เคย คอร์ด – Artfloor

เคยผ่าน ความสุข เคยทุกข์เคยได้รักที่สุด เคยไม่มีใครเคยกอด ลูบไล้ และเคยเสียใจเก็บเอาโลกทั้งใบ ไว้ใ...
คอร์ดเพลง เคย และ เนื้อร้อง เคย ของ Artfloor ::<strong>เคย</strong>ผ่าน ความสุข <strong>เคย</strong>ทุกข์<strong>เคย</strong>ได...

เนื้อเพลง : เคย - Artfloor

ศิลปิน: Artfloor | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

เคยผ่าน ความสุข เคยทุกข์เคยได้รักที่สุด เคยไม่มีใครเคยกอด ลูบไล้ และเคยเสียใจเก็บเอาโลกทั้งใบ ไว้ในตัวฉัน* จะเป็นเวลาที่อยู่บนนั้น จะเป็นเวลาที่อยู่ตรงนี้จะเป็นเวลาที่อยู่ที่ลึกจนสุดใจ ไม่ว่าที่ไหน** ทุกอย่าง ทุกทาง ที่เคยผ่านจะกี่ครั้งก็ตาม และอาจจะเข้าใจในทุกอย่าง ในทุกอย่าง ที่เคยผ่านยิ่งเนิ่นนาน (ก็ไม่คุ้นเคย) (ซ้ำ *, **) อยู่ในทุกอย่าง ในทุกอย่าง ที่เคยผ่านยิ่งเนิ่นนาน ก็ไม่คุ้นเคย

ขยายกรอบเนื้อร้อง