อานนท์ คอร์ด – คาราวาน

ถือปืนทะนง พุ่งตรงต้านตีศัตรู มือถือปืน ยิงสู้ ต่อศัตรูไม่หวั่นไหว ห่ากระสุนปืน พรูพรั่งทั้งลูกไฟ เหนือภูดอยไกลสุด... สุดลำเค็ญ แสงตะวันรอน ขอบฟ้าลับลาอาลัย โอ้ลูกชาย ของ...
คอร์ดเพลง อานนท์ และ เนื้อร้อง อานนท์ ของ คาราวาน ::ถือปืนทะนง พุ่งตรงต้านตีศัตรู มือถือปืน ยิงสู้ ต่อศัตรูไม่หวั่นไหว ห่ากระสุนปืน ...
คอร์ดเพลง อานนท์ และ เนื้อร้อง อานนท์ ของ คาราวาน ::ถือปืนทะนง พุ่งตรงต้านตีศัตรู มือถือปืน ยิงสู้ ต่อศัตรูไม่หวั่นไหว ห่ากระสุนปืน ...
Intro:DEm BmA DDเขาคืออาDนนท์ ที่GคนรักและทรAงจำ ตายเพื่อDเกิด เพื่อชีวิตBmใหม่ คือลูกไDทยห้าวA7หาญ จากบ้าBmนมา แนวDหน้า ตามคำเพรียกGขาน เป็นทหDาร ของกองBmทัพ แAห่งชาติไDทย ถือปืนทะDนง พุ่งGตรงต้านตีศัAตรู มือถือDปืน ยิBmงสู้ ต่อศัตDรูไม่หวั่นไA7หว ห่ากระสุนBmปืน พรูพDรั่งทั้งลูกไGฟ เหนือภูดอDยไกลสุBmด... สุAดลำเค็Dญ แสงตะวันDรอน ขอบGฟ้าลับลาอาAลัย โอ้ลูกDชาย ของBmแม่ ต่อแต่Dนี้ไม่ได้เA7ห็น ฝากหัวใBmจ รอยเลืDอด ที่กระเGซ็น เช้าหรือเDย็น ให้Bmชื่น Aดั่งปืนDรบ Instru:DGADBmDA7A7BmDGGDBm ADDปืนรบและDกวี ชีพGนี้เพื่อมวลประAชา จารึกเDลือด น้ำBmตา บนแผ่นDฟ้าและผาA7หิน ศึกนี้แBmรง แดงเดืDอด เลือดหลั่Gงริน กระซิบDดิน ฝังBmฝาก AจากพวกเDรา กระซิบBmดิน ฝังAฝาก จากพวกDเรา
ศิลปิน: คาราวาน | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง