เก็บปากไว้กินข้าว คอร์ด - แสน นากา

เก็บ ปาก เธอ เอาไว้กินข้าวดีกว่า ไม่ต้องเอามา พูดจาเพื่อหลอกใจฉัน หากไม่แน่ใจ ก็ไม่ต้องมาบอกกัน อย่าให้คำสูงค่าคำนั้น เปื้อนราคีเพราะน้ำลายเธอ
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง เก็บปากไว้กินข้าว และเนื้อร้อง เก็บปากไว้กินข้าว แสน นากา เนื้อร้อง::เก็บ ปาก เธอ เอาไว้กินข้าวดีกว่า ไม่ต้องเอามา พูดจาเพื่อหลอกใจฉัน หากไม่แน่ใจ ก็... คอร์ด เก็บปากไว้กินข้าว, เก็บปากไว้กินข้าว แสน นากา spotify 4sh mp3 joox, เก็บปากไว้กินข้าว คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด เก็บปากไว้กินข้าว ของ แสน นากา คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:F AmDmBb CFกี่คนที่เFธอ บอกAmรักด้วยความมักDmง่าย 
C เป็นเพียงน้ำFลาย ที่ใCช้หลอกลวงเท่าDmนั้น C
หัวใจกี่Fคน A ที่โดนเล่นDmงาน
D เมื่อมาเจอGmฉัน อยากบอกเCธอให้รู้เลยFว่า----------* เธออาจจะGmคิด ว่าเธอเลือกDmได้
แต่เลือกใGmครสักคนดีกDmว่า ทำBbไมลังเล
ทำGmไมลีลา จับปGลาหลายมืออย่างCนั้น----------** Aเก็บ Cปาก Dmเธอ เอาCไว้กินข้าวดีกAmว่า
Dm ไม่ต้องเอาGmมา พูดCจาเพื่อหลอกใจFฉัน
หากไม่แน่ใDmจ ก็ไCม่ต้องมาบอกDmกัน
อย่าให้Gmคำสูงค่าคำCนั้น เปื้อนรAmาคีเพราะน้ำลายเFธอ
Instru.:Cไม่ฝันอยากFเป็น คAmนโง่ให้ใครเขาDmว่า  
C คำสมน้ำหFน้า มีใCครบ้างที่อยากเFจอ C
หัวใจต้องFการ A รักแท้เสDmมอ
D จึงอยากบอกGmเธอ ว่ารักจCริงเป็นแล้วค่อยFมา
Instru:F AmDmGmCF AmDmGm CF( ซ้ำ *, ** )อย่าให้Gmคำสูงค่าคำCนั้น เปื้อนรAmาคีเพราะน้ำลายFเธอ
ช่วยเก็บปาGmกเธอ เอาCไว้กินข้าวดีกว่า
Outro:BbBbmFF
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • AmChord key_a
 • BbChord key_bb
 • CChord key_c
 • DChord key_d
 • DmChord key_d
 • FChord key_f
 • GChord key_g
 • GmChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: เก็บปากไว้กินข้าว - แสน นากา

เนื้อร้อง : วสุ ห้าวหาญ | ทำนอง : เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
กี่คนที่เธอ บอกรักด้วยความมักง่าย
เป็นเพียงน้ำลาย ที่ใช้หลอกลวงเท่านั้น
หัวใจกี่คน ที่โดนเล่นงาน
เมื่อมาเจอฉัน อยากบอกเธอให้รู้เลยว่า----------* เธออาจจะคิด ว่าเธอเลือกได้
แต่เลือกใครสักคนดีกว่า ทำไมลังเล
ทำไมลีลา จับปลาหลายมืออย่างนั้น----------** เก็บ ปาก เธอ เอาไว้กินข้าวดีกว่า
ไม่ต้องเอามา พูดจาเพื่อหลอกใจฉัน
หากไม่แน่ใจ ก็ไม่ต้องมาบอกกัน
อย่าให้คำสูงค่าคำนั้น
เปื้อนราคีเพราะน้ำลายเธอ----------ไม่ฝันอยากเป็น คนโง่ให้ใครเขาว่า
คำสมน้ำหน้ามีใครบ้างที่อยากเจอ
หัวใจต้องการรักแท้เสมอ
จึงอยากบอกเธอว่ารักจริงเป็นแล้วค่อยมา----------(ซ้ำ *, **) ----------อย่าให้คำสูงค่าคำนั้น เปื้อนราคีเพราะน้ำลายเธอ
ช่วยเก็บปากเธอเอาไว้กินข้าวดีกว่า