เธอคือทุกอย่าง คอร์ด – Retrospect

เธอคือคนสุดท้ายในชีวิต ที่ฟ้าได้ลิขิต ให้เรารักกัน ไม่มีวันที่รักเราเปลี่ยนผัน ตราบฉันและเธอ หมดแรง สิ้นลมหายใจ เธอคือทุกอย่าง เธอคือทุกอย่าง เธอคือทุกอย่าง...
คอร์ดเพลง เธอคือทุกอย่าง และ เนื้อร้อง เธอคือทุกอย่าง ของ Retrospect ::เธอคือคนสุดท้ายในชีวิต ที่ฟ้าได้ลิขิต ให้เรารักกัน ไม่มีวันที่รักเราเปลี่ยนผัน ต...
คอร์ดและเนื้อร้อง เธอคือทุกอย่าง ของ Retrospect
Intro:DD/CD/BBb(2 Times)Dเมื่อวันเวลาพาD/CชีวิตสองเรามD/Bาพบกัน เหมือนGบังเอิญ Dเธออยู่ตรงนั้นซึ่งไกD/Cลเกินกว่า จะพบD/Bกัน ได้เพียงแค่Gฝัน เจอะเธอแค่ในนั้น Emแต่วันนี้เธอF#mอยู่ตรงนี้กับGฉัน ในAวันที่ไม่เหลือใคร Emอยู่บนพื้นดิน F#mฝ่าขวากหนามกับGฉัน Aที่รักฉันขอบคุณ Instru:DD/CD/BBbDออกเดินไปตามเส้นทางD/Cฝันของเรา อาจD/Bแสนไกล ไม่เคGยหวั่น Dแค่ยังมีเธอคอยอิงD/Cฉันทุกคืนวัน ที่D/Bท้อกาย และใจจะGหายกลับกลายเป็นรอยยิ้ม Emแต่วันนี้เธอF#mอยู่ตรงนี้กับGฉัน ในAวันที่ไม่เหลือใคร Emอยู่บนพื้นดิน F#mฝ่าขวากหนามกับGฉัน Aที่รักฉันขอบคุณ *D เธอคือคนสุดD/Cท้ายในชีวิต ที่D/Bฟ้าได้ลิขิต ให้Bbเรารักกัน Dไม่มีวันD/Cที่รักเราเปลี่ยนผัน ตราD/Bบฉันและเธอ หมดBbแรง สิ้นลมหายใจ DเธอคือทุกอD/Cย่าง เธอคือทุกอD/Bย่าง เธอคือทุกอย่Bbาง ( ซ้ำ ** )Outro:DD/CD/BD
  • D
  • D/C (Slash)
  • D/B (Slash)
  • G
  • Em
  • F#m or Gb
  • A
  • Bb or A#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เธอคือทุกอย่าง - Retrospect

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : ชนัทธา สายสิลา, Retrospect, ดนัย ธงสินธุศักดิ์
เมื่อวันเวลาพาชีวิตสองเรามาพบกัน เหมือนบังเอิญ
เธออยู่ตรงนั้นซึ่งไกลเกินกว่า จะพบกัน 
ได้เพียงแค่ฝัน เจอะเธอแค่ในนั้น----------แต่วันนี้เธออยู่ตรงนี้กับฉัน ในวันที่ไม่เหลือใคร
อยู่บนพื้นดิน ฝ่าขวากหนามกับฉัน ที่รักฉันขอบคุณ
ออกเดินไปตามเส้นทางฝันของเรา
อาจแสนไกล ไม่เคยหวั่น
แค่ยังมีเธอคอยอิงฉันทุกคืนวัน ที่ท้อกาย
และใจจะหายกลับกลายเป็นรอยยิ้ม ----------แต่วันนี้เธออยู่ตรงนี้กับฉัน ในวันที่ไม่เหลือใคร
อยู่บนพื้นดิน ฝ่าขวากหนามกับฉัน ที่รักฉันขอบคุณ----------* เธอคือคนสุดท้ายในชีวิต ที่ฟ้าได้ลิขิต ให้เรารักกัน
ไม่มีวันที่รักเราเปลี่ยนผัน ตราบฉันและเธอ
หมดแรง สิ้นลมหายใจ----------เธอคือทุกอย่าง เธอคือทุกอย่าง เธอคือทุกอย่าง 
(ซ้ำ **)