อารามบอย คอร์ด – Butterfly

ชะชะช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบอย หัวใจไม่หวาดหวั่น ผองเด็กวัดพวกเดียวกัน เราต้องเฮมันทุกวันไป ช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบอย หัวใจไม่หวาด หวั่น ผองเด็กวัดพวกเดียวกัน เราต้องเ...
คอร์ดเพลง อารามบอย และ เนื้อร้อง อารามบอย ของ Butterfly ::ชะชะช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบอย หัวใจไม่หวาดหวั่น ผองเด็กวัดพวกเดียวกัน เราต้องเ...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง อารามบอย ของ Butterfly
Intro:Cm BbCm BbCm BbGCm G#FmCm G#FmCm G#FmGsus4 G* ชะชะCmช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามG#บอย หัวใจไม่หวาดFmหวั่น ผองเCmด็กวัดพวกเดียG#วกัน เราต้องเฮมันทุกGวันไCmป กิจวัCmตรของเด็กอาG#ราม ต้องเดินถือFmย่ามปิ่นโตBbไป ช่วยประCmเคนเช้าเพลทันFmใจ เมื่อถูกเรียกG#ใช้ ว่องไวGดี เช้าCmเพลรับเดนหลวงตา แล้วชงน้ำชาพัFmดวี พระG#จำวัดเราFmรู้ดี แอบมาพบBbทีนั้นเฮEbฮา G ( ซ้ำ * )ไก่กับCmแดงเขาแย่งเอG#าไป ขโมยลักFmไก่ไม่กลัวBbโซ เมื่อถูกรCmวนยกพวกเFmฮโล ปากฉีกคางG#โย้นะโมไGป ไม้Cmเรียวหลวงตาครั้นตี สองทีสามทีถึงFmใจ หลวงG#ตาสอนว่าวัดFmไทย ไม่ใช่สอนBbให้เราเEbกเร G ( ซ้ำ * )Instru.:CmG#FmBbCmFmG#G(2 Times)( ซ้ำ * )Instru:GG#Aแต่โบDmราณหลายท่านไBbด้ดี พวกเด็กวัดGmนี่ไม่เสียยี่ห้Cอ ลูกศิษย์Dmวัดนะโมไม่Gmพอ ต้องเรียน ก. Bbข. และ ก. อา กAา หนDmทางพัดทางเสริมตน หลายD7คนได้เป็นพรGmะยา วัดBbมีพระคุณทุกGmครา สอนให้รู้ว่าCของอารFาม A ** ชะชะDmช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบBbอย หัวใจไม่หวาดหGmวั่น ผองเDmด็กวัดพวกเดียวBbกัน เราต้องเฮมันทุกAวันไDm( ซ้ำ ** )ชะชะEbmช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบBอย หัวใจไม่หวาดหG#mวั่น ผองเEbmด็กวัดพวกเดียวBกัน เราต้องเฮมันทุกวัBbนไป Ebm
 • Cm
 • Fm
 • G
 • Bb or A#
 • Eb or D#
 • Dm
 • Gm
 • C
 • A
 • D7
 • F
 • Ebm or D#
 • B
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : อารามบอย - Butterfly

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
* ชะชะช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบอย 
หัวใจไม่หวาดหวั่น ผองเด็กวัดพวกเดียวกัน 
เราต้องเฮมันทุกวันไป----------กิจวัตรของเด็กอาราม ต้องเดินถือย่ามปิ่นโตไป 
ช่วยประเคนเช้าเพลทันใจ เมื่อถูกเรียกใช้ ว่องไวดี
เช้าเพลรับเดนหลวงตา แล้วชงน้ำชาพัดวี 
พระจำวัดเรารู้ดี แอบมาพบทีนั้นเฮฮา 
(ซ้ำ *)
ไก่กับแดงเขาแย่งเอาไป ขโมยลักไก่ไม่กลัวโซ 
เมื่อถูกรวนยกพวกเฮโล ปากฉีกคางโย้นะโมไป 
ไม้เรียวหลวงตาครั้นตี สองทีสามทีถึงใจ 
หลวงตาสอนว่าวัดไทย ไม่ใช่สอนให้เราเกเร 
(ซ้ำ *)
----------(ซ้ำ *)
แต่โบราณหลายท่านได้ดี พวกเด็กวัดนี่ไม่เสียยี่ห้อ 
ลูกศิษย์วัดนะโมไม่พอ 
ต้องเรียน ก. ข. และ ก. อา กา
หนทางพัดทางเสริมตน หลายคนได้เป็นพระยา 
วัดมีพระคุณทุกครา สอนให้รู้ว่าของอาราม ----------** ชะชะช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบอย 
หัวใจไม่หวาดหวั่น ผองเด็กวัดพวกเดียวกัน 
เราต้องเฮมันทุกวันไป 
(ซ้ำ **)
ชะชะช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบอย 
หัวใจไม่หวาดหวั่น ผองเด็กวัดพวกเดียวกัน 
เราต้องเฮมันทุกวันไป