อากาศ คอร์ด – ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

อย่าทำแบบนี้เลย แบบนี้เลย เหมือนฉันไม่เคยมีความหมาย เธอไม่เคยสนใจไม่เคยเห็น เป็นแค่เพียงอากาศ แค่ลมที่พัดไม่มีตัวตน...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง อากาศ และ เนื้อร้อง อากาศ ของ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ ::อย่าทำแบบนี้เลย แบบนี้เลย เหมือนฉันไม่เคยมีความหมาย เธอไม่เคยสนใจไม่เคยเห็น เป็น...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง อากาศ ของ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์
Tuning Down ½ to Eb
Intro:GBmCD(2 Times)เธอก็เGห็น ว่าเป็นBmฉัน หรือเธอไม่เCห็นมัน อยู่Dเลย บางคGรั้ง ละBmเลย เหมือนดังว่าCไม่เคย มีตัวDตน ขอร้Gองเธอ มองBmฉันที นี่คือสิ่งที่Cมี มีจิตDใจ * อย่าทำแบบนี้Emเลย แบบGนี้เลย C เหมือนฉันไม่เDคยมีควาGมหมD/F#าย Em เธอไม่เคยสนDใจไม่เคยเห็น Gก็เป็D/F#นแค่ เพีEmยงอากDาศ G แค่D/F#ลมที่พัดEm ไม่มีDตัวต(GD) Instru:GBmCDมีบางคGรั้ง ต้องเคลื่อนBmไหว เรียกร้องให้เธอCสนใจ กลายเป็นDสายลม ไปGพัดเธอ ไปพัดBmใจ เธอบอกว่าเCย็นสบาย แต่ไม่เคยมองเDห็น ( ซ้ำ * )Cต้องให้ฉันเต้นเBmร้งเต้นกา หรือCบ้าบอ เพื่อขอEmให้เธอมองมา Cให้เธอรู้ว่าBmฉัน ยังมีคุณDค่า เหลียวหันมามองกันซัก.ครั้ง Instru:GBmCD(2 Times)D( ซ้ำ * )Outro:GBmCD(2 Times)G
  • G
  • Bm
  • C
  • D
  • Em
  • D/F# (Slash)
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : อากาศ - ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : นครินทร์ กิ่งศักดิ์
เธอก็เห็น ว่าเป็นฉัน หรือเธอไม่เห็นมัน
อยู่เลย บางครั้ง ละเลย 
เหมือนดังว่าไม่เคย มีตัวตน
ขอร้องเธอ มองฉันที นี่คือสิ่งที่มี มีจิตใจ----------* อย่าทำแบบนี้เลย แบบนี้เลย
 เหมือนฉันไม่เคยมีความหมาย 
 เธอไม่เคยสนใจไม่เคยเห็น
ก็เป็นแค่ เพียงอากาศ แค่ลมที่พัด ไม่มีตัวตน 
มีบางครั้ง ต้องเคลื่อนไหว
เรียกร้องให้เธอสนใจ กลายเป็นสายลม
ไปพัดเธอ ไปพัดใจ เธอบอกว่าเย็นสบาย
แต่ไม่เคยมองเห็น 
(ซ้ำ *)
----------ต้องให้ฉันเต้นเร้งเต้นกา หรือบ้าบอ
เพื่อขอให้เธอมองมา ให้เธอรู้ว่าฉัน ยังมีคุณค่า
เหลียวหันมามองกันซักครั้ง
(ซ้ำ *)