อ้ายคุยบ่แข็ง คอร์ด – วิเชียร ไชยเลิศ

อ้ายคุยบ่แข็ง อ้ายคุยบ่แข็ง อ้ายเว้าบ่เก่ง ย้านล้มเป๋งเส๋ง เว้าซื่อ ๆ หล่อน ๆ อ้ายคุยบ่แข็ง อ้ายคุยบ่แข็ง อ้ายเว้าบ่เก่ง อย่าเฮ็ดหน้าเค่ง ภาษาไทยยังอ่อน ไทยหรือฝรั่ง บ่อน...
คอร์ดเพลง อ้ายคุยบ่แข็ง และ เนื้อร้อง อ้ายคุยบ่แข็ง ของ วิเชียร ไชยเลิศ ::อ้ายคุยบ่แข็ง อ้ายคุยบ่แข็ง อ้ายเว้าบ่เก่ง ย้านล้มเป๋งเส๋ง เว้าซื่อ ๆ หล่อน ๆ อ้...
คอร์ดและเนื้อร้อง อ้ายคุยบ่แข็ง ของ วิเชียร ไชยเลิศ
Intro:Am (3 Times)EmAm (5 Times)AmAmEmEmAmDmGAmAmภาษาอังAmกฤษฟุตฟิตฟอไฟ บ่สู้กับไผ ยาวใหญ่น้อยEmสั่น เว้าบ่Dmเก่งบ่ได้เรียนอัสสัมชัญ ไม่ใช่ลูกAmครึ่งพึ่งคนอื่นก็แล้Dmวกัน สี่คำสั่Gน ๆ อ้าEmยคุยบ่แAmข็ง อยากได้Amฝรั่งจั่งผู้ยาวผู้ใหญ่ ให้อ้ายเป็นไกด์ ภาษาไม่แข็งEmแรง เว้าบ่Dmเก่งคนรุ่นเก่าเบิดแฮง ให้เป็นสAmะพานย้านเจ้านอนใส้แห้ง อยากส่อยเจ้าพอGแฮง แต่อ้าEmยเว้าบ่Amเก่ง * อ้ายคุยบ่Amแข็ง อ้ายคุยบ่แข็ง อ้ายเว้าบ่Fเก่ง ย้านล้มเป๋Gงเส๋ง เว้าซื่อ ๆ หล่Amอน ๆ อ้ายคุยบ่Amแข็ง อ้ายคุยบ่แข็ง อ้ายเว้าบ่Fเก่ง อย่าเฮ็ดหน้าGเค่ง ภาษาไทยยังAmอ่อน ไทยหรืAmอฝรั่ง บ่อนยั้งคือกองฟDmอน สิให้อ้าAmยเว้าสิหัดเว้าสDmาก่อน อย่าเป็นตาตายหลายGท่อน อยากEmมีผัวฝAmรั่ง ** เว้าบ่เAmก่งบ่กล้าเส็งกับไผ อ้ายเลิกเป็นไกด์ปิดกิจการตาEmมสั่ง แล้วแต่Amเจ้าสิเอาไทยหรือฝDmรั่ง อ้ายคุยบ่Amแข็งอย่างแคงข้างใส่Dmคือสั่ง สิคุยกับสาวGฝรั่ง ( อ้ายจั่งEmสิคุยแข็Amง ) Instru:AmDmGEmAmAmFEAmEGAm( ซ้ำ *, **, * )Outro:AmAmEmEmAmDmGAmAmAm
  • Am
  • Em
  • Dm
  • G
  • F
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : อ้ายคุยบ่แข็ง - วิเชียร ไชยเลิศ

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : โกสินทร์ สุระษร | เรียบเรียง : ตูนน้อย สว่างอุบล
ภาษาอังกฤษฟุตฟิตฟอไฟ บ่สู้กับไผ ยาวใหญ่น้อยสั่น 
เว้าบ่เก่งบ่ได้เรียนอัสสัมชัญ
ไม่ใช่ลูกครึ่งพึ่งคนอื่นก็แล้วกัน 
สี่คำสั่น ๆ อ้ายคุยบ่แข็ง อยากได้ฝรั่งจั่งผู้ยาวผู้ใหญ่ 
ให้อ้ายเป็นไกด์ ภาษาไม่แข็งแรง 
เว้าบ่เก่งคนรุ่นเก่าเบิดแฮง
ให้เป็นสะพานย้านเจ้านอนใส้แห้ง 
อยากส่อยเจ้าพอแฮง แต่อ้ายเว้าบ่เก่ง ----------* อ้ายคุยบ่แข็ง อ้ายคุยบ่แข็ง
อ้ายเว้าบ่เก่ง ย้านล้มเป๋งเส๋ง เว้าซื่อ ๆ หล่อน ๆ
อ้ายคุยบ่แข็ง อ้ายคุยบ่แข็ง อ้ายเว้าบ่เก่ง
อย่าเฮ็ดหน้าเค่ง ภาษาไทยยังอ่อน
ไทยหรือฝรั่ง บ่อนยั้งคือกองฟอน 
สิให้อ้ายเว้าสิหัดเว้าสาก่อน
อย่าเป็นตาตายหลายท่อน อยากมีผัวฝรั่ง ----------** เว้าบ่เก่งบ่กล้าเส็งกับไผ
อ้ายเลิกเป็นไกด์ปิดกิจการตามสั่ง
แล้วแต่เจ้าสิเอาไทยหรือฝรั่ง 
อ้ายคุยบ่แข็งอย่างแคงข้างใส่คือสั่ง
สิคุยกับสาวฝรั่ง ( อ้ายจั่งสิคุยแข็ง ) 
(ซ้ำ *, **, *)