อาลัยสาวเรณู คอร์ด – มนต์แคน แก่นคูน

ลมเอ๋ยลม ช่วยพรมพัดไปบอกข่าว บอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้บ่าวคิดถึงสาวน้ำตาไหลพรู ค่อยค่อยกระซิบข้างนาง คิดถึงเขาบ้างหน่อยนะสาวเรณู...
คอร์ดเพลง อาลัยสาวเรณู และ เนื้อร้อง อาลัยสาวเรณู ของ มนต์แคน แก่นคูน ::ลมเอ๋ยลม ช่วยพรมพัดไปบอกข่าว บอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้บ่าวคิดถึงสาวน้ำตาไหลพรู ค่อยค่อย...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง อาลัยสาวเรณู ของ มนต์แคน แก่นคูน
Intro:DmGmC AmDm(2 Times)Dmเสียงเพลงนี้เศGmร้า ส่งถึงCสาวชาวเมืองเรFณู จากไGmกลเจ้าไปสุดกู่ คิดถึงสCาวเรณูนครพAmนม คิดDmถึงพลับพลึงบ้านป่า อยากเห็นGmหน้าฝันหาเว้าจ่ม คิดฮFอดอ้ายคิดฮอดเอวกลม คิดฮอดอ้ายคิดฮอดเอวกลม จึงร้องเพลงฝากAmลม มาหาแจ่มDmจันทร์ Instru:DmGmC AmDmDmลืมแล้วบ่เนื้อGmอ่อน คราวแห่กัณฑ์หCลอนตอนบุญธาตุใหFญ่ สองเราเคยร่วมกราบไGmหว้ ทั้งน้องและอ้Cายจะไม่แปรAmผัน เราDmห่างไกลกันแสนไกล กลัวสายใยจะขาดสะFบั้น จึงเขียนสDmาส์นส่งถึงแจ่มจัGmนทร์ จึงเขียนDmสาส์นส่งถึงแจ่มGmจันทร์ ให้น้องคิดถึงAmวันนั้นบ้างคนDmดี Instru.:DmGmC AmDmหน้าแDmล้งย่างเดือนเมGmษา หอมดอกมันCปลามาฮ่วยฮ่Fวย สงกรานต์เคยเล่นน้ำGmด้วย เด็ดดอกไม้ช่CวยสอดแซมเAmกศี เจ้าDmอ้อนออเซาะข้างหู ผู้สาวเรณูเจ้านั้นฮักFพี่ เหมือนDmกันนั่นละหนาคนGmดี เหมือนDmกันนั่นละหนาคนGmดี ถึงจากเจ้าAmหนีสิบ่มีลืมเรDmณู Instru:DmGmC AmDm* Dmลมเอ๋ยGmลม ช่วยพCรมพัดไปบอกFข่าว บอกGmว่าเดี๋ยวนี้ผู้บ่าวคิดถึงCสาวน้ำตาไหลAmพรู ค่อยDmค่อยกระซิบข้างนาง คิดถึงเขาบ้างหน่อยนะสาวGmเรณู ถึงเFราต่างคนต่างอยู่ ถึงเราต่างคนต่างอยู่ ไกลสุดAmกู่ก็จะมาหาDmนาง Instru:DmGmC AmDm(2 Times)( ซ้ำ * )Outro:DmGmC AmDm(2 Times)Dm
  • Dm
  • Gm
  • C
  • F
  • Am
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : อาลัยสาวเรณู - มนต์แคน แก่นคูน

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : เทพพร เพชรอุบล | เรียบเรียง : ศิลาแลง อาจสาลี
เสียงเพลงนี้เศร้า ส่งถึงสาวชาวเมืองเรณู 
จากไกลเจ้าไปสุดกู่ คิดถึงสาวเรณูนครพนม 
คิดถึงพลับพลึงบ้านป่า อยากเห็นหน้าฝันหาเว้าจ่ม
คิดฮอดอ้ายคิดฮอดเอวกลม
คิดฮอดอ้ายคิดฮอดเอวกลม
จึงร้องเพลงฝากลม มาหาแจ่มจันทร์
ลืมแล้วบ่เนื้ออ่อน คราวแห่กัณฑ์หลอนตอนบุญธาตุใหญ่
สองเราเคยร่วมกราบไหว้ 
ทั้งน้องและอ้ายจะไม่แปรผัน 
เราห่างไกลกันแสนไกล กลัวสายใยจะขาดสะบั้น
จึงเขียนสาส์นส่งถึงแจ่มจันทร์
จึงเขียนสาส์นส่งถึงแจ่มจันทร์
ให้น้องคิดถึงวันนั้นบ้างคนดี ----------หน้าแล้งย่างเดือนเมษา หอมดอกมันปลามาฮ่วยฮ่วย
สงกรานต์เคยเล่นน้ำด้วย เด็ดดอกไม้ช่วยสอดแซมเกศี 
เจ้าอ้อนออเซาะข้างหู ผู้สาวเรณูเจ้านั้นฮักพี่
เหมือนกันนั่นละหนาคนดี เหมือนกันนั่นละหนาคนดี 
ถึงจากเจ้าหนีสิบ่มีลืมเรณู 
* ลมเอ๋ยลม ช่วยพรมพัดไปบอกข่าว
บอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้บ่าวคิดถึงสาวน้ำตาไหลพรู 
ค่อยค่อยกระซิบข้างนาง คิดถึงเขาบ้างหน่อยนะสาวเรณู
ถึงเราต่างคนต่างอยู่ ถึงเราต่างคนต่างอยู่
ไกลสุดกู่ก็จะมาหานาง
(ซ้ำ *)