เจตนาไม่ดี คอร์ด – Dr.Fuu

เจตนาไม่ค่อยดี แต่คนนี้ก็จริงจัง ไม่ค่อยมีความหวังแต่ฉันจะหวังมันลมลม เจตนาไม่ดีพอ ได้แต่รอเขาชื่นชม เอาไปดอมไปดมให้หอมจนชื่นใจ เหลือเก็บให้เท่าไหร่จะรีบเอา...
คอร์ดเพลง เจตนาไม่ดี และ เนื้อร้อง เจตนาไม่ดี ของ Dr.Fuu ::เจตนาไม่ค่อยดี แต่คนนี้ก็จริงจัง ไม่ค่อยมีความหวังแต่ฉันจะหวังมันลมลม เจตนาไม่ดี...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง เจตนาไม่ดี ของ Dr.Fuu
Intro:EC#mF#mB(2 Times)ขี้อิจEฉาแถมวาสนาC#mไม่ดี เห็นเธอกับเขาF#mทุกที ก็คิดไม่ดีเรื่อBยมา รอเขาให้เEหม่อ หวังเอาเธอมาC#mจ้องตา รู้ดีว่าเขาF#mเจ๋งกว่า เฝ้าภาวนาเรื่อยไB* เมื่อไหร่F#mหนอ รอให้G#mเขาทิ้งเธอ อยาAกให้เธอG#mไม่มีเหลือใคร เข้าF#mมาให้ฉันปลอบใBจใกล้E ๆ กัน เธอคF#mวรรู้ไว้ว่าใG#mครต้องการ ความAคิดฉันถึงG#mอันธพาล รู้ไF#mหมว่าถึงจะพาล แต่รัBกเธอ ** เจตนาไม่Eค่อยดี แต่คนนี้ก็C#mจริงจัง ไม่ค่อยมีความF#mหวังแต่ฉันจะหวังมันลมBลม เจตนาไม่Eดีพอ ได้แต่รอเขาC#mชื่นชม เอาไปF#mดอมไปดมให้หอมจนG#mชื่นใจ เAหลือเก็บให้เท่าไBหร่จะรีบเอาInstru.:EC#mF#mBไม่มีสิทธิ์Eหึงหวง ไม่มีดวงเป็C#mนเจ้าของ ทำได้เพียงF#mเฝ้ามองสำรองเผื่อเธอไBม่มี เฝ้าลุ้นทุกEที ทุกทีที่เขาC#mง้องอน หวังใจเธอจะไF#mม่อ่อน ขอพรจากดาวแสนBไกล ( ซ้ำ *, ** )Instru:EC#mF#mB(2 Times)( ซ้ำ * )เจตนาไม่Eค่อยดี แต่คนนี้C#mก็จริงจัง ไม่ค่อยมีความF#mหวังแต่ฉันจะหวังปนระBทม เจตนาไม่Eดีพอ ได้แต่รอเขาC#mชื่นชม เอาไปดอมไปF#mดมให้หอมจนชื่G#mนใจ F#mเหลือให้ฉันได้G#mมีเอี่ยว A รู้ว่ามันไม่Bเกี่ยวแต่รักเEธอ
  • E
  • C#m or Db
  • F#m or Gb
  • B
  • A
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เจตนาไม่ดี - Dr.Fuu

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : หวง เปาเปา | ทำนอง : จิรัฏฐ์ ภาคินพณิชย์กุล | เรียบเรียง : ลูกผู้ชายที่ปลายปืน
ขี้อิจฉาแถมวาสนาไม่ดี 
เห็นเธอกับเขาทุกที ก็คิดไม่ดีเรื่อยมา
รอเขาให้เหม่อ หวังเอาเธอมาจ้องตา
รู้ดีว่าเขาเจ๋งกว่า เฝ้าภาวนาเรื่อยไป----------* เมื่อไหร่หนอ รอให้เขาทิ้งเธอ
อยากให้เธอไม่มีเหลือใคร เข้ามาให้ฉันปลอบใจใกล้ ๆ กัน
เธอควรรู้ไว้ว่าใครต้องการ ความคิดฉันถึงอันธพาล
รู้ไหมว่าถึงจะพาล แต่รักเธอ----------** เจตนาไม่ค่อยดี แต่คนนี้ก็จริงจัง
ไม่ค่อยมีความหวังแต่ฉันจะหวังมันลมลม
เจตนาไม่ดีพอ ได้แต่รอเขาชื่นชม
เอาไปดอมไปดมให้หอมจนชื่นใจ
เหลือเก็บให้เท่าไหร่จะรีบเอา----------ไม่มีสิทธิ์หึงหวง ไม่มีดวงเป็นเจ้าของ
ทำได้เพียงเฝ้ามองสำรองเผื่อเธอไม่มี
เฝ้าลุ้นทุกที ทุกทีที่เขาง้องอน
หวังใจเธอจะไม่อ่อน ขอพรจากดาวแสนไกล
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ *)
เจตนาไม่ค่อยดี แต่คนนี้ก็จริงจัง
ไม่ค่อยมีความหวังแต่ฉันจะหวังปนระทม
เจตนาไม่ดีพอ ได้แต่รอเขาชื่นชม
เอาไปดอมไปดมให้หอมจนชื่นใจ 
เหลือให้ฉันได้มีเอี่ยว รู้ว่ามันไม่เกี่ยวแต่รักเธอ