เธอคือนางฟ้าในใจ คอร์ด – Clash

เธอคนเดียว เธอคือนางฟ้าในใจ คอยนำทาง คนที่อ้างว้างเดียวดาย เปิดใจ ให้พบรักแท้ มีจริง จากดวงใจ ที่เปี่ยมความหมาย เธอคนเดียว เธอคือนางฟ้าในใจ คอยนำทางคนที่อ้างว้าง เดียวดาย...
คอร์ดเพลง เธอคือนางฟ้าในใจ และ เนื้อร้อง เธอคือนางฟ้าในใจ ของ Clash ::เธอคนเดียว เธอคือนางฟ้าในใจ คอยนำทาง คนที่อ้างว้างเดียวดาย เปิดใจ ให้พบรักแท้ มี...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง เธอคือนางฟ้าในใจ ของ Clash
Intro:C GAm7FGCทนมานGาน หัวใจเปล่าเAm7ปลี่ยวเดียวดาย FภายในCใจไม่เคยลบเGลือนภาพเก่า CคนคอยพูดGคุย นั้นมีก็เAm7พียงแค่เงา ข้างFกาย ไม่เคยมีใGครผูกพัน *Fmaj7 แล้ว (สาย) ลมCmaj7ก็พัดพา เธอเข้ามา เGติมแรงใจดอกไม้ที่ร่วงAm7โรยในใGจ เคยอ่อนFmaj7ล้าได้ฟื้นคืนเบิกGบาน **C เธอคนเดียว เธอคือนางGฟ้าในใจ Am7คอยนำทาง คนที่อ้างEmว้างเดียวดาย เปิFดใจ ให้พบรักแCท้ มีจริง จากดDm7วงใจ ที่เปี่ยมความหGมาย Cเธอคนเดียว เธอคือนางGฟ้าในใจ Am7คอยนำทางคนที่อ้างEmว้าง เดียวดาย เปิFดใจ ให้พบรักแCท้มีจริง เปลี่ยนวันDm7คืน เปลี่ยนชีวิตGฉันให้พบรักใหม่ Instru.:CCCอยากโอบGกอด รักเธอแนบAm7อยู่ เคียงกาย จะพัFนธนากCาร เธอด้วยหัวGใจทั้งดวงที่มี CอยากจะขอบGคุณ มอบความอบAm7อุ่นให้เธอ คนเFดียว รักเธอด้วยGใจหมดใจ ( ซ้ำ *, ** )Instru:C GAm7FG( ซ้ำ ** )Outro:CGFmaj7
  • C
  • G
  • Am7
  • F
  • Fmaj7
  • Cmaj7
  • Em
  • Dm7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เธอคือนางฟ้าในใจ - Clash

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : แสนคม สมคิด | ทำนอง : แบงค์ CLASH | เรียบเรียง : CLASH, เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
ทนมานาน หัวใจเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย
ภายในใจไม่เคยลบเลือนภาพเก่า
คนคอยพูดคุย นั้นมีก็เพียงแค่เงา
ข้างกาย ไม่เคยมีใครผูกพัน----------* แล้ว (สาย) ลมก็พัดพา เธอเข้ามา
เติมแรงใจดอกไม้ที่ร่วงโรยในใจ
เคยอ่อนล้าได้ฟื้นคืนเบิกบาน----------** เธอคนเดียว เธอคือนางฟ้าในใจ
คอยนำทาง คนที่อ้างว้างเดียวดาย
เปิดใจ ให้พบรักแท้ มีจริง จากดวงใจ
ที่เปี่ยมความหมาย
เธอคนเดียว เธอคือนางฟ้าในใจ
คอยนำทางคนที่อ้างว้าง เดียวดาย
เปิดใจ ให้พบรักแท้มีจริง
เปลี่ยนวันคืน เปลี่ยนชีวิตฉันให้พบรักใหม่ ----------อยากโอบกอด รักเธอแนบอยู่ เคียงกาย
จะพันธนาการ เธอด้วยหัวใจทั้งดวงที่มี
อยากจะขอบคุณ มอบความอบอุ่นให้เธอ
คนเดียว รักเธอด้วยใจหมดใจ
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **)