เจ้าหญิง คอร์ด – Fahrenheit

ฉันรู้ว่าฉันมันเป็นใคร ฉันรู้ว่าฉันมันคือใคร อยู่อย่างนี้ก็สบาย สุขทุกข์ไม่เป็นไร ได้พบความรักอันลวง ๆ ก็แค่เก็บมันจับโยนไว้ใต้เตียง บอกลา แล้วปิดไฟ...
คอร์ดเพลง เจ้าหญิง และ เนื้อร้อง เจ้าหญิง ของ Fahrenheit ::ฉันรู้ว่าฉันมันเป็นใคร ฉันรู้ว่าฉันมันคือใคร อยู่อย่างนี้ก็สบาย สุขทุกข์ไม่เป็นไ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง เจ้าหญิง ของ Fahrenheit
Intro:DBm7Em7A7(2 Times)Dเด็ก ๆ แอบBm7ฝันว่าฉันได้พบเจ้าEm7ชาย ออกA7มาจากในนิทาน Dใส่หมวกขี่Bm7ม้าค้นหาเจ้าหญิงหนึ่งEm7องค์ ที่ทA7นทุกข์มาเนิ่นนาน Dเติบใหญ่Bm7ก็รู้ที่เพ้อที่ฝันมาEm7ก่อน ไม่มีA7อะไรที่จริง Dไม่มีเจ้าหBm7ญิงที่ซ่อนร่างอยู่หลัEm7งครัว ไม่มีสA7โนวไวท์ *G ไม่มีซินเดอเรลล่ากับDรถที่เป็นฟักทอง ไม่มีเจ้าEชายสักองค์ที่หE7ลงมาจูบ ให้Gตื่นมาเพื่อเจอเจ้าAชายหัวใจงดงาม ** ฉันรู้ว่าDฉันมันเป็นใคร ฉันรู้ว่Bmาฉันมันคือใคร ไม่ได้Gหวังซะจนไกล ปวดAท้องก็ทนไป ได้ใช้ชีDวิตอันเป็นจริง เป็นแค่ผู้หF#ญิงที่แสนธรรมGดา ไม่หEmนีไปกว่าใAคร*** ฉันรู้ว่าDฉันมันเป็นใคร ฉันรู้ว่าBmฉันมันคือใคร อยู่อย่างGนี้ก็สบาย สุขAทุกข์ไม่เป็นไร ได้พบความDรักอันลวง ๆ ก็แค่เก็บF#มันจับโยนไว้ใต้เGตียง Cบอก Dลา แGล้ว Cปิด ไDA7 Dกับสิ่งที่ฉัBm7นได้พบได้เห็นมันEm7บอก ต้องA7ทำจิตใจให้ชิน DจะกรวดจะBm7หินหรือได้แก้วก็ว่Em7าไป เมื่อไA7หร่ก็เมื่อนั้น ( ซ้ำ *, **, ** )Instru:DBmGADF#GEm A( ซ้ำ ** ) ฉันรู้ว่าDฉันมันเป็นใคร ฉันรู้Bmว่าฉันมันคือใคร อยู่อย่างGนี้ก็สบายสุขAทุกข์ไม่เป็นไร ได้พบความDรักอันลวง ๆ ก็แค่เF#ก็บมันจับโยนไว้ใต้เGตียง CหลับDตา เGพื่อ Cตื่น Cมา เGริ่ม Cต้น ใBbหม่ G D
 • D
 • Bm7
 • Em7
 • A7
 • G
 • E
 • E7
 • A
 • Bm
 • F# or Gb
 • Em
 • C
 • Bb or A#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เจ้าหญิง - Fahrenheit

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : ร่มใหม่ บ้านแจ้ง | ทำนอง : พิเชษฐ์ เครือวัลย์ | เรียบเรียง : ฟาเรนไฮธ์
เด็ก ๆ แอบฝันว่าฉันได้พบเจ้าชาย 
ออกมาจากในนิทาน
ใส่หมวกขี่ม้าค้นหาเจ้าหญิงหนึ่งองค์ 
ที่ทนทุกข์มาเนิ่นนาน
เติบใหญ่ก็รู้ที่เพ้อที่ฝันมาก่อน ไม่มีอะไรที่จริง
ไม่มีเจ้าหญิงที่ซ่อนร่างอยู่หลังครัว ไม่มีสโนวไวท์----------* ไม่มีซินเดอเรลล่ากับรถที่เป็นฟักทอง
ไม่มีเจ้าชายสักองค์ที่หลงมาจูบ
ให้ตื่นมาเพื่อเจอเจ้าชายหัวใจงดงาม----------** ฉันรู้ว่าฉันมันเป็นใคร ฉันรู้ว่าฉันมันคือใคร
ไม่ได้หวังซะจนไกล ปวดท้องก็ทนไป
ได้ใช้ชีวิตอันเป็นจริง เป็นแค่ผู้หญิงที่แสนธรรมดา
ไม่หนีไปกว่าใคร----------*** ฉันรู้ว่าฉันมันเป็นใคร ฉันรู้ว่าฉันมันคือใคร
อยู่อย่างนี้ก็สบาย สุขทุกข์ไม่เป็นไร
ได้พบความรักอันลวง ๆ ก็แค่เก็บมันจับโยนไว้ใต้เตียง
บอก ลา แล้ว ปิด ไฟ ----------กับสิ่งที่ฉันได้พบได้เห็นมันบอก ต้องทำจิตใจให้ชิน
จะกรวดจะหินหรือได้แก้วก็ว่าไป เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
(ซ้ำ *, **, **)...ดนตรี...(ซ้ **)

ฉันรู้ว่าฉันมันเป็นใคร ฉันรู้ว่าฉันมันคือใคร
อยู่อย่างนี้ก็สบายสุขทุกข์ไม่เป็นไร
ได้พบความรักอันลวง ๆ ก็แค่เก็บมันจับโยนไว้ใต้เตียง
หลับตา เพื่อ ตื่น มา เริ่ม ต้น ใหม่