เกิดมาพึ่งกัน คอร์ด - สุเทพ วงศ์คำแหง

เกิด เป็นคนอย่าเห็นแก่ตนแหละ ดี ถึงจะมี ร่ำรวย สุข สันต์ จน หรือมี ไม่เป็นที่ สำคัญ แม้รักกัน พึ่ง พา อย่าไปตัด ไม ตรี เกิดมาพึ่งกัน ผิว พรรณ ใช่แบ่งศักดิ์ศรี วันนี้ เราอยู่ คิดดู ให้...
คอร์ดเพลง เกิดมาพึ่งกัน และเนื้อร้อง เกิดมาพึ่งกัน สุเทพ วงศ์คำแหง เนื้อร้อง::เกิด เป็นคนอย่าเห็นแก่ตนแหละ ดี ถึงจะมี ร่ำรวย สุข สันต์ จน หรือมี ไม่เป็นที่ สำ...

เนื้อเพลง: เกิดมาพึ่งกัน - สุเทพ วงศ์คำแหง

ศิลปิน สุเทพ วงศ์คำแหง | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เกิด เป็นคนอย่าเห็นแก่ตนแหละ ดี ถึงจะมี ร่ำรวย สุข สันต์ จน หรือมี ไม่เป็นที่ สำคัญ แม้รักกัน พึ่ง พา อย่าไปตัด ไม ตรี เกิดมาพึ่งกัน ผิว พรรณ ใช่แบ่งศักดิ์ศรี วันนี้ เราอยู่ คิดดู ให้ดี ถึงจะจน จะมี อย่าไปสร้างเวรกรรม ขืนทำ ชั่วไป อาจต้องใช้กรรมเวร อย่า งมงายโลภหลง เพราะคงจะเกิดลำเค็ญ สร้างบุญพระท่านคงเห็น ร่มเย็น พ้นความกังวล ถึงวิบัติขัดสน ผลบุญนำให้ ศีลธรรมมั่นใจ ไม่ต้องไป กังวล ถึงจะมีจะจนจะเกิดกุศลดลใจ เกิด เป็นคนอย่าเห็นแก่ตนแหละ ดี ถึงจะมี ร่ำรวย สุข สันต์ จน หรือมี ไม่เป็นที่ สำคัญ แม้รักกัน พึ่ง พา อย่าไปตัด ไมตรี เกิดมาพึ่งกัน ผิว พรรณ ใช่แบ่งศักดิ์ศรี วันนี้ เราอยู่ คิดดู ให้ดี ถึงจะจน จะมี อย่าไปสร้างเวรกรรม ขืนทำ ชั่วไป อาจต้องใช้กรรมเวร อย่า งมงายโลภหลง เพราะคงจะเกิดลำเค็ญ สร้างบุญพระท่านคงเห็น ร่มเย็น พ้นความกังวล ถึงวิบัติขัดสน ผลบุญนำให้ ศีลธรรมมั่นใจ ไม่ต้องไปกังวล ถึงจะมีจะจนจะเกิดกุศลดลใจ...