เขเรือ คอร์ด – มาลีฮวนน่า

มาบัดนี้ เหลือความทรงจำ เรือหัวต่ำท้ายต่ำ รออยู่ข้างผั่งไม่มีเธอเข้ เปล่าเปลี่ยวอ้างว้าง ลอยล่อง กลางท้องทะเล เรือที่เราเคยเข้ ไม่เห็นสาวเล คนนั้นฉันคอย......
คอร์ดเพลง เขเรือ และ เนื้อร้อง เขเรือ ของ มาลีฮวนน่า ::มาบัดนี้ เหลือความทรงจำ เรือหัวต่ำท้ายต่ำ รออยู่ข้างผั่งไม่มีเธอเข้ เปล่าเปลี่ยว...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง เขเรือ ของ มาลีฮวนน่า
Intro:Em(8 Times)G DG D/F#Emเสียง... ครวญแทนความรู้สึก ปลุกห้วงสำGนึก เมื่อครั้งยังเด็กเล็Emกอยู่ คำแม่เคยกล่Gอม ยามเมื่อฉันนอนAmเปล แม่เคยร้องเรืEmอเห่ ลูกแม่ชาวDเล ได้ฟังยัGงจำDEmสียง... ครวญแทนความรู้สึกทำให้ฉันGนึก เมื่อครั้งเธอเคยเคีEmยงคู่ เคยพร่ำสัญGญา ตามประสาชาAmวเล สัญญาจะทำเรือEmเข้ เที่ยวท้องในDเล สองเรายังGจำ...D * มาบัดCนี้ เหลือคDวามทรEmงจำ เรือหัวต่ำท้าAmยต่ำ รออยู่ข้างDผั่งไม่มีเธอEmเข้ เปล่าเปลี่ยวอ้างว้าCง ลอยDล่อง กลางท้องทAmะเล เรือที่เราเคEmยเข้ ไม่เห็นสาวDเล คนนั้นฉันGคอย..D. **Emสียง... ครวญจากคนเศร้า ๆ ฝากใจให้Gสาว คนเDศร้ายังคอยเธอEmอยู่ วันใดเจ้าCช้ำ หลบDมาเป็นสาว ชาAmวเล สัญญาจะทำเรืEmอเข้ รักไม่รวนDเร เข้เรือกับน้Gอง D Instru:Em DEmG DEmC DAmEm DG( ซ้ำ *, ** )รักไม่รวAmนเร D เข้เรือกับน้Gอง Outro:C DG
  • Em
  • G
  • Am
  • D
  • C
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เขเรือ - มาลีฮวนน่า

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : สุมิตร นวลมณี
เสียง... ครวญแทนความรู้สึก
ปลุกห้วงสำนึก เมื่อครั้งยังเด็กเล็กอยู่
คำแม่เคยกล่อม ยามเมื่อฉันนอนเปล
แม่เคยร้องเรือเห่ ลูกแม่ชาวเล ได้ฟังยังจำ 
เสียง... ครวญแทนความรู้สึกทำให้ฉันนึก
เมื่อครั้งเธอเคยเคียงคู่
เคยพร่ำสัญญา ตามประสาชาวเล
สัญญาจะทำเรือเข้ เที่ยวท้องในเล สองเรายังจำ... ----------* มาบัดนี้ เหลือความทรงจำ
เรือหัวต่ำท้ายต่ำ รออยู่ข้างผั่งไม่มีเธอเข้ 
เปล่าเปลี่ยวอ้างว้าง ลอยล่อง
กลางท้องทะเล เรือที่เราเคยเข้
ไม่เห็นสาวเล คนนั้นฉันคอย... ----------** เสียง... ครวญจากคนเศร้า ๆ
ฝากใจให้สาว คนเศร้ายังคอยเธออยู่ 
วันใดเจ้าช้ำ หลบมาเป็นสาว ชาวเล 
สัญญาจะทำเรือเข้ รักไม่รวนเร เข้เรือกับน้อง 
(ซ้ำ *, **)
รักไม่รวนเร เข้เรือกับน้อง