เคยรักฉันมั่งหม้าย คอร์ด – วง Zoom

ไม่รักก็อย่ามาหลอกฉันเลย จะทิ้งยังใงก็บอกตั้งแต่แรกคบ เธอมาทำกับฉันกันได้ลงคอ แล้วฉันอยากจะรู้ ว่าที่ผ่านมา ว่าเธอเคยรักฉันมั่งหม้าย แล้วคำตอบสุดท้าย เป็นฉันที่ต้องเสียใจ...
คอร์ดเพลง เคยรักฉันมั่งหม้าย และ เนื้อร้อง เคยรักฉันมั่งหม้าย ของ วง Zoom ::ไม่รักก็อย่ามาหลอกฉันเลย จะทิ้งยังใงก็บอกตั้งแต่แรกคบ เธอมาทำกับฉันกันได้ลงคอ แล...
คอร์ดเพลง เคยรักฉันมั่งหม้าย และ เนื้อร้อง เคยรักฉันมั่งหม้าย ของ วง Zoom ::ไม่รักก็อย่ามาหลอกฉันเลย จะทิ้งยังใงก็บอกตั้งแต่แรกคบ เธอมาทำกับฉันกันได้ลงคอ แล...
Intro:EC#mABA BG#m C#mA BEสะใจแEล้วใช่ไหม มีความC#mสุขใช่ไหม ที่เห็นAฉันต้องเสียใจ และทุรBนทุราย ต่อหEน้าฉัน เธอเC#mป็นของฉัน แต่ลัAบหลัง เธอเป็Bนของใคร ขอAถามเธอสักคำ ว่าใจเธG#mอนั้นทำด้วยC#mอะไร Aเธอทำไมใจร้าย มาทำอย่G#mางนี้ได้ไง หลอกให้Aรัก หลอกให้หBลง * ไม่รักก็อย่าAมาหลอกฉัBนเลย จะทิ้งยังใG#mงก็บอกตั้งแต่แC#mรกคบ F#m เธอมาทำกับBฉันกันได้ลงEคอ แล้วฉันอAยากจะรู้ ว่าที่Bผ่านมา ว่าเธอเG#mคยรักฉันมั่งหC#mม้าย แล้วคF#mำตอบสุดท้าย เป็Bนฉันที่ต้องเEสียใจ Instru.:EA BขอAถามเธอสักคำ ว่าใจเG#mธอนั้นทำด้วยC#mอะไร Aเธอทำไมใจร้าย มาทำอย่าG#mงนี้ได้ไง หลอกให้Aรัก หลอกให้หBลง ( ซ้ำ * )Instru:A BG#m C#mA BEA BG#m C#mF#m BE( ซ้ำ * )แล้วคำF#mตอบสุดท้าย เป็นฉัBนที่ไม่เหลือEใคร
ศิลปิน: วง Zoom | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง