เกิดมาเพื่ออกหัก คอร์ด - แจ็ค แฟนฉัน

มันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปย่ำยี นี่หรือคือคนที่เรียกว่าที่รัก ฉันคือรักแท้ที่แพ้ที่แพ้คนใจร้าย ที่โดนเธอหลอกจนแทบเจียนตาย สุดท้ายรักแท้ก็แพ้คนหลายใจ
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง เกิดมาเพื่ออกหัก และเนื้อร้อง เกิดมาเพื่ออกหัก แจ็ค แฟนฉัน เนื้อร้อง::มันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปย่ำยี นี่หรือคือคนที่เรียกว่าที่รัก ฉันคือรักแท้ที่... คอร์ดเพลงของ แจ็ค แฟนฉัน, เกิดมาเพื่ออกหัก คอร์ดง่าย ๆ, คอร์ด เกิดมาเพื่ออกหักcapo
Tone Eb capo fret 3 / Tone E capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด เกิดมาเพื่ออกหัก ของ แจ็ค แฟนฉัน คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner down 1/2 tune to Eb (ตั้งสายลดครึ่งเสียง)
ทำไมเCธอถึงใจร้ายAmกับฉัน
ฉันไDmปทำอะไรให้เธอปGวดใจ
ได้โปรดอย่Cาทิ้งฉันไปหAmาใคร
ห้ามเDmท่าไหร่ตัวเธอยิ่งไปจาGกฉัน----------* บอกตัDmวเองให้จำว่าเธEmอทิ้งไปมีคนAmใหม่
ที่ผ่านDmมาฉันคงไม่มีค่ามากGพอ----------** มันเจ็บตรงที่เธอFเอาหัวใGจฉัน  Emไป    ย่ำAmยี       
นี่หDmรือคือคนที่Gเรียกว่าที่รัC
ฉันคือรักแFท้ที่แGพ้  ที่แEmพ้คนใจAmร้าย  
ที่โดนเธอDmหลอกจนแทบเจียนตGาย
(สุดท้ายรักแท้ก็แพ้คนห(C)ลายใจ)
Instru :FEmDmGแววตาเธCอนั้นดูเธอสุขAmสม
ต่างจากDmฉันที่มีแต่ความเสียใG
คงเป็นเพรCาะฉันไม่น่าสAmนใจ
ได้แต่Dmทําใจก็เกิดมาเGพื่ออกCหัก( ซ้ำ *, **)Instru :F GEm AmDm GCF GEm AmDmG( ซ้ำ **, **)Outro :FEmDm GC
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • AmChord key_a
 • BmChord key_b
 • CChord key_c
 • C#mChord key_c_sharp
 • DChord key_d
 • DmChord key_d
 • EChord key_e
 • EmChord key_e
 • FChord key_f
 • F#mChord key_f_sharp
 • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: เกิดมาเพื่ออกหัก - แจ็ค แฟนฉัน

เนื้อร้อง : PURE KANIN | ทำนอง/เรียบเรียง : TimeTime, PURE KANIN | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ทำไมเธอถึงใจร้ายกับฉัน
ฉันไปทำอะไรให้เธอปวดใจ
ได้โปรดอย่าทิ้งฉันไปหาใคร
ห้ามเท่าไหร่ตัวเธอยิ่งไปจากฉัน----------* บอกตัวเองให้จำว่าเธอทิ้งไปมีคนใหม่
ที่ผ่านมาฉันคงไม่มีค่ามากพอ----------** มันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปย่ำยี
นี่หรือคือคนที่เรียกว่าที่รัก
ฉันคือรักแท้ที่แพ้ที่แพ้คนใจร้าย
ที่โดนเธอหลอกจนแทบเจียนตาย
(สุดท้ายรักแท้ก็แพ้คนหลายใจ)----------แววตาเธอนั้นดูเธอสุขสม
ต่างจากฉันที่มีแต่ความเสียใจ
คงเป็นเพราะฉันไม่น่าสนใจ
ได้แต่ทําใจก็เกิดมาเพื่ออกหัก----------(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ **, **)