อันความฮัก (ອັນຄວາມຮັກ) คอร์ด – ต่อ เจริญศิลป์ ไหทองคำ

อันว่าความฮักฮั่ว คือเจ้าคว้ามีดแทงหัวใจ เหมิดอาลัยความคึด งึดสมองผู้น้องกล่าว งืดหัวใจคักโพด หม่อมพระนางมาลืมบ่าว น้ำตาพังไหลหย่าว พอปานถ่านแดงมาจี้ใจ ควงพญาน้อมาเย้ย ลื...
คอร์ดเพลง อันความฮัก (ອັນຄວາມຮັກ) และ เนื้อร้อง อันความฮัก (ອັນຄວາມຮັກ) ของ ต่อ เจริญศิลป์ ไหทองคำ ::อันว่าความฮักฮั่ว คือเจ้าคว้ามีดแทงหัวใจ เหมิดอาลัยความคึด งึดสมองผู้น้องกล่าว ง...
คอร์ดและเนื้อร้อง อันความฮัก (ອັນຄວາມຮັກ) ของ ต่อ เจริญศิลป์ ไหทองคำ
Intro:Am EmF G CAm EmF Gฮ้อAmนใจปานไฟจี้ ปานอีEmโต้ ผ่าบักพร้าว ปานไม้ส่Fาว ต่อยใGจ เฮี่ยใCส่แม่นฟองฟื้น เมื่อผู้Amสาวที่ฮักแฮง แบ่งEmใจไปเป็นอื่น น้ำตาDmไหลอยู่หวื่น ๆ ฝืนใจลGา... ปวดแAmป๋ปี้นแป๋ปาย เจ็บปานEmไฟมาจี้ทรวง คนเคยเFคียงคู่Gควง ลาCคีงไปอิงผู้ใหม่ อัศจDmรรย์ใจล้า แก้Emวตาเฮ็ดได้จั่งได้ ท้อแท้Fฮักทุ่มเทใจ เจ้าถิ่มเจ้าทุ่มได้ง่ายดาย แท้ละนGาง... * อันว่าความฮักFฮั่ว คือเจ้าคว้ามีดแทงหัวGใจ เหมิดอาลัยความEmคึด งึดสมองผู้น้องกAmล่าว งืดหัวใจคักโFพด หม่อมพระนางมาลืมGบ่าว น้ำตาพังไหลหEmย่าว พอปานถ่านแดงมาจี้Amใจ ควงพญาน้อมาเFย้ย ลืมดอกเคยว่าจาGว่า โฉมพะทูลถิ่มไลEmลา ปานฟ้าผ่าลงใจAmอ้าย ฮักที่เFคย ฮ่วมสร้างมาห่างGหาย ใจสลายน้อฮัก(Am)ฮ่าง...(C) Instru.:F GEm AmF GC EF GEm AmDm GCปวดแDmป๋ปี้นแป๋ปาย เจ็บปานEmไฟมาจี้ทรวง คนเคยเFคียงคู่Gควง ลาCคีงไปอิงผู้ใหม่ อัศจDmรรย์ใจล้า แก้Emวตาเฮ็ดได้จั่งได้ ท้อแท้Fฮักทุ่มเทใจ เจ้าถิ่มเจ้าทุ่มได้ง่ายดาย แท้ละนGาง... ( ซ้ำ *, * )ฮักที่เFคยฮ่วมสร้างมาห่างGหาย ใจสลายน้อฮักฮ่Cาง... Outro:Am EmF G CAm EmF GC
  • Am
  • Em
  • F
  • G
  • C
  • Dm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : อันความฮัก (ອັນຄວາມຮັກ) - ต่อ เจริญศิลป์ ไหทองคำ

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์ | เรียบเรียง : โคกอีโด่ย HD สตูดิโอ
ฮ้อนใจปานไฟจี้ ปานอีโต้ ผ่าบักพร้าว
ปานไม้ส่าว ต่อยใจ เฮี่ยใส่แม่นฟองฟื้น
เมื่อผู้สาวที่ฮักแฮง แบ่งใจไปเป็นอื่น
น้ำตาไหลอยู่หวื่น ๆ ฝืนใจลา...----------ปวดแป๋ปี้นแป๋ปาย เจ็บปานไฟมาจี้ทรวง
คนเคยเคียงคู่ควง ลาคีงไปอิงผู้ใหม่
อัศจรรย์ใจล้า แก้วตาเฮ็ดได้จั่งได้ ท้อแท้ฮักทุ่มเทใจ
เจ้าถิ่มเจ้าทุ่มได้ง่ายดาย แท้ละนาง...----------* อันว่าความฮักฮั่ว คือเจ้าคว้ามีดแทงหัวใจ
เหมิดอาลัยความคึด งึดสมองผู้น้องกล่าว
งืดหัวใจคักโพด หม่อมพระนางมาลืมบ่าว
น้ำตาพังไหลหย่าว พอปานถ่านแดงมาจี้ใจ 
ควงพญาน้อมาเย้ย ลืมดอกเคยว่าจาว่า
โฉมพะทูลถิ่มไลลา ปานฟ้าผ่าลงใจอ้าย 
ฮักที่เคย ฮ่วมสร้างมาห่างหาย
ใจสลายน้อฮักฮ่าง... ----------ปวดแป๋ปี้นแป๋ปาย เจ็บปานไฟมาจี้ทรวง
คนเคยเคียงคู่ควง ลาคีงไปอิงผู้ใหม่
อัศจรรย์ใจล้า แก้วตาเฮ็ดได้จั่งได้ ท้อแท้ฮักทุ่มเทใจ
เจ้าถิ่มเจ้าทุ่มได้ง่ายดาย แท้ละนาง...
(ซ้ำ *, *)
ฮักที่เคยฮ่วมสร้างมาห่างหาย ใจสลายน้อฮักฮ่าง...