เงาะป่าหลงเขา คอร์ด – วงกางหลาง

ฉันแค่เด็กบ้านนอกอยู่แต่ในป่าในเขา คงไม่มีใครเอา หรอกเด็กหลาด ตัวก็ดำแสนดำอยู่เหมือนเงาะป่าหลงเขา วาสนาของเรา คงไม่คู่ควรกับเด็กหลาด เที่ยวหยบ เที่ยวซ่อน เพราะมีปมด้อยเรื...
คอร์ดเพลง เงาะป่าหลงเขา และ เนื้อร้อง เงาะป่าหลงเขา ของ วงกางหลาง ::ฉันแค่เด็กบ้านนอกอยู่แต่ในป่าในเขา คงไม่มีใครเอา หรอกเด็กหลาด ตัวก็ดำแสนดำอยู่เห...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง เงาะป่าหลงเขา ของ วงกางหลาง
Intro:DmBbCDm(2 Times)Fเรา เป็นแค่Dmเด็กบ้านนอก ( เด็กบ้านนอก ) ไม่Fขาว สู้Dmโหม่ในหลาดก็ไม่ได้ ( ในหลาดก็ไม่ได้ ) แต่Bmจิตสำนึก ลึก ๆ ข้างใน พ่อสอนเอาไว้ ทำไอ้ไหรให้มันหนักCแน่น Fเรา ชอบร้องเDmพลงดีดกีต้าร์ เรื่องหน้าFตา เราDmไม่ค่อยเน้น ( ไม่ค่อยเน้น ) แBbต่เรื่องความรัก อีบอกกับใคร ให้เข้าใจ ว่าเรายังหาหม้ายแCฟน พอหวันมุ้งDmมิ้งแล้วใจหาย เพื่อน ๆ หAmญิงชาย เดินกันเป็นคู่ เราทำBbได้แค่ยืนดู ตอใดอีCมีกับเพื่อนเขาบ้าง * Dmฉันแค่เด็กบ้านนอกอยู่แต่ในBbป่าในเขา คงไCม่มีใครเอา หรอกเด็กหDmลาด Dm ตัวก็ดำแสนดำอยู่เหมือนเงาะBbป่าหลงเขา วาสCนาของเรา คงไม่คู่Dmควรกับเด็กหลาด เที่ยDmวหยบ เที่ยวซ่อน เพราะมีปมBbด้อยเรื่องหน้าตา เพื่อนหลายCคนเขาบอกว่า A กูเหมือนเงาะป่าหDmลงเขา เงาGmะป่าหลงเขา เหมือนเงDmาะป่าหลงเขา คงไBbม่มี ใครเCอา(A) หรอกเด็กหลาด Instru:DmBbCDmGmDmGmDmBbCA( ซ้ำ * ) Outro:DmBbCDm
  • F
  • Dm
  • Bm
  • C
  • Bb or A#
  • Am
  • A
  • Gm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เงาะป่าหลงเขา - วงกางหลาง

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เรา เป็นแค่เด็กบ้านนอก ( เด็กบ้านนอก ) 
ไม่ขาว สู้โหม่ในหลาดก็ไม่ได้ ( ในหลาดก็ไม่ได้ ) 
แต่จิตสำนึก ลึก ๆ ข้างใน พ่อสอนเอาไว้ 
ทำไอ้ไหรให้มันหนักแน่น เรา ชอบร้องเพลงดีดกีต้าร์
เรื่องหน้าตา เราไม่ค่อยเน้น ( ไม่ค่อยเน้น ) 
แต่เรื่องความรัก อีบอกกับใคร ให้เข้าใจ 
ว่าเรายังหาหม้ายแฟน ----------พอหวันมุ้งมิ้งแล้วใจหาย เพื่อน ๆ หญิงชาย
เดินกันเป็นคู่ เราทำได้แค่ยืนดู 
ตอใดอีมีกับเพื่อนเขาบ้าง ----------* ฉันแค่เด็กบ้านนอกอยู่แต่ในป่าในเขา 
คงไม่มีใครเอา หรอกเด็กหลาด 
 ตัวก็ดำแสนดำอยู่เหมือนเงาะป่าหลงเขา 
วาสนาของเรา คงไม่คู่ควรกับเด็กหลาด 
เที่ยวหยบ เที่ยวซ่อน เพราะมีปมด้อยเรื่องหน้าตา 
เพื่อนหลายคนเขาบอกว่า
 กูเหมือนเงาะป่าหลงเขา 
เงาะป่าหลงเขา เหมือนเงาะป่าหลงเขา 
คงไม่มี ใครเอา หรอกเด็กหลาด
(ซ้ำ *)