อะไรก็ได้ คอร์ด – โต๋

ขอฉันขอให้เธอตกลง ฉันขอให้เธอตกลงรับปากสักคำได้ไหม ว่าเธอจะยอมเปิดหัวใจ และไม่ว่าจะนานเท่าไร ต้องรออีกสักแค่ไหน ฉันก็จะยอมเป็นคนอะไรก็ได้เพื่อเธอ...
คอร์ดเพลง อะไรก็ได้ และ เนื้อร้อง อะไรก็ได้ ของ โต๋ ::ขอฉันขอให้เธอตกลง ฉันขอให้เธอตกลงรับปากสักคำได้ไหม ว่าเธอจะยอมเปิดหัวใจ และไม่ว่...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง อะไรก็ได้ ของ โต๋
อะEbไรก็ได้ ให้ฉันทำอC#ะไรก็ได้ ขอแค่มีเG#ธออยู่ข้าง ๆ กาย แค่Bbนั้นก็พอ ที่Ebไหนก็ได้ ฉันจะไปโดยไC#ม่รั้งรอ ขอแค่มีเธG#ออยู่ก็พBbอ แค่นั้นจEbริง ๆ *Cm ยอมฉันBbยอมแม้จะต้องแG#ลกอะไร Gm ต้องFmสูญต้องเสียเGmท่าไร Fmฉัน Gmก็ ยG#อม Bbทิ้ง **Eb ขอฉันขFmอให้เธอตกGmลง ฉันG#ขอให้BbเธอตกEbลงรับปากC7สักคำได้ไหม ว่าเFmธอจะยอมเปิดหัวBbใจ EbและไFmม่ว่าจะนานเท่Gmาไร ต้องGรออีกสักแค่ไCmหน Bb Am6 ฉันก็จFmะยอมเป็นคนอะBbไรก็ได้เพื่อเธอ Instru:EbC#G#/CB BbยังEbไงก็ได้ ให้ฉันสักแค่C#ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นว่าG#ต้องมากมาย ไม่ว่าBbเท่าไร แบบไEbหนก็ได้ แค่ฉันมีเธออC#ยู่ใกล้ ๆ ฉันก็จะเป็นG#สุขหัวใBbจ เท่านั้นจริEbง ๆ ( ซ้ำ *, ** )Instru.:EbC#G#/CAdimและฉันจะรออยู่เสBbมอ Instru:Eb FmGm G# BbEb C7Fm BbEb FmGm GCm BbAm6Fm BbEbEbขอฉันFmขอให้เธอตกGmลง ฉันG#ขอให้BbเธอตกEbลงรับปากสักC7คำได้ไหม ว่าFmเธอจะยอมเปิดBbหัวใจ Ebและไม่Fmว่าจะนานเท่าGmไร ต้องGรออีกสักแค่Cmไหน Bb Am6 ฉันก็จะFmยอมเป็นคนอะBbไรก็ได้ และจGmะรักเธอไม่ว่ายัCงไงก็ได้ และจFm7ะรอเป็นคนอะBbไรก็ได้ขอEbงเธอ C# G#/C B Bb อะไEbรก็ได้
 • Eb or D#
 • C# or Db
 • Bb or A#
 • Cm
 • Gm
 • Fm
 • C7
 • G
 • Am6
 • C
 • Fm7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : อะไรก็ได้ - โต๋

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
อะไรก็ได้ ให้ฉันทำอะไรก็ได้
ขอแค่มีเธออยู่ข้าง ๆ กาย แค่นั้นก็พอ
ที่ไหนก็ได้ ฉันจะไปโดยไม่รั้งรอ
ขอแค่มีเธออยู่ก็พอ แค่นั้นจริง ๆ----------* ยอมฉันยอมแม้จะต้องแลกอะไร
 ต้องสูญต้องเสียเท่าไร ฉัน ก็ ยอม ทิ้ง----------** ขอฉันขอให้เธอตกลง 
ฉันขอให้เธอตกลงรับปากสักคำได้ไหม
ว่าเธอจะยอมเปิดหัวใจ และไม่ว่าจะนานเท่าไร 
ต้องรออีกสักแค่ไหน ฉันก็จะยอมเป็นคนอะไรก็ได้เพื่อเธอ
ยังไงก็ได้ ให้ฉันสักแค่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นว่าต้องมากมาย 
ไม่ว่าเท่าไร แบบไหนก็ได้ แค่ฉันมีเธออยู่ใกล้ ๆ
ฉันก็จะเป็นสุขหัวใจ เท่านั้นจริง ๆ
(ซ้ำ *, **)
----------และฉันจะรออยู่เสมอ
ขอฉันขอให้เธอตกลง ฉันขอให้เธอตกลงรับปากสักคำได้ไหม
ว่าเธอจะยอมเปิดหัวใจและไม่ว่าจะนานเท่าไร 
ต้องรออีกสักแค่ไหน ฉันก็จะยอมเป็นคนอะไรก็ได้
และจะรักเธอไม่ว่ายังไงก็ได้
และจะรอเป็นคนอะไรก็ได้ของเธอ อะไรก็ได้