อ้ายตายสิไห่นำบ่ คอร์ด – เพชร สหรัตน์

คันอ้ายตายสิไห่นำบ่ ยามอ้ายท้อปอบบ้อคนดี อยากสิถามน้องเบิ่งอีหลีสิให่นำบ่ มือใดอ้ายเซาหายใจน้ำตาสิไหลอยู่บ่ ชีวิตของคนกอซอ น้องพอสิไห่นำบ่...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง อ้ายตายสิไห่นำบ่ และ เนื้อร้อง อ้ายตายสิไห่นำบ่ ของ เพชร สหรัตน์ ::คันอ้ายตายสิไห่นำบ่ ยามอ้ายท้อปอบบ้อคนดี อยากสิถามน้องเบิ่งอีหลีสิให่นำบ่ มือใดอ...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง อ้ายตายสิไห่นำบ่ ของ เพชร สหรัตน์
Tuning Down ½ to Eb
Intro:BmF#mBmF#mEmF#mGABmธอคือคนที่ฉันรักมF#mาก ใBmจยังบ่อยากจากน้องไปF#mไส ฮู่บ่Emน้อ คนAดีชีวิตอ้F#mายกะให้น้องBmได้ ยอมEmตายแทนน้Aองได้อีBmหลี * ถึBmงน้องสิกลายเป็นของคนF#mอื่น Bmอ้ายกะสิทนฝืนยืนรอตรF#mงนี้ ถึงEmเจ็บ Aกะสิทน แม้F#mน้องมองอ้ายBmบ่ดี จะอEmยู่ตรงนี้เพื่อรAอให้น้องเDห็นใจ ** Emคันสิตายกะตายย้อนน้องบ่F#mฮัก อยากสิGถามน้องเบิ่งคักคัก ได้บ่Aน้อ *** คันอ้ายตาGยสิไห่นำAบ่ ยามอ้ายF#mท้อปอบบ้อคBmนดี อยากสิถGามน้องเบิ่งอีหAลีสิให่นำDบ่ มือใGดอ้ายเซาหายใAจ น้ำF#mตาสิไหลอยู่Bmบ่ ชีวิGตของคนกอซAอ น้องพอสิไห่นBmำบ่ (A) Instru:D F#mBmEm AD A( ซ้ำ *, **, *** )ชีGวิตผู้ชายบ่หAล่อ น้องพอสิไห่นBmำบ่
  • Bm
  • F#m or Gb
  • Em
  • A
  • D
  • G
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : อ้ายตายสิไห่นำบ่ - เพชร สหรัตน์

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์ | เรียบเรียงดนตรี : Volachith Intharaphithak (Sam)
เธอคือคนที่ฉันรักมาก 
ใจยังบ่อยากจากน้องไปไส 
ฮู่บ่น้อ คนดีชีวิตอ้ายกะให้น้องได้ 
ยอมตายแทนน้องได้อีหลี ----------* ถึงน้องสิกลายเป็นของคนอื่น 
อ้ายกะสิทนฝืนยืนรอตรงนี้ 
ถึงเจ็บ กะสิทน แม้น้องมองอ้ายบ่ดี 
จะอยู่ตรงนี้เพื่อรอให้น้องเห็นใจ----------** คันสิตายกะตายย้อนน้องบ่ฮัก 
อยากสิถามน้องเบิ่งคักคัก ได้บ่น้อ ----------*** คันอ้ายตายสิไห่นำบ่ 
ยามอ้ายท้อปอบบ้อคนดี 
อยากสิถามน้องเบิ่งอีหลีสิให่นำบ่
มือใดอ้ายเซาหายใจ น้ำตาสิไหลอยู่บ่ 
ชีวิตของคนกอซอ น้องพอสิไห่นำบ่ 
(ซ้ำ *, **, ***)
ชีวิตผู้ชายบ่หล่อ น้องพอสิไห่นำบ่