เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา คอร์ด – เสถียร ทำมือ

The Hook (ท่อนฮุค)

เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา อย่าคิดว่าเป็นคนอื่นไกล หากเขาไม่มีเยื้อใย จะทนทำไมกับคนใจดำ เจ็บเมื่อไหร่ให้โทรมา จะไม่ต่อว่าเลยชักคำ...

Lyric and chords

คอร์ดเพลง เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา และ เนื้อร้อง เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา ของ เสถียร ทำมือ ::เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา อย่าคิดว่าเป็นคนอื่นไกล หากเขาไม่มีเยื้อใย จะทนทำไมกับคนใจด...
คอร์ดเพลง เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา และ เนื้อร้อง เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา ของ เสถียร ทำมือ ::เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา อย่าคิดว่าเป็นคนอื่นไกล หากเขาไม่มีเยื้อใย จะทนทำไมกับคนใจด...
แชร์แชร์

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา - เสถียร ทำมือ

คำร้อง/ทำนอง : เสถียร สุภากุล

Lyric and chords width transpose key

Intro:C#m G#mF#m G#m(2 Times)C#mBC#mBC#mได้ข่Eาวว่าเธอเจอปัญC#mหา ก็เG#mลยต้องโทรมาถาC#mมไถ่ ก็Eเราเคยเป็นคนรู้F#mใจ ถึงเลิกกันBไปยังมีเยื้อG#mไยต่อกันC#m G#m F#m G#m เขาEทำให้เธอเจ็บมากC#mไหม ได้G#mข่าวร้องไห้ไม่เว้นC#mวัน ให้Eรู้ว่าเธอยังมีF#mฉัน ไม่แปรBผันผ่านมาG#mนั้นไม่มีใC#mคร Instru:EG#m BC#m*B เจ็บเมื่อไG#mหร่ก็โทรC#mมา อย่าG#mคิดว่าเป็นคนอื่นC#mไกล หากเEขาไม่มีเยื้อF#mใย จะทนทำไมกับคนใG#mจดำ เBจ็บเมื่อG#mไหร่ให้โทC#mรมา จะG#mไม่ต่อว่าเลยชักC#mคำ จะEรักษาแผลใจที่เF#mขาทำ ลบรอยBช้ำเติมคำG#mรักปักไว้C#mแทน G#m F#m G#m ** ให้Eรู้ยังมีอีกคนคิดC#mถึง เจ็บนิดG#mนึงอย่าขังไว้ในC#mใจ ผ่านมEาก็ให้เลยผ่านF#mไป เริ่มต้นใBหม่ไม่สG#mายหรอกคC#mนดี Instru:EC#mG#mC#mEF#mB G#mC#m( ซ้ำ *, ** )ผ่านEมาก็ให้เลยผ่านF#mไป เริ่มต้นใG#mหม่ไม่สBายหรอกคนดี Outro:C#m G#mF#m G#m(4 Times)C#m
...ค้นเพลงอื่น ๆ...