อา โบ เด เบ คอร์ด - ทาทา ยัง

ก็เธอเป็นอะไร เอาแต่งงก็เอาแต่งง ไม่ยอมแช แด แด็บ แช แด แด็บ ก็เธอทำอะไร ทำอะไรนะทำอะไร ไม่ยอมแช แด๊ แด็บ แช แด๊ แด็บ ไม่เดินผ่านมาสบตาบ้างเลย ไม่ยอมเปิดใจบ้างเลย ไม่เคยเอะใจ เอะใจบ้างเลย ว่ามีใครคอยแ...
คอร์ดเพลง อา โบ เด เบ และเนื้อร้อง อา โบ เด เบ ทาทา ยัง เนื้อร้อง::ก็เธอเป็นอะไร เอาแต่งงก็เอาแต่งง ไม่ยอมแช แด แด็บ แช แด แด็บ ก็เธอทำอะไร ทำอะไรน...

เนื้อเพลง: อา โบ เด เบ - ทาทา ยัง

ศิลปิน ทาทา ยัง | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ก็เธอเป็นอะไร เอาแต่งงก็เอาแต่งง ไม่ยอมแช แด แด็บ แช แด แด็บ ก็เธอทำอะไร ทำอะไรนะทำอะไร ไม่ยอมแช แด๊ แด็บ แช แด๊ แด็บ ไม่เดินผ่านมาสบตาบ้างเลย ไม่ยอมเปิดใจบ้างเลย ไม่เคยเอะใจ เอะใจบ้างเลย ว่ามีใครคอยแต่เธอตรงนี้ บอกว่าฉันอา โบ เด เบ ฉันอา โบ เด เบ ฉันอา โบ เด เบรู้ปล่าว บอกว่าฉันอา โบ เด เบ ฉันอา โบ เด เบ ฉันอา โบ เด เบแต่เธอ ก็รอรอแต่เธอ รอแต่เธอนะรอแต่เธอ ให้เธอแช แด๊ แด็บ แช แด๊ แด็บ ก็เธอเป็นอะไร เอาแต่งงก็เอาแต่งง ไม่ยอมแช แด๊ แด็บ แช แด๊ แด็บ ไม่เดินผ่านมาสบตาบ้างเลย ไม่ยอมเปิดใจบ้างเลย ไม่เคยเอะใจ เอะใจบ้างเลย ว่ามีใครคอยแต่เธอตรงนี้ บอกว่าฉันอา โบ เด เบ ฉันอา โบ เด เบ ฉันอา โบ เด เบรู้ปล่าว บอกว่าฉันอา โบ เด เบ ฉันอา โบ เด เบ ฉันอา โบ เด เบแต่เธอ ไม่เดินผ่านมาสบตาบ้างเลย ไม่ยอมเปิดใจบ้างเลย ไม่เคยเอะใจ เอะใจบ้างเลย ว่ามีใครคอยแต่เธอตรงนี้ บอกว่าฉันอา โบ เด เบ ฉันอา โบ เด เบ ฉันอา โบ เด เบรู้ปล่าว บอกว่าฉันอา โบ เด เบ ฉันอา โบ เด เบ ฉันอา โบ เด เบแต่เธอ บอกว่าฉันอา โบ เด เบ ฉันอา โบ เด เบ ฉันอา โบ เด เบรู้ปล่าว บอกว่าฉันอา โบ เด เบ ฉันอา โบ เด เบ ฉันอา โบ เด เบแต่เธอ