เจ็บอยู่กับฉัน (ให้ฝันอยู่กับเธอ) คอร์ด – ดัง พันกร

ให้เจ็บอยู่กับฉัน... ให้ฝันได้อยู่กับเธอ... แม้ใจผู้ชายคนนี้ยังคงรักเธอ ก็ยอมเสียเธอยอมทรมาน ให้เธออยู่กับเขา... ปวดร้าวให้อยู่กับฉัน...
คอร์ดเพลง เจ็บอยู่กับฉัน (ให้ฝันอยู่กับเธอ) และ เนื้อร้อง เจ็บอยู่กับฉัน (ให้ฝันอยู่กับเธอ) ของ ดัง พันกร ::ให้เจ็บอยู่กับฉัน... ให้ฝันได้อยู่กับเธอ... แม้ใจผู้ชายคนนี้ยังคงรักเธอ ก็ยอมเสี...
คอร์ดและเนื้อร้อง เจ็บอยู่กับฉัน (ให้ฝันอยู่กับเธอ) ของ ดัง พันกร
ถึงมันเจ็บแค่Fไหน ใจฉันพCร้อมจะทำ บอกซักDmคำ ว่าFต้องการจากCลา เหลือแค่Fความสงสาร มันเหมือนCซื้อเวลา สบสาDmยตา ก็Fคงไม่คุ้นCเคย วันGmนี้เมื่อใจไม่อยู่กับฉัน อย่าFฝืนมันอีกCเลย ถึงเธอBbไม่กล้าเอ่ย แต่Amฉันต้องเอ่ยให้Gmจบกัน C * ให้เจ็บอยู่กับFฉัน.C.. Dm ให้Cฝันได้อยู่กับBbเธอ..Am. Gm แม้Cใจผู้ชายคนAmนี้ยังคงรักDsus4เธอ ก็ยอมเสียGmเธอยอมทCsus4รมาน ให้เธออยู่กับFเขาC... Dm ปวดCร้าวให้อยู่กัBbบฉัน.Am.. Gm ทุกCคำที่พูดออDmกไป Dmmaj7หัวใจมันยัDm7งสั่น Dm6 เธอGmพบคนที่ฝัน ส่วนCฉันต้องเดียวดาย... ก็(F)ยอม Instru.:Bb AmBb AmGm AmBbถึงมันบาดหัวFใจ ใจฉันพCร้อมจะเจอ อยากให้Dmเธอ ได้FพบวันสดCใส เขาคือFคนที่ฝัน ทนเพื่อCฉันทำไม จากฉันDmไป ส่งเFธอด้วยคำCลา วันGmนี้เธอควรทำอย่างที่ฝัน อย่าFหันมองกลับCมา ฉันจะBbเสียน้ำตา ต้องAmเสียน้ำตา อย่าGmห่วงกันC ( ซ้ำ * )(ให้เจ็บอยู่กับFฉัน) ฉันขอเป็นCคนที่เจ็บDmเอง (ให้Cฝันได้อยู่กับBbเธอ) Am Gm แม้Cใจผู้ชายคนAmนี้ ยังคงรักDsus4เธอ ก็ยอมเสียGmเธอ อย่างทCsus4รมาน (ให้เธออยู่กับFเขา) ทิ้งฉันไปCเลย ไปกับDmเขา (ปวดCร้าวให้ (ขอร้อง) อยู่กัBbบฉัน)Am Gm ทุกCคำที่พูดออDmกไป Dmmaj7หัวใจมันยัDm7งสั่น Dm6 เธอGmพบคนที่ฝัน ส่วนCฉันต้องเดียวดายก็Dmยอม Dm7 เธอGmพบคนที่ฝัน ให้Cฉันช้ำคนเดียวก็Fพอ
 • F
 • C
 • Dm
 • Gm
 • Bb or A#
 • Am
 • Dsus4
 • Csus4
 • Dmmaj7
 • Dm7
 • Dm6
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เจ็บอยู่กับฉัน (ให้ฝันอยู่กับเธอ) - ดัง พันกร

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา, วุฒิชัย สมบัติจินดา, ศิรินทร์ คุ้มรักษ์
ถึงมันเจ็บแค่ไหน ใจฉันพร้อมจะทำ
บอกซักคำ ว่าต้องการจากลา
เหลือแค่ความสงสาร มันเหมือนซื้อเวลา
สบสายตา ก็คงไม่คุ้นเคย
วันนี้เมื่อใจไม่อยู่กับฉัน อย่าฝืนมันอีกเลย
ถึงเธอไม่กล้าเอ่ย แต่ฉันต้องเอ่ยให้จบกัน ----------* ให้เจ็บอยู่กับฉัน... ให้ฝันได้อยู่กับเธอ... 
แม้ใจผู้ชายคนนี้ยังคงรักเธอ 
ก็ยอมเสียเธอยอมทรมาน 
ให้เธออยู่กับเขา... ปวดร้าวให้อยู่กับฉัน... 
ทุกคำที่พูดออกไป หัวใจมันยังสั่น 
เธอพบคนที่ฝัน ส่วนฉันต้องเดียวดาย... ก็ยอม ----------ถึงมันบาดหัวใจ ใจฉันพร้อมจะเจอ
อยากให้เธอ ได้พบวันสดใส
เขาคือคนที่ฝัน ทนเพื่อฉันทำไม
จากฉันไป ส่งเธอด้วยคำลา
วันนี้เธอควรทำอย่างที่ฝัน อย่าหันมองกลับมา 
ฉันจะเสียน้ำตา ต้องเสียน้ำตา อย่าห่วงกัน 
(ซ้ำ *)
(ให้เจ็บอยู่กับฉัน) ฉันขอเป็นคนที่เจ็บเอง
(ให้ฝันได้อยู่กับเธอ) 
แม้ใจผู้ชายคนนี้ ยังคงรักเธอ 
ก็ยอมเสียเธอ อย่างทรมาน 
(ให้เธออยู่กับเขา) ทิ้งฉันไปเลย ไปกับเขา 
(ปวดร้าวให้ (ขอร้อง) อยู่กับฉัน) 
ทุกคำที่พูดออกไป หัวใจมันยังสั่น 
เธอพบคนที่ฝัน ส่วนฉันต้องเดียวดายก็ยอม 
เธอพบคนที่ฝัน ให้ฉันช้ำคนเดียวก็พอ