เธอคนนั้น คอร์ด – V IV (วี ไอวี)

ไม่มีใครเข้าใจผม ไม่มีใครเข้าใจฉันเลย ไม่มีใครเข้าใจฉัน ไม่มีใครมาเชยชมไม่มีใครที่เข้ามา นับแรกวันที่ฉันได้เจอเธอคนนั้น มันทำให้ใจของฉันจากที่ไม่เคยมีใคร มันทำให้เพ้อคิดไป ฉันได้เธอมา...
คอร์ดเพลง เธอคนนั้น และ เนื้อร้อง เธอคนนั้น ของ V IV (วี ไอวี) ::ไม่มีใครเข้าใจผม ไม่มีใครเข้าใจฉันเลย ไม่มีใครเข้าใจฉัน ไม่มีใครมาเชยชมไม่มีใครท...

เนื้อร้อง: เธอคนนั้น - V IV (วี ไอวี)

ศิลปิน: V IV (วี ไอวี) | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

ไม่มีใครเข้าใจผม ไม่มีใครเข้าใจฉันเลย ไม่มีใครเข้าใจฉัน ไม่มีใครมาเชยชมไม่มีใครที่เข้ามา นับแรกวันที่ฉันได้เจอเธอคนนั้น มันทำให้ใจของฉันจากที่ไม่เคยมีใคร มันทำให้เพ้อคิดไป ฉันได้เธอมาเป็นคู่ใจ ก็คงดี จากที่ไม่เคยมีใคร ใจของฉัน มันรู้สึกผูกพัน กับเธอนั้นทุกที เหมือนเรานั้นเคยทำบุญ ร่วมกันมาหลายชาติปี จนวันนี้ที่ได้เจอ จากที่ไม่เคยมีใคร ใจมันผูกพัน ไม่รู้มันเป็นอะไรนะเธอ เธอคนนั้น เธอคนนั้น เธอคนนั้น เธอคนนั้น ความรู้สึกที่ฉันให้เธอนั้นมันล้นใจ ไม่รู้จะพูดอย่างไร อยากบอกเธอ จากที่ไม่เคยมีใคร ใจของฉัน มันรู้สึกผูกพัน กับเธอนั้นทุกที เหมือนเรานั้นเคยทำบุญ ร่วมกันมาหลายชาติปี จนวันนี้ที่ได้เจอ จากที่ไม่เคยมีใคร ใจมันผูกพัน ไม่รู้มันเป็นอะไรนะเธอ เมื่อพบเธอ ก็ถูกใจ เธอคนนั้น ไม่มีใครเข้าใจผม ไม่มีใครเข้าใจฉันเลย ไม่มีใครเข้าใจฉัน ไม่มีใครมาเชยชมไม่มีใครที่เข้ามา นับแรกวันที่ฉันได้เจอเธอคนนั้น มันทำให้ใจของฉันจากที่ไม่เคยมีใคร มันทำให้เพ้อคิดไป ฉันได้เธอมาเป็นคู่ใจ ก็คงดี จากที่ไม่เคยมีใคร ใจของฉัน มันรู้สึกผูกพัน กับเธอนั้นทุกที เหมือนเรานั้นเคยทำบุญ ร่วมกันมาหลายชาติปี จนวันนี้ที่ได้เจอ จากที่ไม่เคยมีใคร ใจมันผูกพัน ไม่รู้มันเป็นอะไรนะเธอ เมื่อเจอะเจอ เธอคนนั้น ฉันถูกใจ เธอคนนั้น ฉันถูกใจ เธอคนนั้น ฉันถูกใจ

ขยายกรอบเนื้อร้อง