เขาใหญ่ คอร์ด - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

กว่าจะเป็นต้นไม้ยืนต้น สูงหยัดยืนใหญ่โตงดงาม เนิ่นและนาน ที่สั่งสมเป็นร่มเงา ให้ดอกงามยามที่คน นั้นต้องการ กว่าจะเป็นสายธารล้นหลาก ใหลระเริงหล่อเลี้ยงผู้คน เนิ่นและนานที่ปลาน้อยร้อยเส้นใย ว่ายถักทอ เป...
คอร์ดเพลง เขาใหญ่ และเนื้อร้อง เขาใหญ่ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ เนื้อร้อง::กว่าจะเป็นต้นไม้ยืนต้น สูงหยัดยืนใหญ่โตงดงาม เนิ่นและนาน ที่สั่งสมเป็นร่มเงา ให้...

เนื้อเพลง: เขาใหญ่ - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

ศิลปิน พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
กว่าจะเป็นต้นไม้ยืนต้น สูงหยัดยืนใหญ่โตงดงาม เนิ่นและนาน ที่สั่งสมเป็นร่มเงา ให้ดอกงามยามที่คน นั้นต้องการ กว่าจะเป็นสายธารล้นหลาก ใหลระเริงหล่อเลี้ยงผู้คน เนิ่นและนานที่ปลาน้อยร้อยเส้นใย ว่ายถักทอ เป็นธารทองให้ผู้ทุกข์ทน คือเขาใหญ่ถิ่นไพรพนา ถิ่นสัตว์สาร่าเริง ล่องลอยมีเสรี มีเกสรร่อนความงดงาม ตามความฝัน ขอผองเรา จงร่วมกัน ปกป้องฝัน ปกป้องธาร บ้านพงไพร เป็นเขาใหญ่ที่ยืนยาว คือเขาใหญ่ถิ่นไพรพนา ถิ่นสัตว์สาร่าเริง ล่องลอยมีเสรี มีเกสรร่อนความงดงามตามความฝัน... ขอผองเรา จงร่วมกัน ปกป้องฝัน ปกป้องธารบ้านพงไพร เป็นเขาใหญ่ที่ยืนยาว (ซ้ำ *)