อวสาน คอร์ด – ชาติ สุชาติ The Voice

เสียงกระซิบ จากคนคนนั้น คนที่ทำให้ฉัน ตื่น ยังคงคิด ยังคงคิดถึง จมอยู่กับความลึกซึ้ง ดอกไม้ ที่เคยให้เธอ บทเพลง ที่เราคุ้นเคย ถนน ที่เราร่วมเดิน ทุกฉากทุกตอนได้หายไป ไม่มีบทเขียนที่งดงามอันใด ไม่มีดั่...
คอร์ดเพลง อวสาน และ เนื้อร้อง อวสาน ของ ชาติ สุชาติ The Voice ::เสียงกระซิบ จากคนคนนั้น คนที่ทำให้ฉัน ตื่น ยังคงคิด ยังคงคิดถึง จมอยู่กับความลึก...

เนื้อเพลง : อวสาน - ชาติ สุชาติ The Voice

ศิลปิน: ชาติ สุชาติ The Voice | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

เสียงกระซิบ จากคนคนนั้น คนที่ทำให้ฉัน ตื่น ยังคงคิด ยังคงคิดถึง จมอยู่กับความลึกซึ้ง ดอกไม้ ที่เคยให้เธอ บทเพลง ที่เราคุ้นเคย ถนน ที่เราร่วมเดิน ทุกฉากทุกตอนได้หายไป ไม่มีบทเขียนที่งดงามอันใด ไม่มีดั่งบทละคร ที่เอามาสานเล่าลงด้วยกัน ท่ามกลางดอกทานตะวัน ไม่มีบทกวี ความรักบางครั้งบางทีก็เกินหยั่งถึง มีก็แต่ความเป็นจริง มีฉันและเธออารมณ์และความรู้สึก เหตุผลนั้นยังเลือนลาง ดอกไม้ คงยังไม่บาน เสียงกระซิบ จากคนคนนั้น คนที่ทำให้ฉัน ตื่น ยังคงคิด ยังคงคิดถึง จมอยู่กับความลึกซึ้ง ดอกไม้ ที่เคยให้เธอ บทเพลง ที่เราคุ้นเคย ถนน ที่เราร่วมเดิน ทุกฉากทุกตอนได้หายไป ไม่มีบทเขียนที่งดงามอันใด ไม่มีดั่งบทละคร ที่เอามาสานเล่าลงด้วยกัน ท่ามกลางดอกทานตะวัน ไม่มีบทกวี ความรักบางครั้งบางทีก็เกินหยั่งถึง มีก็แต่ความเป็นจริง มีฉันและเธออารมณ์และความรู้สึก เหตุผลนั้นยังเลือนลาง ดอกไม้ คงยังไม่บาน ทุกฉากทุกตอนได้หายไป ไม่มีบทเขียนที่งดงามอันใด ไม่มีดั่งบทละคร ที่เอามาสานเล่าลงด้วยกัน ท่ามกลางดอกทานตะวัน ไม่มีบทกวี ความรักบางครั้งบางทีก็เกินหยั่งถึง มีก็แต่ความเป็นจริง มีฉันและเธออารมณ์และความรู้สึก เหตุผลนั้นยังเลือนลาง ดอกไม้ คงยังไม่บาน เธอฉัน นั้นยังเลือนลาง ดอกไม้ คงยังไม่บาน

ขยายกรอบเนื้อร้อง