อารามบอย คอร์ด - Butterfly

ชะชะช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบอย หัวใจไม่หวาดหวั่น ผองเด็กวัดพวกเดียวกัน เราต้องเฮมันทุกวันไป ช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบอย หัวใจไม่หวาด หวั่น ผองเด็กวัดพวกเดียวกัน เราต้องเฮมันทุกวันไป
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง อารามบอย และเนื้อร้อง อารามบอย Butterfly เนื้อร้อง::ชะชะช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบอย หัวใจไม่หวาดหวั่น ผองเด็กวัดพวกเดียวกัน เราต้องเ... คอร์ด เพลง อารามบอย Butterfly, อารามบอย คอร์ดง่าย ๆ, อารามบอย คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 1
คอร์ด อารามบอย ของ Butterfly คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:Cm BbCm BbCm BbGCm G#FmCm G#FmCm G#FmGsus4 G* ชะชะCmช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามG#บอย
หัวใจไม่หวาดFmหวั่น ผองเCmด็กวัดพวกเดียG#วกัน
เราต้องเฮมันทุกGวันไCm----------กิจวัCmตรของเด็กอาG#ราม ต้องเดินถือFmย่ามปิ่นโตBbไป
ช่วยประCmเคนเช้าเพลทันFmใจ เมื่อถูกเรียกG#ใช้ ว่องไวGดี
เช้าCmเพลรับเดนหลวงตา แล้วชงน้ำชาพัFmดวี
พระG#จำวัดเราFmรู้ดี แอบมาพบBbทีนั้นเฮEbฮา G

( ซ้ำ * )ไก่กับCmแดงเขาแย่งเอG#าไป ขโมยลักFmไก่ไม่กลัวBbโซ
เมื่อถูกรCmวนยกพวกเFmฮโล ปากฉีกคางG#โย้นะโมไG
ไม้Cmเรียวหลวงตาครั้นตี สองทีสามทีถึงFmใจ
หลวงG#ตาสอนว่าวัดFmไทย ไม่ใช่สอนBbให้เราเEbกเร G
( ซ้ำ * )
Instru.:CmG#FmBbCmFmG#G(2 Times)( ซ้ำ * )Instru:GG#Aแต่โบDmราณหลายท่านไBbด้ดี พวกเด็กวัดGmนี่ไม่เสียยี่ห้C
ลูกศิษย์Dmวัดนะโมไม่Gmพอ
ต้องเรียน ก. Bbข. และ ก. อา กA
หนDmทางพัดทางเสริมตน หลายD7คนได้เป็นพรGmะยา
วัดBbมีพระคุณทุกGmครา สอนให้รู้ว่าCของอารFาม A----------** ชะชะDmช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบBbอย
หัวใจไม่หวาดหGmวั่น ผองเDmด็กวัดพวกเดียวBbกัน
เราต้องเฮมันทุกAวันไDm
( ซ้ำ ** )ชะชะEbmช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบBอย
หัวใจไม่หวาดหG#mวั่น ผองเEbmด็กวัดพวกเดียวBกัน
เราต้องเฮมันทุกวัBbนไป Ebm
 • AChord key_a
 • BChord key_b
 • Bb or A#Chord key_bb
 • CChord key_c
 • CmChord key_c
 • D7Chord key_d
 • DmChord key_d
 • Eb or D#Chord key_eb
 • Ebm or D#Chord key_eb
 • FChord key_f
 • FmChord key_f
 • GChord key_g
 • GmChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: อารามบอย - Butterfly

ศิลปิน Butterfly | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ชะชะช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบอย
หัวใจไม่หวาดหวั่น ผองเด็กวัดพวกเดียวกัน
เราต้องเฮมันทุกวันไป----------กิจวัตรของเด็กอาราม ต้องเดินถือย่ามปิ่นโตไป
ช่วยประเคนเช้าเพลทันใจ เมื่อถูกเรียกใช้ ว่องไวดี
เช้าเพลรับเดนหลวงตา แล้วชงน้ำชาพัดวี
พระจำวัดเรารู้ดี แอบมาพบทีนั้นเฮฮา----------(ซ้ำ *) ----------ไก่กับแดงเขาแย่งเอาไป ขโมยลักไก่ไม่กลัวโซ
เมื่อถูกรวนยกพวกเฮโล ปากฉีกคางโย้นะโมไป
ไม้เรียวหลวงตาครั้นตี สองทีสามทีถึงใจ
หลวงตาสอนว่าวัดไทย ไม่ใช่สอนให้เราเกเร----------(ซ้ำ *) ...ดนตรี... (ซ้ำ *) ----------แต่โบราณหลายท่านได้ดี พวกเด็กวัดนี่ไม่เสียยี่ห้อ
ลูกศิษย์วัดนะโมไม่พอ ต้องเรียน ก. ข. และ
ก. อา กา หนทางพัดทางเสริมตน หลายคนได้
เป็นพระยา วัดมีพระคุณทุกครา สอนให้รู้ว่าของ
อาราม----------** ชะชะช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบอย
หัวใจไม่หวาดหวั่น ผองเด็กวัดพวกเดียวกัน
เราต้องเฮมันทุกวันไป----------(ซ้ำ **) ----------ช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบอย หัวใจไม่หวาด
หวั่น ผองเด็กวัดพวกเดียวกัน เราต้องเฮมันทุกวันไป