เขมรไล่ควาย คอร์ด – สุรพล สมบัติเจริญ

แม้นใครอิจฉา มันน่าหัวเราะ จะเยาะพวกเรามิได้ ลมเย็นเย็น ร้องเขมรไล่ควาย แปลกใจ ควายมันไม่อาทร...
คอร์ดเพลง เขมรไล่ควาย และ เนื้อร้อง เขมรไล่ควาย ของ สุรพล สมบัติเจริญ ::แม้นใครอิจฉา มันน่าหัวเราะ จะเยาะพวกเรามิได้ ลมเย็นเย็น ร้องเขมรไล่ควาย แปลกใจ ค...
คอร์ดและเนื้อร้อง เขมรไล่ควาย ของ สุรพล สมบัติเจริญ
Intro:BbBbBbBbเราชาวนา อยู่กับBbควาย พอหมดงานไถ เราจูงฝูงควายคืนบ้าน. พออาบน้ำควายสำราญ แล้วเสร็จการงาน. เบิกบาน ร้องเพลงรำวง. เราชาวนา สุขสBbบาย คืนค่ำเดือนหงาย เราขี่หลังควาย ร้องส่ง. ฉาบฉิ่งทั้งกลอง ฆ้องโหม่ง จ๊ะเท่งเท่งมง. รำวง แสนเพลิดเพลินใจ. แม้นใครอิBbจฉา มันน่าหัวเราะ จะเยาะพวกเราGmมิได้ ลมเย็นBbเย็น ร้องเขมรไล่ควาย แปลกใจ ควายมันไม่อCmาทร F เจอคนงอนค่อนว่าBbคน ว่าโง่เป็นควาย ไยไม่นึกอายคำค่อน. ควรชั่งยั้งใจไว้ก่อน โฉมแม่บังอร. สิ้นงอนแล้วได้ขี่ควาย. Instru:Bb(16 Times)( ซ้ำทั้งหมด )
เนื้อร้อง/ทำนอง : มงคล อมาตยกุล | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

เนื้อร้อง: เขมรไล่ควาย - สุรพล สมบัติเจริญ

เราชาวนา อยู่กับควาย
พอหมดงานไถ เราจูงฝูงควายคืนบ้าน
พออาบน้ำควายสำราญ แล้วเสร็จการงาน
เบิกบาน ร้องเพลงรำวง
เราชาวนา สุขสบาย คืนค่ำเดือนหงาย
เราขี่หลังควาย ร้องส่ง
ฉาบฉิ่งทั้งกลอง ฆ้องโหม่ง จ๊ะเท่งเท่งมง
รำวง แสนเพลิดเพลินใจ

แม้นใครอิจฉา มันน่าหัวเราะ จะเยาะพวกเรามิได้ ลมเย็นเย็น ร้องเขมรไล่ควาย แปลกใจ ควายมันไม่อาทร

เจอคนงอนค่อนว่าคน ว่าโง่เป็นควาย ไยไม่นึกอายคำค่อน ควรชั่งยั้งใจไว้ก่อน โฉมแม่บังอร สิ้นงอนแล้วได้ขี่ควาย ( ซ้ำทั้งหมด )