เงาะป่าหลงเขา คอร์ด – วงกางหลาง

ฉันแค่เด็กบ้านนอกอยู่แต่ในป่าในเขา คงไม่มีใครเอา หรอกเด็กหลาด ตัวก็ดำแสนดำอยู่เหมือนเงาะป่าหลงเขา วาสนาของเรา คงไม่คู่ควรกับเด็กหลาด เที่ยวหยบ เที่ยวซ่อน เพราะมีปมด้อยเรื...
คอร์ดเพลง เงาะป่าหลงเขา และ เนื้อร้อง เงาะป่าหลงเขา ของ วงกางหลาง ::ฉันแค่เด็กบ้านนอกอยู่แต่ในป่าในเขา คงไม่มีใครเอา หรอกเด็กหลาด ตัวก็ดำแสนดำอยู่เห...
คอร์ดเพลง เงาะป่าหลงเขา และ เนื้อร้อง เงาะป่าหลงเขา ของ วงกางหลาง ::ฉันแค่เด็กบ้านนอกอยู่แต่ในป่าในเขา คงไม่มีใครเอา หรอกเด็กหลาด ตัวก็ดำแสนดำอยู่เห...
Intro:DmBbCDm(2 Times)Fเรา เป็นแค่Dmเด็กบ้านนอก ( เด็กบ้านนอก ) ไม่Fขาว สู้Dmโหม่ในหลาดก็ไม่ได้ ( ในหลาดก็ไม่ได้ ) แต่Bmจิตสำนึก ลึก ๆ ข้างใน พ่อสอนเอาไว้ ทำไอ้ไหรให้มันหนักCแน่น Fเรา ชอบร้องเDmพลงดีดกีต้าร์ เรื่องหน้าFตา เราDmไม่ค่อยเน้น ( ไม่ค่อยเน้น ) แBbต่เรื่องความรัก อีบอกกับใคร ให้เข้าใจ ว่าเรายังหาหม้ายแCฟน พอหวันมุ้งDmมิ้งแล้วใจหาย เพื่อน ๆ หAmญิงชาย เดินกันเป็นคู่ เราทำBbได้แค่ยืนดู ตอใดอีCมีกับเพื่อนเขาบ้าง * Dmฉันแค่เด็กบ้านนอกอยู่แต่ในBbป่าในเขา คงไCม่มีใครเอา หรอกเด็กหDmลาด Dm ตัวก็ดำแสนดำอยู่เหมือนเงาะBbป่าหลงเขา วาสCนาของเรา คงไม่คู่Dmควรกับเด็กหลาด เที่ยDmวหยบ เที่ยวซ่อน เพราะมีปมBbด้อยเรื่องหน้าตา เพื่อนหลายCคนเขาบอกว่า A กูเหมือนเงาะป่าหDmลงเขา เงาGmะป่าหลงเขา เหมือนเงDmาะป่าหลงเขา คงไBbม่มี ใครเCอา(A) หรอกเด็กหลาด Instru:DmBbCDmGmDmGmDmBbCA( ซ้ำ * ) Outro:DmBbCDm
ศิลปิน: วงกางหลาง | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง