เกิดมาเพื่ออกหัก คอร์ด – แจ็ค แฟนฉัน

มันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปย่ำยี นี่หรือคือคนที่เรียกว่าที่รัก ฉันคือรักแท้ที่แพ้ที่แพ้คนใจร้าย ที่โดนเธอหลอกจนแทบเจียนตาย สุดท้ายรักแท้ก็แพ้คนหลายใจ...
คอร์ดเพลง เกิดมาเพื่ออกหัก และ เนื้อร้อง เกิดมาเพื่ออกหัก ของ แจ็ค แฟนฉัน ::มันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปย่ำยี นี่หรือคือคนที่เรียกว่าที่รัก ฉันคือรักแท้ที่...
คอร์ดและเนื้อร้อง เกิดมาเพื่ออกหัก ของ แจ็ค แฟนฉัน
ทำไมเCธอถึงใจร้ายAmกับฉัน ฉันไDmปทำอะไรให้เธอปGวดใจ ได้โปรดอย่Cาทิ้งฉันไปหAmาใคร ห้ามเDmท่าไหร่ตัวเธอยิ่งไปจาGกฉัน * บอกตัDmวเองให้จำว่าเธEmอทิ้งไปมีคนAmใหม่ ที่ผ่านDmมาฉันคงไม่มีค่ามากGพอ ** มันเจ็บตรงที่เธอFเอาหัวใGจฉันEmไปย่ำAmยี นี่หDmรือคือคนที่Gเรียกว่าที่รัCก ฉันคือรักแFท้ที่แGพ้ ที่แEmพ้คนใจAmร้าย ที่โดนเธอDmหลอกจนแทบเจียนตGาย (สุดท้ายรักแท้ก็แพ้คนห(C)ลายใจ)Instru.:FEmDmGแววตาเธCอนั้นดูเธอสุขAmสม ต่างจากDmฉันที่มีแต่ความเสียใGจ คงเป็นเพรCาะฉันไม่น่าสAmนใจ ได้แต่Dmทําใจก็เกิดมาเGพื่ออกCหัก ( ซ้ำ *, ** )Instru:F GEm AmDm GCF GEm AmDmG( ซ้ำ **, ** )Outro:FEmDm GC
  • C
  • Am
  • Dm
  • G
  • Em
  • F
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เกิดมาเพื่ออกหัก - แจ็ค แฟนฉัน

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : PURE KANIN | ทำนอง/เรียบเรียง : TimeTime, PURE KANIN | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ทำไมเธอถึงใจร้ายกับฉัน
ฉันไปทำอะไรให้เธอปวดใจ
ได้โปรดอย่าทิ้งฉันไปหาใคร
ห้ามเท่าไหร่ตัวเธอยิ่งไปจากฉัน----------* บอกตัวเองให้จำว่าเธอทิ้งไปมีคนใหม่
ที่ผ่านมาฉันคงไม่มีค่ามากพอ----------** มันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปย่ำยี 
นี่หรือคือคนที่เรียกว่าที่รัก 
ฉันคือรักแท้ที่แพ้ ที่แพ้คนใจร้าย 
ที่โดนเธอหลอกจนแทบเจียนตาย
(สุดท้ายรักแท้ก็แพ้คนหลายใจ)----------แววตาเธอนั้นดูเธอสุขสม 
ต่างจากฉันที่มีแต่ความเสียใจ 
คงเป็นเพราะฉันไม่น่าสนใจ 
ได้แต่ทําใจก็เกิดมาเพื่ออกหัก
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **, **)