อารามบอย คอร์ด – Butterfly

ชะชะช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบอย หัวใจไม่หวาดหวั่น ผองเด็กวัดพวกเดียวกัน เราต้องเฮมันทุกวันไป ช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบอย หัวใจไม่หวาด หวั่น ผองเด็กวัดพวกเดียวกัน เราต้องเ...
คอร์ดเพลง อารามบอย และ เนื้อร้อง อารามบอย ของ Butterfly ::ชะชะช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบอย หัวใจไม่หวาดหวั่น ผองเด็กวัดพวกเดียวกัน เราต้องเ...
คอร์ดเพลง อารามบอย และ เนื้อร้อง อารามบอย ของ Butterfly ::ชะชะช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบอย หัวใจไม่หวาดหวั่น ผองเด็กวัดพวกเดียวกัน เราต้องเ...
Intro:Cm BbCm BbCm BbGCm G#FmCm G#FmCm G#FmGsus4 G* ชะชะCmช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามG#บอย หัวใจไม่หวาดFmหวั่น ผองเCmด็กวัดพวกเดียG#วกัน เราต้องเฮมันทุกGวันไCmป กิจวัCmตรของเด็กอาG#ราม ต้องเดินถือFmย่ามปิ่นโตBbไป ช่วยประCmเคนเช้าเพลทันFmใจ เมื่อถูกเรียกG#ใช้ ว่องไวGดี เช้าCmเพลรับเดนหลวงตา แล้วชงน้ำชาพัFmดวี พระG#จำวัดเราFmรู้ดี แอบมาพบBbทีนั้นเฮEbฮา G ( ซ้ำ * )ไก่กับCmแดงเขาแย่งเอG#าไป ขโมยลักFmไก่ไม่กลัวBbโซ เมื่อถูกรCmวนยกพวกเFmฮโล ปากฉีกคางG#โย้นะโมไGป ไม้Cmเรียวหลวงตาครั้นตี สองทีสามทีถึงFmใจ หลวงG#ตาสอนว่าวัดFmไทย ไม่ใช่สอนBbให้เราเEbกเร G ( ซ้ำ * )Instru.:CmG#FmBbCmFmG#G(2 Times)( ซ้ำ * )Instru:GG#Aแต่โบDmราณหลายท่านไBbด้ดี พวกเด็กวัดGmนี่ไม่เสียยี่ห้Cอ ลูกศิษย์Dmวัดนะโมไม่Gmพอ ต้องเรียน ก. Bbข. และ ก. อา กAา หนDmทางพัดทางเสริมตน หลายD7คนได้เป็นพรGmะยา วัดBbมีพระคุณทุกGmครา สอนให้รู้ว่าCของอารFาม A ** ชะชะDmช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบBbอย หัวใจไม่หวาดหGmวั่น ผองเDmด็กวัดพวกเดียวBbกัน เราต้องเฮมันทุกAวันไDm( ซ้ำ ** )ชะชะEbmช๊ะ เรามาสนุกหน่อย อารามบBอย หัวใจไม่หวาดหG#mวั่น ผองเEbmด็กวัดพวกเดียวBกัน เราต้องเฮมันทุกวัBbนไป Ebm
ศิลปิน: Butterfly | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง