อีกแล้ว คอร์ด – Chilling Sunday Feat.ดิว Better Weather

อีกแล้ว นี่ฉันต้องคิดถึงเธออีกแล้ว อีกแล้ว แค่นี้ก็ทนไม่ไหวหรือเรา โลกที่ไม่มีเธอ นั้นมันช่างว่างเปล่า เธอทำให้ฉันเข้าใจว่าความเหงา นั้นมันเป็นอย่างไร...
คอร์ดเพลง อีกแล้ว และ เนื้อร้อง อีกแล้ว ของ Chilling Sunday Feat.ดิว Better Weather ::อีกแล้ว นี่ฉันต้องคิดถึงเธออีกแล้ว อีกแล้ว แค่นี้ก็ทนไม่ไหวหรือเรา โลกที่ไม่มีเธ...
คอร์ดและเนื้อร้อง อีกแล้ว ของ Chilling Sunday Feat.ดิว Better Weather
Intro:AC#mBmE(2 Times)อยู่คนเดียวทุกAครั้ง E/G# ต้องเปิดเพลงF#mดัง ๆ เอาEไว้คลายเDหงา รู้สึกมันช่างBmว่างเปล่า เหลืC#mอเรา อยู่กับตัวเองทุBmกที ทุกEที รู้สึกอย่างฉันไAหม E/G# ว่าเราช่างเดียวF#mดายในโEลกไปDนี้ รอบกายที่เห็Bmนไม่มี สัC#mกคน ยิ่งทำให้ฉันBmร้อนรน ร้อC#mนใจ F#mเพราะอBmะไร บอกได้ไDหมทำไมฉันเป็นอย่างEนี้ อีกแAล้ว นี่C#mฉันต้องคิดถึงเธออีกBmแล้ว E อีกแAล้ว แC#mค่นี้ก็ทนไม่ไหวหรืBmอเรา E โลกF#mที่ไม่มีเธอ นั้นมันC#mช่างว่างเปล่า เธอBmทำให้ฉันเข้าใจว่าความเDmหงา นั้นมันเป็นอย่าAงไรรู้สึกอย่างฉันไFหม Am ว่ามันช่างเดียDmวดายเมื่Cอเราห่าBbงกัน เมื่อไรจะถึGmงวัน ได้Amเจอ เฝ้ารอให้ถึGmงวัน ได้พบAmเธอ DmคิดเสGmมอ อยากให้Bbเธอมาอยู่ด้วยกันตอนCนี้ อีกแFล้ว นี่Amฉันต้องคิดถึงเธออีกGmแล้ว C อีกFแล้ว Amแค่นี้ก็ทนไม่ไหวGmหรือเรCา อีกแFล้ว Amนี่ฉันต้องคิดถึงเธออีกGmแล้ว C อีกFแล้ว แAmค่นี้ก็ทนไม่ไหวGmหรือเราC โลกDmที่ไม่มีเธอ นั้นมันAmช่างว่างเปล่า เธอGmทำให้ฉันเข้าใจว่าความBbmเหงา นั้นมันเป็นอย่าDmงไร C นั้นมันเป็นอย่าBbงไร Bbm อีกแFล้ว นี่Amฉันต้องคิดถึงเธออีกGmแล้ว
 • A
 • E/G# (Slash)
 • F#m or Gb
 • E
 • D
 • Bm
 • C#m or Db
 • Dm
 • F
 • Am
 • C
 • Bb or A#
 • Gm
 • Bbm or A#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : อีกแล้ว - Chilling Sunday Feat.ดิว Better Weather

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : ตรัย ภูมิรัตน | เรียบเรียง : Tan liptapallop
อยู่คนเดียวทุกครั้ง ต้องเปิดเพลงดัง ๆ 
เอาไว้คลายเหงา
รู้สึกมันช่างว่างเปล่า เหลือเรา 
อยู่กับตัวเองทุกที ทุกที
รู้สึกอย่างฉันไหม ว่าเราช่างเดียวดายในโลกไปนี้
รอบกายที่เห็นไม่มี สักคน 
ยิ่งทำให้ฉันร้อนรน ร้อนใจ 
เพราะอะไร บอกได้ไหมทำไมฉันเป็นอย่างนี้----------อีกแล้ว นี่ฉันต้องคิดถึงเธออีกแล้ว 
อีกแล้ว แค่นี้ก็ทนไม่ไหวหรือเรา 
โลกที่ไม่มีเธอ นั้นมันช่างว่างเปล่า
เธอทำให้ฉันเข้าใจว่าความเหงา นั้นมันเป็นอย่างไร----------รู้สึกอย่างฉันไหม ว่ามันช่างเดียวดายเมื่อเราห่างกัน
เมื่อไรจะถึงวัน ได้เจอ เฝ้ารอให้ถึงวัน ได้พบเธอ 
คิดเสมอ อยากให้เธอมาอยู่ด้วยกันตอนนี้ ----------อีกแล้ว นี่ฉันต้องคิดถึงเธออีกแล้ว 
อีกแล้ว แค่นี้ก็ทนไม่ไหวหรือเรา 
อีกแล้ว นี่ฉันต้องคิดถึงเธออีกแล้ว 
อีกแล้ว แค่นี้ก็ทนไม่ไหวหรือเรา 
โลกที่ไม่มีเธอ นั้นมันช่างว่างเปล่า
เธอทำให้ฉันเข้าใจว่าความเหงา 
นั้นมันเป็นอย่างไร นั้นมันเป็นอย่างไร 
อีกแล้ว นี่ฉันต้องคิดถึงเธออีกแล้ว