอย่างเพื่อคำว่ารัก 
รักแล้วเจ็บก็ยอมก็ทน อยู่อย่างคนที่รอให้เธอรัก 
รู้ว่าเธอหนักใจ รู้ว่าลำบากใจ ที่ยังเห็นฉันทุ่มเทใจ
ให้เธออย่างนี้ ไม่มีทางที่จะรักฉัน ทุกถ้อยคำ 
ฉันเข้าใจดี แต่ในวันนี้ ยังทำใจไม่ได้เลย----------อย่าบอกฉัน ให้ตัดใจ อย่าผลักไสฉัน
ให้ไกลเลยอย่าขอ ปล่อยให้ฉัน ได้เฝ้ารอ 
 คนที่รักแค่ได้เฝ้ารอก็สุขใจ ----------รักที่เธอไม่รับ ช่วยทำเป็นไม่รู้ ปล่อยให้ฉันได้รักเธอ
อยู่เหมือนเดิมได้ไหม ไม่วิงวอนให้เธอสงสาร 
อ้อนวอนให้เธอมีใจ แค่อย่าใจร้าย อย่าเกลียดกันก็พอ----------อย่าบอกฉัน ให้ตัดใจ อย่าผลักไสฉัน
ให้ไกลเลยอย่าขอ ปล่อยให้ฉัน ได้เฝ้ารอ 
 คนที่รักแค่ได้เฝ้ารอก็สุขใจ ----------รู้ว่าเธอไม่รัก ไม่มีใจให้ฉัน แต่เธอรู้ไหมหัวใจไม่มี
เหตุผล ไม่วิงวอนให้เธอสงสาร อ้อนวอนให้เธอมีใจ 
แค่อย่าใจร้าย อย่าเกลียดกันก็พอ 
 อย่าเกลียดกันก็พอ