เด๋อนางเด่อ คอร์ด - เฌิ้บ มิวสิค

โอ้ย นางเอ่ย คงห่างเฮือน ไปเหิง เถิงเว้านำกัน เบิ่งบ่คือเก่า เว้านำกัน มื้อหนิบ่ เว่าลาว อย่าเว้าหลาย นางอยากอายเค้าได้ยิน อ้ายฮู้อยู่ดอก น้องนางอยู่บางกอก ย่านหลงสำเนียงออก ย่านคนหัวขวัน อ้ายฮู้อยู่ด...
คอร์ดเพลง เด๋อนางเด่อ และเนื้อร้อง เด๋อนางเด่อ เฌิ้บ มิวสิค เนื้อร้อง::โอ้ย นางเอ่ย คงห่างเฮือน ไปเหิง เถิงเว้านำกัน เบิ่งบ่คือเก่า เว้านำกัน มื้อหนิบ่...

เนื้อเพลง: เด๋อนางเด่อ - เฌิ้บ มิวสิค

ศิลปิน เฌิ้บ มิวสิค | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
โอ้ย นางเอ่ย คงห่างเฮือน ไปเหิง เถิงเว้านำกัน เบิ่งบ่คือเก่า เว้านำกัน มื้อหนิบ่ เว่าลาว อย่าเว้าหลาย นางอยากอายเค้าได้ยิน อ้ายฮู้อยู่ดอก น้องนางอยู่บางกอก ย่านหลงสำเนียงออก ย่านคนหัวขวัน อ้ายฮู้อยู่ดอก ขั่นบาดเมือมาพ้อกัน อย่าลืมเว่าลาวนำอ้ายแหน่เด้อ อย่าลืมเด้อ นางเด่อ อย่าลืมเด้อ นางเดอ อย่าลืมเด้อ นางเด่อ อย่าลืมเด้อ นางเดอ นางรับสาย ในห้างใน รถไฟ ฟังเจ้าเว่า ไทยอ้ายบ่ซิน บ่แมนอ้าย ย่านเจ้าเมื่อย กกลิ้น คนได้ยิน เผียะ เหมื่อยกกหู อ้ายฮู้อยู่ดอก น้องนางอยู่บางกอก ย่านหลงสำเนียงออก ย่านคนหัวขวัน อ้ายฮู้อยู่ดอก ขั่นบาดเมือมาพ้อกัน อย่าลืมเว่าลาวนำอ้ายแหน่เด้อ อย่าลืมเด้อ นางเด่อ อย่าลืมเด้อ นางเดอ อย่าลืมเด้อ นางเด่อ อย่าลืมเด้อ นางเดอ พี่รู้อยู่หรอก ว่าน้องอยู่บางกอก ถ้าเผลอสำเนียงลาวออก แล้วคนจะหัวเราะเยาะกัน พี่รู้อยู่หรอก แต่ถ้ากลับบ้านมาเจอกัน อย่าลืมพูดลาวกับพี่หน่อยเด้อ อย่าลืมเด้อ นางเด่อ อย่าลืมเด้อ นางเดอ อย่าลืมเด้อ นางเด่อ อย่าลืมเด้อ นางเดอ อย่าลืมเด้อ นางเด่อ อย่าลืมเด้อ นางเดอ อย่าลืมเด้อ นางเด่อ อย่าลืมเด้อ นางเดอ