เด็กน้อย คอร์ด – มาลีฮวนน่า

จึงอยากลองบุหรี่ จึงอยากดูดกัญชา อยากเมาสุรา อยากซ่านแนบเนื้อ จึงอยากลองบุหรี่ จึงอยากดูดกัญชา อยากเมาสุรา อยากซ่านแนบเนื้อ...
คอร์ดเพลง เด็กน้อย และ เนื้อร้อง เด็กน้อย ของ มาลีฮวนน่า ::จึงอยากลองบุหรี่ จึงอยากดูดกัญชา อยากเมาสุรา อยากซ่านแนบเนื้อ จึงอยากลองบุหรี่ จ...
คอร์ดเพลง เด็กน้อย และ เนื้อร้อง เด็กน้อย ของ มาลีฮวนน่า ::จึงอยากลองบุหรี่ จึงอยากดูดกัญชา อยากเมาสุรา อยากซ่านแนบเนื้อ จึงอยากลองบุหรี่ จ...
Intro:BmBmABmBmจากเด็กน้อยไร้เดียงDสา วันเวลาที่ผ่านAไป ย่อมสู่วัยที่แก่Bmกว่า Bmสู่โลกมายาที่สับDสน ไม่อยากจะให้ เป็นเAธอ เธอผู้ที่ ใฝ่Bmดี A Dแต่ สังคมของวันGนี้ ยังต่อสู้และดิ้นF#mรน ต้อง ทุกข์ทนกับมBmายา A Dใช่ ว่าเธอจะชั่วGช้า ใช่ว่าเธอจะเหลวF#mร้าย แต่ดอกไม้โดนBmขยี้... AแหลกDลาญ * GจึงอยากลองบุBmหรี่ จึงอยากดูดกัญGชา อยากเมาสุBmรา อยากซ่านแนบเDนื้อ Bm จึงอยากลองบุGหรี่ จึงอยากดูดกัญBmชา อยากเมาสุGรา อยากซ่านแนบเF#นื้อ **Bm โลกวันใหม่ยังมืดDมิด โอ้ความจริงใช่ที่Aคิด จึงลองผิดลองBmถูก Bm_(D)โอ้จะมีใครบ้างไD_(G)หม มาเข้าใจตัวเA_(F#m)ธอ มาพาเธอไปพบBmทาง Instru:GF#mBmBmGABmBm( ซ้ำ *, **, ** )Outro:Em B
คำร้อง : สมพงษ์ ศิวิโรจน์ + ธงชัย รักษ์รงค์ | ทำนอง : Country | อัลบั้ม : คนเช็ดเงา 2539