เก็บปากไว้กินข้าว คอร์ด – แสน นากา

เก็บ ปาก เธอ เอาไว้กินข้าวดีกว่า ไม่ต้องเอามา พูดจาเพื่อหลอกใจฉัน หากไม่แน่ใจ ก็ไม่ต้องมาบอกกัน อย่าให้คำสูงค่าคำนั้น เปื้อนราคีเพราะน้ำลายเธอ...
คอร์ดเพลง เก็บปากไว้กินข้าว และ เนื้อร้อง เก็บปากไว้กินข้าว ของ แสน นากา ::เก็บ ปาก เธอ เอาไว้กินข้าวดีกว่า ไม่ต้องเอามา พูดจาเพื่อหลอกใจฉัน หากไม่แน่ใจ ก็...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง เก็บปากไว้กินข้าว ของ แสน นากา
Intro:F AmDmBb CFกี่คนที่เFธอ บอกAmรักด้วยความมักDmง่าย C เป็นเพียงน้ำFลาย ที่ใCช้หลอกลวงเท่าDmนั้น C หัวใจกี่Fคน A ที่โดนเล่นDmงาน D เมื่อมาเจอGmฉัน อยากบอกเCธอให้รู้เลยFว่า * เธออาจจะGmคิด ว่าเธอเลือกDmได้ แต่เลือกใGmครสักคนดีกDmว่า ทำBbไมลังเล ทำGmไมลีลา จับปGลาหลายมืออย่างCนั้น ** Aเก็บ Cปาก Dmเธอ เอาCไว้กินข้าวดีกAmว่า Dm ไม่ต้องเอาGmมา พูดCจาเพื่อหลอกใจFฉัน หากไม่แน่ใDmจ ก็ไCม่ต้องมาบอกDmกัน อย่าให้Gmคำสูงค่าคำCนั้น เปื้อนรAmาคีเพราะน้ำลายเFธอInstru.:Cไม่ฝันอยากFเป็น คAmนโง่ให้ใครเขาDmว่า C คำสมน้ำหFน้า มีใCครบ้างที่อยากเFจอ C หัวใจต้องFการ A รักแท้เสDmมอ D จึงอยากบอกGmเธอ ว่ารักจCริงเป็นแล้วค่อยFมา Instru:F AmDmGmCF AmDmGm CF( ซ้ำ *, ** )อย่าให้Gmคำสูงค่าคำCนั้น เปื้อนรAmาคีเพราะน้ำลายFเธอ ช่วยเก็บปาGmกเธอ เอาCไว้กินข้าวดีกว่า Outro:BbBbmFF
  • F
  • Am
  • Dm
  • C
  • A
  • D
  • Gm
  • Bb or A#
  • G
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เก็บปากไว้กินข้าว - แสน นากา

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : วสุ ห้าวหาญ | ทำนอง : เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
กี่คนที่เธอ บอกรักด้วยความมักง่าย 
 เป็นเพียงน้ำลาย ที่ใช้หลอกลวงเท่านั้น 
หัวใจกี่คน ที่โดนเล่นงาน 
 เมื่อมาเจอฉัน อยากบอกเธอให้รู้เลยว่า----------* เธออาจจะคิด ว่าเธอเลือกได้ 
แต่เลือกใครสักคนดีกว่า ทำไมลังเล
ทำไมลีลา จับปลาหลายมืออย่างนั้น----------** เก็บ ปาก เธอ เอาไว้กินข้าวดีกว่า 
 ไม่ต้องเอามา พูดจาเพื่อหลอกใจฉัน
หากไม่แน่ใจ ก็ไม่ต้องมาบอกกัน 
อย่าให้คำสูงค่าคำนั้น เปื้อนราคีเพราะน้ำลายเธอ----------ไม่ฝันอยากเป็น คนโง่ให้ใครเขาว่า 
 คำสมน้ำหน้า มีใครบ้างที่อยากเจอ 
หัวใจต้องการ รักแท้เสมอ 
 จึงอยากบอกเธอ ว่ารักจริงเป็นแล้วค่อยมา
(ซ้ำ *, **)
อย่าให้คำสูงค่าคำนั้น เปื้อนราคีเพราะน้ำลายเธอ
ช่วยเก็บปากเธอ เอาไว้กินข้าวดีกว่า