เธอคือนางฟ้าในใจ คอร์ด - Clash

เธอคนเดียว เธอคือนางฟ้าในใจ คอยนำทาง คนที่อ้างว้างเดียวดาย เปิดใจ ให้พบรักแท้ มีจริง จากดวงใจ ที่เปี่ยมความหมาย เธอคนเดียว เธอคือนางฟ้าในใจ คอยนำทางคนที่อ้างว้าง เดียวดาย เปิดใจ ให้พบรักแท้มีจริง เปลี่ยนวันคืน เปลี่ยนชีวิตฉันให้พบรักใหม่
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง เธอคือนางฟ้าในใจ และเนื้อร้อง เธอคือนางฟ้าในใจ Clash เนื้อร้อง::เธอคนเดียว เธอคือนางฟ้าในใจ คอยนำทาง คนที่อ้างว้างเดียวดาย เปิดใจ ให้พบรักแท้ มี... คอร์ดเพลงของ Clash, คอร์ด เธอคือนางฟ้าในใจcapo, เธอคือนางฟ้าในใจ เปลี่ยนคีย์
Tuning E capo fret 3 / Tuning Eb capo fret 4 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด เธอคือนางฟ้าในใจ ของ Clash คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro :C GAm7FGCทนมานGาน หัวใจเปล่าเAm7ปลี่ยวเดียวดาย
FภายในCใจ ไม่เคยลบเGลือนภาพเก่า
CคนคอยพูดGคุย นั้นมีก็เAm7พียงแค่เงา
ข้างFกาย ไม่เคยมีใGครผูกพัน----------*Fmaj7 แล้ว (สาย) ลมCmaj7ก็พัดพา เธอเข้ามา
Gติมแรงใจ ดอกไม้ที่ร่วงAm7โรย  ในใG
เคยอ่อนFmaj7ล้า ได้ฟื้นคืนเบิกGบาน----------**C เธอคนเดียว เธอคือนางGฟ้าในใจ
Am7คอยนำทาง คนที่อ้างEmว้างเดียวดาย
เปิFดใจ ให้พบรักแCท้ มีจริง จากดDm7วงใจ
ที่เปี่ยมความหGมาย
Cเธอคนเดียว เธอคือนางGฟ้าในใจ
Am7คอยนำทางคนที่อ้างEmว้าง เดียวดาย
เปิFดใจ ให้พบรักแCท้มีจริง
เปลี่ยนวันDm7คืน เปลี่ยนชีวิตGฉันให้พบรักใหม่
Instru :CCCอยากโอบGกอด รักเธอแนบAm7อยู่ เคียงกาย 
จะพัFนธนากCาร เธอด้วยหัวGใจ ทั้งดวง
CอยากจะขอบGคุณ มอบความอบAm7อุ่นให้เธอ
คนเFดียว รักเธอด้วยGใจหมดใจ( ซ้ำ *, ** )Instru :C GAm7FG( ซ้ำ ** )Outro :CGFmaj7
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • Am7Chord key_a
 • Amaj7Chord key_a
 • Bm7Chord key_b
 • CChord key_c
 • C#mChord key_c_sharp
 • Cmaj7Chord key_c
 • DChord key_d
 • Dm7Chord key_d
 • Dmaj7Chord key_d
 • EChord key_e
 • EmChord key_e
 • FChord key_f
 • F#m7Chord key_f_sharp
 • Fmaj7Chord key_f
 • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: เธอคือนางฟ้าในใจ - Clash

คำร้อง : แสนคม สมคิด | ทำนอง : แบงค์ Clash | เรียบเรียง : Clash, เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
ทนมานาน หัวใจเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย
ภายในใจไม่เคยลบเลือนภาพเก่า
คนคอยพูดคุย นั้นมีก็เพียงแค่เงา
ข้างกาย ไม่เคยมีใครผูกพัน----------* แล้ว (สาย) ลมก็พัดพา เธอเข้ามา
เติมแรงใจดอกไม้ที่ร่วงโรยในใจ
เคยอ่อนล้าได้ฟื้นคืนเบิกบาน----------** เธอคนเดียว เธอคือนางฟ้าในใจ
คอยนำทาง คนที่อ้างว้างเดียวดาย
เปิดใจ ให้พบรักแท้ มีจริง จากดวงใจ
ที่เปี่ยมความหมาย
เธอคนเดียว เธอคือนางฟ้าในใจ
คอยนำทางคนที่อ้างว้าง เดียวดาย
เปิดใจ ให้พบรักแท้มีจริง
เปลี่ยนวันคืน เปลี่ยนชีวิตฉันให้พบรักใหม่----------อยากโอบกอด รักเธอแนบอยู่ เคียงกาย
จะพันธนาการ เธอด้วยหัวใจทั้งดวงที่มี
อยากจะขอบคุณ มอบความอบอุ่นให้เธอ
คนเดียว รักเธอด้วยใจหมดใจ----------(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ **)