คอร์ดเพลง เดิน – Green Bell

Lyric and chords

คอร์ดเพลง เดิน และ เนื้อร้อง เดิน ของ Green Bell ::วันที่อ่อนแรง กลัว<strong>เดิน</strong>ตามเธอไม่ทัน เธอเข้าใจ และยังหยุดรออยู่ตร...

เนื้อร้อง: เดิน - Green Bell

ศิลปิน: Green Bell | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงวันที่อ่อนแรง กลัวเดินตามเธอไม่ทัน เธอเข้าใจ และยังหยุดรออยู่ตรงนั้น เดินด้วยกัน เธอไม่เคยบ่นสักคำ ล้าแค่ไหน เธอก็ยังอยู่ข้างฉัน เธอ ทำให้ฉันมี แรงลุกก้าวเดินไป ทำให้คนอ่อนแอยังสู้ไหว เธอ เสกเรื่องราวร้าย ๆ จางหาย คือแสงนำทางในหัวใจ เธอคนดี เท่านี้ฉันก็สุขใจ เดินช้าไป เธอยังรอให้ตามทัน เราก้าวไป มีเธอเดินอยู่ข้างฉัน เธอ ทำให้ฉันมี แรงลุกก้าวเดินไป ทำให้คนอ่อนแอยังสู้ไหว เธอ เสกเรื่องราวร้าย ๆ จางหาย คือแสงนำทางในหัวใจ เธอคนดี เท่านี้ฉันก็สุขใจ ฉันขอสัญญา ว่าต่อจากนี้ไป ในหัวใจฉัน จะมีแต่ แต่เธอ แต่เธอ แต่เธอ เธอ ทำให้ฉันมี แรงลุกก้าวเดินไป ทำให้คนอ่อนแอยังสู้ไหว เธอ เสกเรื่องราวร้าย ๆ จางหาย คือแสงนำทางในหัวใจ เธอคนดี เท่านี้ฉันก็สุขใจ ทำให้ฉันมี แรงลุกก้าวเดินไป ทำให้คนอ่อนแอยังสู้ไหว เธอ เสกเรื่องราวร้าย ๆ จางหาย คือแสงนำทางในหัวใจ เธอคนดี เท่านี้ฉันก็สุขใจ
ขยายกรอบเนื้อร้อง