เขียนใจให้เป็นเพลง คอร์ด – I Zax

เพลงที่หวังจะต้องโดน ใจเธอจนวันสุดท้าย ในที่สุดก็ได้แค่นี้เอง เพลงพิเศษจากใจถึงใจ มีก็แต่แค่คำซ้ำมาซ้ำไป คำใหม่ ๆ ไม่มีซักคำ...
คอร์ดเพลง เขียนใจให้เป็นเพลง และ เนื้อร้อง เขียนใจให้เป็นเพลง ของ I-Zax ::เพลงที่หวังจะต้องโดน ใจเธอจนวันสุดท้าย ในที่สุดก็ได้แค่นี้เอง เพลงพิเศษจากใจถึงใ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง เขียนใจให้เป็นเพลง ของ I-Zax
Dถึงเธอ คนเEmดียวที่แสนดี Dที่สำคัญเสGมอ เขีDยนใจ ให้เEmป็นเพลงของเธอ Dไม่รู้ว่าใจเธอจะGรับได้ไหม F#mเพลงที่หมายจะให้ดี Bmให้เหมือนที่รู้Aสึก ให้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเGพลงใด ๆ F#mเพลงที่หวังจะต้องBmโดน ใจเธอจนวันสุดท้Aาย G ในที่Dสุดก็ได้แค่นี้Emเอง เพลงพิเDศษจากใจถึงGใจ มีก็แDต่แค่คำซ้ำEmมาซ้ำไป คำใDหม่ ๆ ไม่มีซักGคำ F#mทั้งที่หมายจะให้Bmดี ให้เหมือนที่รู้Aสึก ให้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเพGลงใด ๆ F#mทั้งที่ ๆ หวังว่าจะBmต้องโดนใจเธอจนถึงAวันสุดGท้าย แต่ในที่Dสุดก็ได้แค่นี้Emเอง เพลงพิเDศษจากใจถึงGใจ มีก็แDต่แค่คำซ้ำEmมาซ้ำไป คำใDหม่ ๆ ไม่มีซักGคำ สารDภาพว่าได้แค่นี้Emเอง เพลงที่แDต่งด้วยใจทั้งGใจ ขอแค่อย่าโDกรธโทษคำที่ซ้Emำมาก็ซ้ำไป คำเพ้อเDจ้อ แต่จริงทุกGคำ เพลงอะEmไร... มีแต่คำว่าDรัก
  • D
  • Em
  • G
  • F#m or Gb
  • Bm
  • A
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เขียนใจให้เป็นเพลง - I-Zax

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : อาทิตย์ สาระจูฑะ | ทำนอง : คำรณ เต่าทอง | เรียบเรียง : I-ZAX
ถึงเธอ คนเดียวที่แสนดี
ที่สำคัญเสมอ เขียนใจ ให้เป็นเพลงของเธอ
ไม่รู้ว่าใจเธอจะรับได้ไหม เพลงที่หมายจะให้ดี
ให้เหมือนที่รู้สึก ให้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเพลงใด ๆ----------เพลงที่หวังจะต้องโดน ใจเธอจนวันสุดท้าย 
ในที่สุดก็ได้แค่นี้เอง เพลงพิเศษจากใจถึงใจ
มีก็แต่แค่คำซ้ำมาซ้ำไป คำใหม่ ๆ ไม่มีซักคำ
ทั้งที่หมายจะให้ดี ให้เหมือนที่รู้สึก
ให้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเพลงใด ๆ ----------ทั้งที่ ๆ หวังว่าจะต้องโดนใจเธอจนถึงวันสุดท้าย
แต่ในที่สุดก็ได้แค่นี้เอง เพลงพิเศษจากใจถึงใจ
มีก็แต่แค่คำซ้ำมาซ้ำไป คำใหม่ ๆ ไม่มีซักคำ
สารภาพว่าได้แค่นี้เอง เพลงที่แต่งด้วยใจทั้งใจ
ขอแค่อย่าโกรธโทษคำที่ซ้ำมาก็ซ้ำไป
คำเพ้อเจ้อ แต่จริงทุกคำ เพลงอะไร... มีแต่คำว่ารัก