อะไรก็ได้ คอร์ด - โต๋

ขอฉันขอให้เธอตกลง ฉันขอให้เธอตกลงรับปากสักคำได้ไหม ว่าเธอจะยอมเปิดหัวใจ และไม่ว่าจะนานเท่าไร ต้องรออีกสักแค่ไหน ฉันก็จะยอมเป็นคนอะไรก็ได้เพื่อเธอ
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง อะไรก็ได้ และเนื้อร้อง อะไรก็ได้ โต๋ เนื้อร้อง::ขอฉันขอให้เธอตกลง ฉันขอให้เธอตกลงรับปากสักคำได้ไหม ว่าเธอจะยอมเปิดหัวใจ และไม่ว่... คอร์ดเพลงของ โต๋, คอร์ด อะไรก็ได้, อะไรก็ได้ คอร์ดง่าย ๆ
Standard tuning / Capo fret 1 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด อะไรก็ได้ ของ โต๋ คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
อะEbไรก็ได้ ให้ฉันทำอC#ะไรก็ได้
ขอแค่มีเG#ธออยู่ข้าง ๆ กาย แค่Bbนั้นก็พอ
ที่Ebไหนก็ได้ ฉันจะไปโดยไC#ม่รั้งรอ
ขอแค่มีเธG#ออยู่ก็พBbอ แค่นั้นจEbริง ๆ----------*Cm ยอมฉันBbยอมแม้จะต้องแG#ลกอะไร
Gm ต้องFmสูญต้องเสียเGmท่าไร Fmฉัน Gmก็ ยG#อม Bbทิ้ง----------**Eb ขอฉันขFmอให้เธอตกGmลง
ฉันG#ขอให้BbเธอตกEbลงรับปากC7สักคำได้ไหม
ว่าเFmธอจะยอมเปิดหัวBbใจ EbและไFmม่ว่าจะนานเท่Gmาไร
ต้องGรออีกสักแค่ไCmหน Bb Am6 ฉันก็จFmะยอมเป็นคนอะBbไรก็ได้เพื่อเธอ
Instru:EbC#G#/CB BbยังEbไงก็ได้ ให้ฉันสักแค่C#ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นว่าG#ต้องมากมาย
ไม่ว่าBbเท่าไร แบบไEbหนก็ได้ แค่ฉันมีเธออC#ยู่ใกล้ ๆ
ฉันก็จะเป็นG#สุขหัวใBbจ เท่านั้นจริEbง ๆ
( ซ้ำ *, ** )
Instru.:EbC#G#/CAdimและฉันจะรออยู่เสBbมอ
Instru:Eb FmGm G# BbEb C7Fm BbEb FmGm GCm BbAm6Fm BbEbEbขอฉันFmขอให้เธอตกGmลง ฉันG#ขอให้BbเธอตกEbลงรับปากสักC7คำได้ไหม
ว่าFmเธอจะยอมเปิดBbหัวใจ Ebและไม่Fmว่าจะนานเท่าGmไร
ต้องGรออีกสักแค่Cmไหน Bb Am6 ฉันก็จะFmยอมเป็นคนอะBbไรก็ได้
และจGmะรักเธอไม่ว่ายัCงไงก็ได้
และจFm7ะรอเป็นคนอะBbไรก็ได้ขอEbงเธอ C# G#/C B Bb อะไEbรก็ได้
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • Ab or G#Chord key_ab
 • Am6Chord key_a
 • BbChord key_bb
 • CChord key_c
 • C#Chord key_c_sharp
 • C7Chord key_c
 • CmChord key_c
 • EbChord key_eb
 • FmChord key_f
 • Fm7Chord key_f
 • GChord key_g
 • GmChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: อะไรก็ได้ - โต๋

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
อะไรก็ได้ ให้ฉันทำอะไรก็ได้
ขอแค่มีเธออยู่ข้าง ๆ กาย แค่นั้นก็พอ
ที่ไหนก็ได้ ฉันจะไปโดยไม่รั้งรอ
ขอแค่มีเธออยู่ก็พอ แค่นั้นจริง ๆ----------* ยอมฉันยอมแม้จะต้องแลกอะไร
ต้องสูญต้องเสียเท่าไร ฉัน ก็ ยอม ทิ้ง----------** ขอฉันขอให้เธอตกลง
ฉันขอให้เธอตกลงรับปากสักคำได้ไหม
ว่าเธอจะยอมเปิดหัวใจ
และไม่ว่าจะนานเท่าไร ต้องรออีกสักแค่ไหน
ฉันก็จะยอมเป็นคนอะไรก็ได้เพื่อเธอ----------ยังไงก็ได้ ให้ฉันสักแค่ไหนก็ได้
ไม่จำเป็นว่าต้องมากมาย ไม่ว่าเท่าไร
แบบไหนก็ได้ แค่ฉันมีเธออยู่ใกล้ ๆ
ฉันก็จะเป็นสุขหัวใจ เท่านั้นจริง ๆ----------(ซ้ำ *, **) ----------และฉันจะรออยู่เสมอ----------ขอฉันขอให้เธอตกลง
ฉันขอให้เธอตกลงรับปากสักคำได้ไหม
ว่าเธอจะยอมเปิดหัวใจ
และไม่ว่าจะนานเท่าไร ต้องรออีกสักแค่ไหน
ฉันก็จะยอมเป็นคนอะไรก็ได้
และจะรักเธอไม่ว่ายังไงก็ได้
และจะรอเป็นคนอะไรก็ได้ของเธอ อะไรก็ได้