เก็บน้ำตา คอร์ด - แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์

อยากให้เธอรู้ อยากให้เข้าใจ ที่เก็บเอาไว้ลึก ๆ นั้น คล้ายรอใคร อยากให้เธอรู้ อยากให้เข้าใจ เพียงเธอรู้ไว้ แท้ ๆ ดวงใจอ่อนแอ
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง เก็บน้ำตา และเนื้อร้อง เก็บน้ำตา แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ เนื้อร้อง::อยากให้เธอรู้ อยากให้เข้าใจ ที่เก็บเอาไว้ลึก ๆ นั้น คล้ายรอใคร อยากให้เธอรู้ อยา... คอร์ดเพลงของ แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์, คอร์ด เก็บน้ำตา, เก็บน้ำตา แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ spotify 4sh mp3 joox
Standard tuning / Capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด เก็บน้ำตา ของ แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:FGCA7DmGFCCแม้... ใครเห็น เGห็นเราเป็นอย่างไร
แต่จะมีผู้ใดเข้าใจ รู้ในใจCเราจริง
C7แม้... ดูเข้มแข็ง ดั่งเหFมือนไม่ยอมผู้Fmใด
แต่Cลึกลงไปข้างA7ใน อ่อนDmไหวเดียวดาย
ไม่ต่Gางจากคนทั่วไC----------* อยากให้เธอFรู้ อGยากให้เข้าCใจ
C7ที่เก็บเอาFไว้ลึก ๆ Gนั้น คล้ายรอCใคร
C7 อยากให้เธFอรู้ G อยากให้เCข้าใจ
A7เพียงเDmธอรู้ไว้ แท้G ๆ ดวงใจอ่อนแC
Cผลอ... ใจหวัง หGวังมีเธออยู่เคียง
เก็บมานานไม่เคยบอกใคร
ร้องไห้เพียงCลำพัง C7ฉันได้แต่หวัง
อยากใFห้มีเธอปลFmอบใจ จะCร้องไห้จนหมA7ดใจ
เพDmราะรู้ตัวดี ไม่อGยากเก็บเลยน้ำCตา
( ซ้ำ * )Instru:FFCCFFGG( ซ้ำ *, * )
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • A7Chord key_a
  • CChord key_c
  • C7Chord key_c
  • DmChord key_d
  • FChord key_f
  • FmChord key_f
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: เก็บน้ำตา - แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์

เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
แม้... ใครเห็น เห็นเราเป็นอย่างไร
แต่จะมีผู้ใดเข้าใจ รู้ในใจเราจริง
แม้... ดูเข้มแข็ง ดั่งเหมือนไม่ยอมผู้ใด
แต่ลึกลงไปข้างใน อ่อนไหวเดียวดาย
ไม่ต่างจากคนทั่วไป----------* อยากให้เธอรู้ อยากให้เข้าใจ
ที่เก็บเอาไว้ลึก ๆ นั้น คล้ายรอใคร
อยากให้เธอรู้ อยากให้เข้าใจ
เพียงเธอรู้ไว้ แท้ ๆ ดวงใจอ่อนแอ----------เผลอ... ใจหวัง หวังมีเธออยู่เคียง
เก็บมานานไม่เคยบอกใคร
ร้องไห้เพียงลำพัง ฉันได้แต่หวัง
อยากให้มีเธอปลอบใจ จะร้องไห้จนหมดใจ
เพราะรู้ตัวดี ไม่อยากเก็บเลยน้ำตา----------(ซ้ำ *) ...ดนตรี... (ซ้ำ *, *) Fade Out...