เก็บน้ำตา คอร์ด – แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์

อยากให้เธอรู้ อยากให้เข้าใจ ที่เก็บเอาไว้ลึก ๆ นั้น คล้ายรอใคร อยากให้เธอรู้ อยากให้เข้าใจ เพียงเธอรู้ไว้ แท้ ๆ ดวงใจอ่อนแอ...
คอร์ดเพลง เก็บน้ำตา และ เนื้อร้อง เก็บน้ำตา ของ แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ ::อยากให้เธอรู้ อยากให้เข้าใจ ที่เก็บเอาไว้ลึก ๆ นั้น คล้ายรอใคร อยากให้เธอรู้ อยา...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง เก็บน้ำตา ของ แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์
Intro:FGCA7DmGFCCแม้... ใครเห็น เGห็นเราเป็นอย่างไร แต่จะมีผู้ใดเข้าใจ รู้ในใจCเราจริง C7แม้... ดูเข้มแข็ง ดั่งเหFมือนไม่ยอมผู้Fmใด แต่Cลึกลงไปข้างA7ใน อ่อนDmไหวเดียวดาย ไม่ต่Gางจากคนทั่วไC* อยากให้เธอFรู้ อGยากให้เข้าCใจ C7ที่เก็บเอาFไว้ลึก ๆ Gนั้น คล้ายรอCใคร C7 อยากให้เธFอรู้ G อยากให้เCข้าใจ A7เพียงเDmธอรู้ไว้ แท้G ๆ ดวงใจอ่อนแCอ เCผลอ... ใจหวัง หGวังมีเธออยู่เคียง เก็บมานานไม่เคยบอกใคร ร้องไห้เพียงCลำพัง C7ฉันได้แต่หวัง อยากใFห้มีเธอปลFmอบใจ จะCร้องไห้จนหมA7ดใจ เพDmราะรู้ตัวดี ไม่อGยากเก็บเลยน้ำCตา ( ซ้ำ * )Instru:FFCCFFGG( ซ้ำ *, * )
  • C
  • G
  • C7
  • F
  • Fm
  • A7
  • Dm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เก็บน้ำตา - แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
แม้... ใครเห็น เห็นเราเป็นอย่างไร
แต่จะมีผู้ใดเข้าใจ รู้ในใจเราจริง
แม้... ดูเข้มแข็ง ดั่งเหมือนไม่ยอมผู้ใด 
แต่ลึกลงไปข้างใน อ่อนไหวเดียวดาย
ไม่ต่างจากคนทั่วไป ----------* อยากให้เธอรู้ อยากให้เข้าใจ 
ที่เก็บเอาไว้ลึก ๆ นั้น คล้ายรอใคร
 อยากให้เธอรู้ อยากให้เข้าใจ
เพียงเธอรู้ไว้ แท้ ๆ ดวงใจอ่อนแอ ----------เผลอ... ใจหวัง หวังมีเธออยู่เคียง
เก็บมานานไม่เคยบอกใคร
ร้องไห้เพียงลำพัง ฉันได้แต่หวัง
อยากให้มีเธอปลอบใจ จะร้องไห้จนหมดใจ
เพราะรู้ตัวดี ไม่อยากเก็บเลยน้ำตา
(ซ้ำ *)...ดนตรี...(ซ้ *, *)