เก็บรัก คอร์ด – แหวน ฐิติมา

อย่าเอาความรัก ไปมอบกับคน ที่ไม่รู้ค่า จะเสียเวลา หมดเปลืองหัวใจ ค่าความรัก สูงยิ่งสิ่งใด จงเก็บเอาไว้ ทุ่มให้คนที่ดี...
คอร์ดเพลง เก็บรัก และ เนื้อร้อง เก็บรัก ของ แหวน ฐิติมา ::อย่าเอาความรัก ไปมอบกับคน ที่ไม่รู้ค่า จะเสียเวลา หมดเปลืองหัวใจ ค่าความรัก สูงย...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง เก็บรัก ของ แหวน ฐิติมา
Intro:AC#mF#mEAC#mDE(2 Times)เก็บAรัก เอาไว้ในC#7อก ดีกว่าหยิบF#ยก รักไปให้ใBmคร เก็บEรัก เอาไว้ในAใจ คงไม่ทBmำให้ ใจหมEอง เก็บAรัก เอาไว้ดีC#7กว่า ไม่เสื่อมรF#าคา น้ำตาไม่Bmนอง ค่าEรัก มันสูงเกินAทอง อย่าทำเป็Bmนลอง Eยกให้ใAคร Instru:BmEอย่าเอาคDวามรัก ไปมอบกับEคนที่ไม่Aรู้ค่า จะเสียเBmวลา หมดเปลืองEหัวใจ ค่าความC#mรัก สูงยิ่งสิ่งEใด จงเก็บเอาBmไว้ ทุ่มให้คนที่Eดี เช่Aนฉัน เคยช้ำมาC#7ก่อน จึงฝากคำF#สอน ไว้เตือนBmสตรี พลาดแEล้ว ไม่แคล้วรAาคี ครวญใคร่ใBmห้ดี ก่EอนยกใAห้ใครInstru.:AC#mF#mEAC#mDE(2 Times)DAEDAEอย่าเอาDความรัก ไปมอบกับEคนที่ไม่Aรู้ค่า จะเสียเBmวลา หมดเปลืองEหัวใจ ค่าความC#mรัก สูงยิ่งสิ่งEใด จงเก็บเอาBmไว้ ทุ่มให้คนที่Eดี เช่Aนฉัน เคยช้ำมาC#7ก่อน จึงฝากคำF#สอน ไว้เตือนBmสตรี พลาดแEล้ว ไม่แคล้วรAาคี ครวญใคร่ใBmห้ดี ก่EอนยกใAห้ใคร Outro:AC#mF#mEAC#mDE(2 Times)A
  • A
  • C#7 or Db
  • F# or Gb
  • Bm
  • E
  • D
  • C#m or Db
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เก็บรัก - แหวน ฐิติมา

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : สุรพล โทณะวณิก
เก็บรัก เอาไว้ในอก ดีกว่าหยิบยก รักไปให้ใคร 
เก็บรัก เอาไว้ในใจ คงไม่ทำให้ ใจหมอง
เก็บรัก เอาไว้ดีกว่า ไม่เสื่อมราคา น้ำตาไม่นอง
ค่ารัก มันสูงเกินทอง อย่าทำเป็นลอง ยกให้ใคร
อย่าเอาความรัก ไปมอบกับคนที่ไม่รู้ค่า 
จะเสียเวลา หมดเปลืองหัวใจ
ค่าความรัก สูงยิ่งสิ่งใด จงเก็บเอาไว้ ทุ่มให้คนที่ดี
 
เช่นฉัน เคยช้ำมาก่อน จึงฝากคำสอน ไว้เตือนสตรี
พลาดแล้ว ไม่แคล้วราคี 
ครวญใคร่ให้ดี ก่อนยกให้ใคร----------อย่าเอาความรัก ไปมอบกับคนที่ไม่รู้ค่า 
จะเสียเวลา หมดเปลืองหัวใจ
ค่าความรัก สูงยิ่งสิ่งใด จงเก็บเอาไว้ ทุ่มให้คนที่ดี----------เช่นฉัน เคยช้ำมาก่อน จึงฝากคำสอน ไว้เตือนสตรี
พลาดแล้ว ไม่แคล้วราคี 
ครวญใคร่ให้ดี ก่อนยกให้ใคร