เจ็บตรงไหน คอร์ด – ปลื้ม

เธอเจ็บตรงไหนรึเธอ เมื่อเธอนั้นเป็นคนทิ้งไป คนเสียใจก็คือฉันเท่านั้น เธอเจ็บตรงไหนรึเธอ ช่วยบอกฉันให้มันเข้าใจ ตรงไหนที่ฉันทำร้ายช่วยบอกได้ไหม เธอเจ็บตรงไหน... เธอ...
คอร์ดเพลง เจ็บตรงไหน และ เนื้อร้อง เจ็บตรงไหน ของ ปลื้ม ::เธอเจ็บตรงไหนรึเธอ เมื่อเธอนั้นเป็นคนทิ้งไป คนเสียใจก็คือฉันเท่านั้น เธอเจ็บตรงไ...
คอร์ดและเนื้อร้อง เจ็บตรงไหน ของ ปลื้ม
Intro:C GAm(4 Times)Cความจริงที่Gมันทิ่มแทงหัAmวใจ Cเธอทิ้งฉันGไปเพื่อรักกับAmเขา Cยิ่งฉันมาGได้ยินคำของAmเธอ... เฮ้อ Cฉันทำเธอเจ็Gบฉันทิ้งเธอCไป * ที่Emพูด... ไป บอกAmใครว่าฉันทิ้งเธอ บอกได้Fไหมที่ทำอย่างนั้นประโยชน์อะGไร ** เธอเจ็บตรงCไหนรึFเธอ เมื่อเธอGนั้นเป็นคนทิ้Emงไป คAmนเสียใFจก็คือGฉันเท่านั้น เธอเจ็บตรงไCหนรึเFธอ ช่วยบอกGฉันให้มันเข้าEmใจ ตรงไAmหนที่ฉันทำFร้ายช่วยบอกได้ไGหม เธอเจ็บตรงไหน.... เธอ Instru.:C GAm(2 Times)Cหรือว่าฉันGช้ำมันยังไม่Amพอ CเธอจึงไปGบอกใคร ๆ อAmย่างนั้น Cหรือว่าแผลGนี้ยังลึกไปAmพอ... โอ้ว Cเธอจึงต้องกGรีดมันซ้ำลงไC( ซ้ำ *, ** )Instru:G#FmCCG#FmGG( ซ้ำ ** )Outro:C GAm(2 Times)
  • C
  • G
  • Am
  • Em
  • F
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เจ็บตรงไหน - ปลื้ม

ผู้แต่ง ❱ อัลบั้ม : Action | สังกัด : RS
ความจริงที่มันทิ่มแทงหัวใจ 
เธอทิ้งฉันไปเพื่อรักกับเขา 
ยิ่งฉันมาได้ยินคำของเธอ... เฮ้อ
ฉันทำเธอเจ็บฉันทิ้งเธอไป----------* ที่พูด... ไป บอกใครว่าฉันทิ้งเธอ 
บอกได้ไหมที่ทำอย่างนั้นประโยชน์อะไร----------** เธอเจ็บตรงไหนรึเธอ เมื่อเธอนั้นเป็นคนทิ้งไป 
คนเสียใจก็คือฉันเท่านั้น เธอเจ็บตรงไหนรึเธอ
ช่วยบอกฉันให้มันเข้าใจ 
ตรงไหนที่ฉันทำร้ายช่วยบอกได้ไหม
เธอเจ็บตรงไหน... เธอ ----------หรือว่าฉันช้ำมันยังไม่พอ 
เธอจึงไปบอกใคร ๆ อย่างนั้น 
หรือว่าแผลนี้ยังลึกไปพอ... โอ้ว
เธอจึงต้องกรีดมันซ้ำลงไป 
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **)