เจตนาไม่ดี คอร์ด - Dr.Fuu

เจตนาไม่ค่อยดี แต่คนนี้ก็จริงจัง ไม่ค่อยมีความหวังแต่ฉันจะหวังมันลมลม เจตนาไม่ดีพอ ได้แต่รอเขาชื่นชม เอาไปดอมไปดมให้หอมจนชื่นใจ เหลือเก็บให้เท่าไหร่จะรีบเอา
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง เจตนาไม่ดี และเนื้อร้อง เจตนาไม่ดี Dr.Fuu เนื้อร้อง::เจตนาไม่ค่อยดี แต่คนนี้ก็จริงจัง ไม่ค่อยมีความหวังแต่ฉันจะหวังมันลมลม เจตนาไม่ดี... เนื้อเพลง เจตนาไม่ดี, คอร์ด เจตนาไม่ดี, เจตนาไม่ดี คอร์ดง่าย ๆ
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด เจตนาไม่ดี ของ Dr.Fuu คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:EC#mF#mB(2 Times)ขี้อิจEฉาแถมวาสนาC#mไม่ดี 
เห็นเธอกับเขาF#mทุกที ก็คิดไม่ดีเรื่อBยมา
รอเขาให้เEหม่อ หวังเอาเธอมาC#mจ้องตา
รู้ดีว่าเขาF#mเจ๋งกว่า เฝ้าภาวนาเรื่อยไB----------* เมื่อไหร่F#mหนอ รอให้G#mเขาทิ้งเธอ
อยาAกให้เธอG#mไม่มีเหลือใคร เข้าF#mมาให้ฉันปลอบใBจใกล้E ๆ กัน
เธอคF#mวรรู้ไว้ว่าใG#mครต้องการ ความAคิดฉันถึงG#mอันธพาล
รู้ไF#mหมว่าถึงจะพาล แต่รัBกเธอ----------** เจตนาไม่Eค่อยดี แต่คนนี้ก็C#mจริงจัง
ไม่ค่อยมีความF#mหวังแต่ฉันจะหวังมันลมBลม
เจตนาไม่Eดีพอ ได้แต่รอเขาC#mชื่นชม
เอาไปF#mดอมไปดมให้หอมจนG#mชื่นใจ
Aหลือเก็บให้เท่าไBหร่จะรีบเอา
Instru.:EC#mF#mBไม่มีสิทธิ์Eหึงหวง ไม่มีดวงเป็C#mนเจ้าของ
ทำได้เพียงF#mเฝ้ามองสำรองเผื่อเธอไBม่มี
เฝ้าลุ้นทุกEที ทุกทีที่เขาC#mง้องอน
หวังใจเธอจะไF#mม่อ่อน ขอพรจากดาวแสนBไกล
( ซ้ำ *, ** )Instru:EC#mF#mB(2 Times)( ซ้ำ * )เจตนาไม่Eค่อยดี แต่คนนี้C#mก็จริงจัง
ไม่ค่อยมีความF#mหวังแต่ฉันจะหวังปนระBทม
เจตนาไม่Eดีพอ ได้แต่รอเขาC#mชื่นชม
เอาไปดอมไปF#mดมให้หอมจนชื่G#mนใจ
F#mเหลือให้ฉันได้G#mมีเอี่ยว A รู้ว่ามันไม่Bเกี่ยวแต่รักเEธอ
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AChord key_a
  • Abm or G#mChord key_ab
  • BChord key_b
  • C#mChord key_c_sharp
  • EChord key_e
  • F#mChord key_f_sharp
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: เจตนาไม่ดี - Dr.Fuu

เนื้อร้อง : หวง เปาเปา | ทำนอง : จิรัฏฐ์ ภาคินพณิชย์กุล | เรียบเรียง : ลูกผู้ชายที่ปลายปืน
ขี้อิจฉาแถมวาสนาไม่ดี
เห็นเธอกับเขาทุกทีก็คิดไม่ดีเรื่อยมา
รอเขาให้เหม่อหวังเอาเธอมาจ้องตา
รู้ดีว่าเขาเจ๋งกว่า เฝ้าภาวนาเรื่อยไป----------* เมื่อไหร่หนอรอให้เขาทิ้งเธอ
อยากให้เธอไม่มีเหลือใคร
เข้ามาให้ฉันปลอบใจใกล้ ๆ กัน
เธอควรรู้ไว้ว่าใครต้องการ
ความคิดฉันถึงอันธพาล
รู้ไหมว่าถึงจะพาล แต่รักเธอ----------** เจตนาไม่ค่อยดี แต่คนนี้ก็จริงจัง
ไม่ค่อยมีความหวังแต่ฉันจะหวังมันลมลม
เจตนาไม่ดีพอ ได้แต่รอเขาชื่นชม
เอาไปดอมไปดมให้หอมจนชื่นใจ
เหลือเก็บให้เท่าไหร่จะรีบเอา----------ไม่มีสิทธิ์หึงหวง ไม่มีดวงเป็นเจ้าของ
ทำได้เพียงเฝ้ามองสำรองเผื่อเธอไม่มี
เฝ้าลุ้นทุกทีทุกทีที่เขาง้องอน
หวังใจเธอจะไม่อ่อน ขอพรจากดาวแสนไกล----------(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ *) ----------เจตนาไม่ค่อยดี แต่คนนี้ก็จริงจัง
ไม่ค่อยมีความหวังแต่ฉันจะหวังปนระทม
เจตนาไม่ดีพอ ได้แต่รอเขาชื่นชม
เอาไปดอมไปดมให้หอมจนชื่นใจ
เหลือให้ฉันได้มีเอี่ยว รู้ว่ามันไม่เกี่ยวแต่รักเธอ