เจ็บจนพอ คอร์ด – Wanyai

เจ็บจนพอ เกินที่ใจมันจะทนไหว พอแล้วที่เราต้องทนกับความเสียใจ พอแล้วที่มีน้ำตา พอแล้วกับการที่ไม่มีค่า กับใครที่เขาไม่ได้สนใจ เจ็บจนพอ เกินที่ใจมันจะทนไหว วันนี้ฉันขอแค่เด...
คอร์ดเพลง เจ็บจนพอ และ เนื้อร้อง เจ็บจนพอ ของ Wanyai ::เจ็บจนพอ เกินที่ใจมันจะทนไหว พอแล้วที่เราต้องทนกับความเสียใจ พอแล้วที่มีน้ำตา พอ...
คอร์ดและเนื้อร้อง เจ็บจนพอ ของ Wanyai
Intro:Gmaj7Dmaj7(2 Times)Gม่ต่างอะไรจากวันนั้น F#m สิ่งที่เธอทำกับฉัน มันEmเหมือนว่าฉันกำลังดูหนังเรื่องเDดิม Gคำที่เธอได้บอกฉัน F#mฉากเดิม ๆ ที่ซ้ำ ๆ ยิ่Emงย้ำให้ฉันต้องเจ็บอีกเหมือนAเดิม *Gม่รู้… หัวDใจฉัน เF#หลือที่ว่างให้เธอได้Bmอีกกี่แผAล ร่องGรอย ของDน้ำตา มันCทำให้ฉันวันนี้ต้องตัดAสินใจ ** เจ็บจนDพอ เกินที่ใจมันจะA/C#ทนไหว พอแล้วที่เราต้อBmงทนกับความเF#สียใจ พอแล้วที่มีน้ำGตา พอแล้วกับกาF#mรที่ไม่มีค่า กับEmใคร ที่เขาไม่ได้Aสนใจ เจ็บจนDพอ เกินที่ใจมันจะA/C#ทนไหว วันนี้ฉันขอแค่Bmเดินออกไปให้F#ไกล พอแล้วที่มีน้ำGตา พอแล้วกับการที่F#mไม่มีค่า กับEmเธอ เจ็บจนAพอแล้ว พอสักทีInstru.:Gmaj7Dmaj7Gเฝ้าอดทนมาทุกครั้ง F#mเจ็บก็ยอมอยู่อย่างนั้น เพEmราะหวังว่าสักวันนึง เธDอคงเห็นใจ Gความเป็นจริงช่างโหดร้าย F#m เฝ้าทำดีกลับได้ร้าย ยิ่Emงย้ำให้ฉันต้องเจ็บ เหมือนเAดิม ( ซ้ำ *, ** )Instru:GDF#Bm AGAA( ซ้ำ ** )Outro:Gmaj7Dmaj7(2 Times)
  • G
  • F#m or Gb
  • Em
  • D
  • A
  • F# or Gb
  • Bm
  • C
  • A/C# (Slash)
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เจ็บจนพอ - Wanyai

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : Wanyai | เรียบเรียง : ติณณ์ นภาลัย
ไม่ต่างอะไรจากวันนั้น สิ่งที่เธอทำกับฉัน
มันเหมือนว่าฉันกำลังดูหนังเรื่องเดิม
คำที่เธอได้บอกฉัน ฉากเดิม ๆ ที่ซ้ำ ๆ 
ยิ่งย้ำให้ฉันต้องเจ็บอีกเหมือนเดิม----------* ไม่รู้… หัวใจฉัน เหลือที่ว่างให้เธอได้อีกกี่แผล 
ร่องรอย ของน้ำตา มันทำให้ฉันวันนี้ต้องตัดสินใจ----------** เจ็บจนพอ เกินที่ใจมันจะทนไหว
พอแล้วที่เราต้องทนกับความเสียใจ
พอแล้วที่มีน้ำตา พอแล้วกับการที่ไม่มีค่า
กับใคร ที่เขาไม่ได้สนใจ
เจ็บจนพอ เกินที่ใจมันจะทนไหว
วันนี้ฉันขอแค่เดินออกไปให้ไกล
พอแล้วที่มีน้ำตา พอแล้วกับการที่ไม่มีค่า
กับเธอ เจ็บจนพอแล้ว พอสักที----------เฝ้าอดทนมาทุกครั้ง เจ็บก็ยอมอยู่อย่างนั้น
เพราะหวังว่าสักวันนึง เธอคงเห็นใจ
ความเป็นจริงช่างโหดร้าย เฝ้าทำดีกลับได้ร้าย
ยิ่งย้ำให้ฉันต้องเจ็บ เหมือนเดิม
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **)