อากาศ คอร์ด – ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

อย่าทำแบบนี้เลย แบบนี้เลย เหมือนฉันไม่เคยมีความหมาย เธอไม่เคยสนใจไม่เคยเห็น เป็นแค่เพียงอากาศ แค่ลมที่พัดไม่มีตัวตน...
คอร์ดเพลง อากาศ และ เนื้อร้อง อากาศ ของ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ ::อย่าทำแบบนี้เลย แบบนี้เลย เหมือนฉันไม่เคยมีความหมาย เธอไม่เคยสนใจไม่เคยเห็น เป็น...
คอร์ดเพลง อากาศ และ เนื้อร้อง อากาศ ของ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ ::อย่าทำแบบนี้เลย แบบนี้เลย เหมือนฉันไม่เคยมีความหมาย เธอไม่เคยสนใจไม่เคยเห็น เป็น...
Intro:GBmCD(2 Times)เธอก็เGห็น ว่าเป็นBmฉัน หรือเธอไม่เCห็นมัน อยู่Dเลย บางคGรั้ง ละBmเลย เหมือนดังว่าCไม่เคย มีตัวDตน ขอร้Gองเธอ มองBmฉันที นี่คือสิ่งที่Cมี มีจิตDใจ * อย่าทำแบบนี้Emเลย แบบGนี้เลย C เหมือนฉันไม่เDคยมีควาGมหมD/F#าย Em เธอไม่เคยสนDใจไม่เคยเห็น Gก็เป็D/F#นแค่ เพีEmยงอากDาศ G แค่D/F#ลมที่พัดEm ไม่มีDตัวต(GD) Instru:GBmCDมีบางคGรั้ง ต้องเคลื่อนBmไหว เรียกร้องให้เธอCสนใจ กลายเป็นDสายลม ไปGพัดเธอ ไปพัดBmใจ เธอบอกว่าเCย็นสบาย แต่ไม่เคยมองเDห็น ( ซ้ำ * )Cต้องให้ฉันเต้นเBmร้งเต้นกา หรือCบ้าบอ เพื่อขอEmให้เธอมองมา Cให้เธอรู้ว่าBmฉัน ยังมีคุณDค่า เหลียวหันมามองกันซัก.ครั้ง Instru:GBmCD(2 Times)D( ซ้ำ * )Outro:GBmCD(2 Times)G
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : นครินทร์ กิ่งศักดิ์