เทพธิดาใจมาร คอร์ด – ก้อง ห้วยไร่

แม้ข้างในจะปวด คงนอนเลียแผลใจ อย่าเฮ็ดกับไผ ให้อ้ายเป็นคนเจ็บคนเดียว เจ้าตั้งใจเอาเขา ถิ่มคนเคยให้เสียว เคยเกิดมาโตคนเดียว สิอยู่คนเดียวบ่ได้ติ ลูกผู้ซายคนนี้แม่นสิถืกคนส...
คอร์ดเพลง เทพธิดาใจมาร และ เนื้อร้อง เทพธิดาใจมาร ของ ก้อง ห้วยไร่ ::แม้ข้างในจะปวด คงนอนเลียแผลใจ อย่าเฮ็ดกับไผ ให้อ้ายเป็นคนเจ็บคนเดียว เจ้าตั้งใจเ...
คอร์ดและเนื้อร้อง เทพธิดาใจมาร ของ ก้อง ห้วยไร่
Intro:Bb F/AGm Fm BbEb DmCm FBb F/AGm Fm BbEb DmC7 Fถูกกล่าวBbหาจากเทพธิดาว่F/Aาชาติชั่ว จากเคยเป็นGmผัวเจ้าลดตำแหน่งเป็นFแฟนเก่า ผู้Ebซายกะไห้เป็น ฆ่าอ้ายเลือDmดเย็นด้วยคำเว่า เพิ่นมีCmผู้บ่าวกะอ้างว่าเฮานั้นหลFายใจ เจ็บปวดเกือบตายอีBbหลี แต่ศักดิ์ศรีF/Aมันค้ำคอ เกิดมาเป็นเพGmศพ่อ แม่นสุดฝืนต้อDmงทนได้ ให้Ebเจ้ามีความสุข แม้อ้ายDmสิทุกข์ในหัวใจ สิบ่ทำลC7าย ทำลาย ความฮักของน้อFงนาง * แม้ข้างในจBbะปวด คงนอนเลียแDmผลใจ อย่าเฮ็ดกัGmบไผ ให้อ้ายเป็นคนเจ็บFคนเดียว เจ้าตั้งใจเอาCmเขา ถิ่มคนเคยให้Dmเสียว เคยเกิดมาโตคEbนเดียว สิอยู่คนC/Eเดียวบ่Fได้ติ ลูกผู้ซายคBbนนี้แม่นสิถืกคDmนส่า เป็นบักใจGmหมา มื้อที่นางฟ้าหัวFใจมาร ขออโหสิCmกรรม ให้ชะนีผู้น่าสDmงสาร มารยาที่ใช้มาEbนานขอให้มันC/EตายไปกับFใจ** เจ็บปวดเกือบตายBbอีหลี แต่ศักดิ์ศรีมันDmค้ำคอ เกิดมาเป็นเพศGmพ่อแม่นสุดฝืนต้องทFนได้ ให้เCmจ้ามีความสุข แม้อ้ายสิDmทุกข์ในหัวใจ สิบ่ทEbำลาย ทำลาย ควC/Eามฮักของน้Fอง นาง Instru:Bb DmGm FCm DmEb C/E FBb DmGm FCm DmEbm F( ซ้ำ *, ** )Outro:Bb DmGm FCm DmEb F(2 Times)G
  • Bb or A#
  • F/A (Slash)
  • Gm
  • F
  • Eb or D#
  • Dm
  • Cm
  • C7
  • C/E (Slash)
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เทพธิดาใจมาร - ก้อง ห้วยไร่

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : ก้อง ห้วยไร่ | เรียบเรียง : 216 studio
ถูกกล่าวหาจากเทพธิดาว่าชาติชั่ว
จากเคยเป็นผัวเจ้าลดตำแหน่งเป็นแฟนเก่า 
ผู้ซายกะไห้เป็น ฆ่าอ้ายเลือดเย็นด้วยคำเว่า 
เพิ่นมีผู้บ่าวกะอ้างว่าเฮานั้นหลายใจ----------เจ็บปวดเกือบตายอีหลี แต่ศักดิ์ศรีมันค้ำคอ
เกิดมาเป็นเพศพ่อ แม่นสุดฝืนต้องทนได้
ให้เจ้ามีความสุข แม้อ้ายสิทุกข์ในหัวใจ 
สิบ่ทำลาย ทำลาย ความฮักของน้องนาง----------* แม้ข้างในจะปวด คงนอนเลียแผลใจ
อย่าเฮ็ดกับไผ ให้อ้ายเป็นคนเจ็บคนเดียว
เจ้าตั้งใจเอาเขา ถิ่มคนเคยให้เสียว
เคยเกิดมาโตคนเดียว สิอยู่คนเดียวบ่ได้ติ
ลูกผู้ซายคนนี้แม่นสิถืกคนส่า
เป็นบักใจหมา มื้อที่นางฟ้าหัวใจมาร
ขออโหสิกรรม ให้ชะนีผู้น่าสงสาร 
มารยาที่ใช้มานานขอให้มันตายไปกับใจ----------** เจ็บปวดเกือบตายอีหลี แต่ศักดิ์ศรีมันค้ำคอ
เกิดมาเป็นเพศพ่อแม่นสุดฝืนต้องทนได้
ให้เจ้ามีความสุข แม้อ้ายสิทุกข์ในหัวใจ
สิบ่ทำลาย ทำลาย ความฮักของน้อง นาง
(ซ้ำ *, **)