เติมใจให้กัน คอร์ด – มัม ลาโคนิค

* ตอบใจตัวเองมานาน แอบรอคอยเธอก็รู้อยากให้เธอลองตรองดูในความทรงจำ เก็บไว้ต่างคนมีทางต้องเดิน อาจมีเวลาต้องไกลหนึ่งคนยังคงคอยใจยังคงคอยไปอย่างนั้น** อยู่ไกลกันเกินครึ่งฟ้า หากยังมีใจถึงกันจะโยงใยความสั...
คอร์ดเพลง เติมใจให้กัน และ เนื้อร้อง เติมใจให้กัน ของ มัม ลาโคนิค ::* ตอบใจตัวเองมานาน แอบรอคอยเธอก็รู้อยากให้เธอลองตรองดูในความทรงจำ เก็บไว้ต่างคนม...

เนื้อร้อง: เติมใจให้กัน - มัม ลาโคนิค

ศิลปิน: มัม ลาโคนิค | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

* ตอบใจตัวเองมานาน แอบรอคอยเธอก็รู้อยากให้เธอลองตรองดูในความทรงจำ เก็บไว้ต่างคนมีทางต้องเดิน อาจมีเวลาต้องไกลหนึ่งคนยังคงคอยใจยังคงคอยไปอย่างนั้น** อยู่ไกลกันเกินครึ่งฟ้า หากยังมีใจถึงกันจะโยงใยความสัมพันธ์จนมาพบกันใกล้ตาต่อเติมแรงใจเมื่อท้อ แบ่งปันในยามทุกข์ตรมไม่หวั่นต่างคนเติมใจให้กัน เติมใจซึ่งกันจนเต็ม (ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ **)

ขยายกรอบเนื้อร้อง