เท่านั้นก็พอ คอร์ด – ต้อม เรนโบว์

แค่เท่านั้นก็พอ แค่ได้รักเธอไป ไม่ต้องการได้รักคืนมา เจ็บและช้ำเท่าไหร่ ไม่มีวันเลิกรา ขอให้ฉันคิดไปฝ่ายเดียว แค่เท่านั้นก็พอ...
คอร์ดเพลง เท่านั้นก็พอ และ เนื้อร้อง เท่านั้นก็พอ ของ ต้อม เรนโบว์ ::แค่เท่านั้นก็พอ แค่ได้รักเธอไป ไม่ต้องการได้รักคืนมา เจ็บและช้ำเท่าไหร่ ไม่มีวัน...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง เท่านั้นก็พอ ของ ต้อม เรนโบว์
Intro:G# FmCm C#G# FmCm C# EbFm CmC#ปล่อยBbmให้ฉัน ได้ฝันลCmำพัง อย่าหยุC#ดยั้ง ให้คิดลืมG#เธอ แค่ได้C#เห็น ได้คุยได้Cmเจอ เท่านั้นBbmก็คง เพียงพอแก่Ebใจ ก็เข้Cmาใจกันดี หัวFmใจเธอมีใคร เขาเป็C#นหนึ่งอยู่เหนือEbผู้ใด แต่Cmก็ยังยอมทน เพียงแค่Fmเธอเข้าใจ ขอเป็นเC#พื่อน ก็คง มากEbพอ * แค่เท่G#านั้นก็พอ แค่ได้Fmรักเธอไป ไม่ต้องC#การได้รักคืนEbมา เจ็บแลG#ะช้ำเท่าไหร่ ไม่Fmมีวันเลิกรา ขอให้Cmฉันคิดไปฝ่ายC#เดียว Eb แค่เท่าG#นั้นก็พอ แค่ไFmด้รักเธอไป ไม่ต้องC#การ ได้รักคืนEbมา เจ็บและG#ช้ำเท่าไหร่ ไม่มีFmวันเลิกรา ขอให้Cmฉัน คิดไปฝ่าC#ยเดียว Eb (เท่านั้น(G#ก็พอ)Eb) Instru.:G# FmCm C#G# FmCm C# EbFm CmC#ปล่อยBbmให้ฉัน ได้รักเธCmอไป แค่เศษความหC#มาย ที่ฉันไG#ด้มา ไม่ต้องC#การจะไปไขCmว่คว้า คิดยื้อแBbmย่งใจ เธอมาจากEbเขา แค่ไCmด้มาเจอกัน ฉันFmก็คงดีใจ ขอเพีC#ยงแค่เรามาคEbบกัน ส่วนตัCmวฉัน จะเป็นเป็นอย่Fmางไรช่างมัน แม้C#ร้องไห้ คนเดียวก็ยEbอม ( ซ้ำ *, *, * )
  • Bbm or A#
  • Cm
  • C# or Db
  • Eb or D#
  • Fm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เท่านั้นก็พอ - ต้อม เรนโบว์

ผู้แต่ง ❱ อัลบั้ม : Best Hits - ต้อม เรนโบว์ | สังกัด : RS
ปล่อยให้ฉัน ได้ฝันลำพัง อย่าหยุดยั้ง ให้คิดลืมเธอ
แค่ได้เห็น ได้คุยได้เจอ เท่านั้นก็คง เพียงพอแก่ใจ
ก็เข้าใจกันดี หัวใจเธอมีใคร เขาเป็นหนึ่งอยู่เหนือผู้ใด
แต่ก็ยังยอมทน เพียงแค่เธอเข้าใจ
ขอเป็นเพื่อน ก็คง มากพอ----------* แค่เท่านั้นก็พอ แค่ได้รักเธอไป ไม่ต้องการได้รักคืนมา
เจ็บและช้ำเท่าไหร่ ไม่มีวันเลิกรา
ขอให้ฉันคิดไปฝ่ายเดียว แค่เท่านั้นก็พอ
แค่ได้รักเธอไป ไม่ต้องการ ได้รักคืนมา
เจ็บและช้ำเท่าไหร่ ไม่มีวันเลิกรา
ขอให้ฉัน คิดไปฝ่ายเดียว (เท่านั้นก็พอ) ----------ปล่อยให้ฉัน ได้รักเธอไป แค่เศษความหมาย
ที่ฉันได้มา ไม่ต้องการจะไปไขว่คว้า
คิดยื้อแย่งใจ เธอมาจากเขา
แค่ได้มาเจอกัน ฉันก็คงดีใจ ขอเพียงแค่เรามาคบกัน
ส่วนตัวฉัน จะเป็นเป็นอย่างไรช่างมัน
แม้ร้องไห้ คนเดียวก็ยอม 
(ซ้ำ *, *, *)